Sedun omat koulutukset

Koulutustarjonta

Sedu EA 4 h hätäensiapu

Sedu EA 8 h hätäensiapu

Sedu EA 16 h peruskoulutus

Sedu EA 16 h jatkokoulutus

Katso alkavat koulutukset tästä

Kenelle tarkoitettu

Sedun omat ensiapukoulutukset ovat rakennettu täydentämään perinteisiä Punaisen Ristin sekä Traficomin ensiapukoulutusvalikoimia. Meidän valikoimassamme on vaihtoehtoja neljän tunnin hätäensiavusta aina 16 tunnin mittaiseen ensiavun jatkokoulutukseen.

Sedu EA 16h peruskoulutus sopii hyvin yritysten ensiapuvalmiuskoulutukseksi. Kysy meiltä lisää tietoa tästä uudesta mahdollisuudesta osoitteesta ensiapukoulutus(at)sedu.fi.

Sedun perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa käytetään laajasti meidän omia ensiapukoulutuksiamme.

Pätevyysrekisteröinti

Sedun omat ensiapukoulutukset sisältävät automaattisesti kolmen vuoden pätevyysrekisteröinnin oppilastietojärjestelmäämme.

Todistus

Suoritetusta Sedun omista ensiapukoulutuksista saat aina todistuksen. Todistus on painettu muovikortti, josta käy ilmi koulutetun tietojen lisäksi koulutuksen sisältö, pätevyyden voimassaolo ja kouluttaja.

Räätälöidyt koulutukset

Sedun omat ensiapukoulutukset voidaan räätälöidä tilaajan tai kohderyhmän mukaisesti  ajankohdan, toteutuspaikan, rytmityksen, sisällön tai tarjoilujen osalta.

Ensiapukoulutuksiin voimme tarvittaessa lisätä muuta sisältöä esimerkiksi alkusammutuskoulutus, turvallisuuskävely, ventrogluteaalisen injektion pistäminen tai haastava asiakastilanne.

Voimme toteuttaa myös erilaisia räätälöityjä lyhyt-, täsmä-, nonstop-, suurryhmä-, elvytys- ja sydäniskurikoulutuksia. 

Kysy tarjous ja anna meidän ideoida, ensiapukoulutus(@)sedu.fi

Laatu

Ensiapukoulutuksissamme kouluttajina toimivat Sedun hyväksymät hoitoalan koulutuksen suorittaneet ensiapuopettajat. Tavanomaisesti ensiapuopettaja toimii päätyössään hoitotyön opettajana Sedussa, hän on perehtynyt ensiapukoulutusohjeeseemme, hän tuntee oman koulutusaineistomme ja hänellä on kokemusta ensiapukouluttamisesta. Sedun omille ensiapuopettajille järjestetään säännöllisesti täydennyskoulutusta.

Koulutusaineistona käytetään Sedun itse tuottamaa yhteistä koulutusaineistoa. Ensiapukoulutuksen toteutuksessa hyödynnetään ajanmukaista ensiapukoulutusvälineistöä, ensiapuopettajien esimerkkejä todellisista tilanteista sekä simulaatio-oppimismenetelmän mahdollisuuksia.

PÄIVITETÄÄN Sedun omien ensiapukoulutusten sisältökuvauksiin pääset tästä.

Kaikissa ensiapukoulutuksissa huomioidaan viimeisimmät COVID-19 hygieniaohjeet. Tule koulutuksiin ainoastaan terveenä.