ADR -perus/ yhdistetty peruskurssi (P/YP) 7.-10.11.2022 Vaasa

Ammattiala
Logistiikka
Opiskelutapa
Päiväopiskelu
Aloituspäivä
07.11.2022
Koulutuspaikka
Vaasa
Hinta
520,80 €

Kenelle? / Kohderyhmä

Toimiessasi autonkuljettajana ja kuljetat vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien, tarvitset ADR-ajoluvan. Saadaksesi ajoluvan, se edellyttää koulutusta ja hyväksytysti suoritettua ADR-ajolupakoetta. ADR-koe suoritetaan Ajovarman toimipisteissä. Ajolupa myönnetään viideksi vuodeksi. ADR-ajolupa on voimassa Euroopan alueella ja Venäjällä.

Mitä saat?

Koulutuksella ja hyväksytysti suoritetulla loppukokeella saat oikeuden kuljettaa vaarallisia aineita kappaletavarana, irtotavarana sekä alle 3m3 säiliökontteina.
Koulutuksessa tarkastellaan vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvä lainsäädäntöä, toimintaa vaara- ja onnettomuustilanteissa sekä käytännön tilanteita.
Koulutuksesssa toteutetaan käytännön harjoituksena kuljetusyksikön merkintää ja sammutusharjoitus.
Koulutuksessa käytetään Liikenteen turvallisuusvirastossa hyväksyttyä ohjelmaa. Koulutukseen voi osallistua samanaikaisesti kummankin kurssin suorittajia.
Perusajoluvalla voi kuljettaa kappaletavaraa ja pakkaamatonta irtotavaraa.
Peruskurssi 3pv (18h)
Perusajolupa muihin luokkiin kuin 1 ja 7.
Yhdistetty peruskurssi 4pv (26h)
Perusajolupa kaikkiin luokkiin 1-9.
ADR-ajolupakoe Ajovarmassa:
Koe suoritetaan Ajovarmassa tabletilla.
Oppilas varaa ajolupakokeen itse suoraan Ajovarman toimipisteestä. Koeajan voi varata jo ennen
koulutusta. Kokeeseen mentäessä on oltava mukana kouluttajan antama todistus.
Tabletilla tehtävän kokeen hinta on 50 €.
ADR-ajoluvan hinta on 50 €.
Ota mukaan koulutukseen henkilöllisyystodistus ja ADR-ajolupasi.

Lisätietoja

Asiakaspalvelusihteerit, p. 020 145 800, s-posti aspasihteerit.ilmajoki(at)sedu.fi