Ajoneuvojen ilmastoinnin lupakoulutus 30.10.2019 (KUA - pätevyys)

Ammattiala
Autoala
Opiskelutapa
Päiväopiskelu
Aloituspäivä
Alkaa 30.10.2019
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Hinta
195 €

Kenelle? / Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu autokorjaamoissa työskenteleville mekaanikoille/yrittäjille.

Mitä saat

Saat päivän aikana kattavan tietopaketin henkilöautojen ilmastointijärjestelmistä ja niiden elektronisesta ohjauksesta, sekä järjestelmien testaamisesta.
Osaat tehdä järjestelmän huollon ja komponenttien vaihdot turvallisesti ja oikein autonvalmistajien ohjeiden mukaisesti.
Koulutuspäivän aikana voit suorittaa sekä vastuuhenkilön (KU) että asentajan pätevyydet (KUA) (teoria ja käytännön koe).
Voimassaoleva kaasuasetus velvoittaa kaikkia ajoneuvojen ilmastointitöitä tekeviä yrityksiä ylläpitämään toimilupansa.
Asetuksen mukaan ajoneuvoilmastointilaitteiden asennus-, huolto- ja korjaustöitä tekevien asentajien tulee osoittaa pätevyys TUKES:n hyväksymällä kokeella.
F-kaasuja koskeva lainsäädäntö
F-kaasuista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 517/2014.
Lisäksi kansallisella ympäristönsuojelulailla (681/2008) sekä valtioneuvoston asetuksessa 766/2016.
Asetuksessa 766/2016 säädetään pätevyysvaatimukset F-kaasuja sisältäviä jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteita, ajoneuvojen ilmastointilaitteita sekä sammutuslaitteistoja asentaville ja huoltaville henkilöille.
Direktiivissä (2006/40/EY) säädetään mm. autojen ilmastointijärjestelmien kylmäaineen vuodoista ja uudelleen täytöstä.
Pätevyysvaatimukset vastaavat muutoin EU:n minimipätevyysvaatimuksia, mutta ajoneuvojen ilmastointilaitteiden osalta Suomi on edellyttänyt pätevyyttä laajemmin. EU:n vähimmäispätevyysvaatimus edellyttää ajoneuvoalalla pätevyyttä vain kylmä-aineiden talteenottoa suorittavalta henkilöltä.
Suomessa ja muissa Pohjoismaissa pätevyyttä vaaditaan kaikessa asennus- ja huoltotoiminnassa ja kylmäaineiden talteen-otossa sekä henkilöiltä että toiminnanharjoittajalta. Uusittu pätevyysvaatimus koskettaa kaikkia autoalalla työskenteleviä.
Koulutuksen sisältö mm.
Ajoneuvoissa käytettävien fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttö, ominaisuudet ja ympäristövaikutukset sekä niitä koskevat säännökset.
Valtioneuvoston asetuksen 766/2016, asetuksen (EU) N:o 517/2014 ja direktiivin 2006/40/EY sisältö.
Ympäristönsuojelulain 681/2008 ja (527/2014) vaatimukset pätevyyksistä ja ajoneuvojen ilmastointilaitteiden huolloista Vastuuhenkilölle ja huoltohenkilöstölle asetetut vaatimukset.
Ajoneuvoissa käytettävät ilmastointijärjestelmät ja niiden toiminta. Hybridi ja sähköautojen ilmastoitihuollon erityispiirteitä
Ilmastoinnin huoltolaitteen liittäminen ja irrottaminen eri tyyppisiin ajoneuvo- ja työkoneilmastointeihin. Ilmastoinnin huoltolaitteen käyttö talteenotossa, alipaineistuksessa, tiiveystestissä, öljyn ja väriaineen lisäyksessä sekä kylmäaineen lisäyksessä.
Vuodonetsintälaitteet, ilmastoinnin sähköinen ohjaus Koulutuspäivän aikana voit suorittaa sekä vastuuhenkilön että asentajan pätevyydet.
Koulutuspäivän päätteeksi on vastuuhenkilön ilmastointipätevyyteen liittyvä teoriakoe ja myös asentajan pätevyyteen liittyvä käytännön työkoe. Koulutuksessa avustetaan myös lupahakemuksien anomiseen liittyvissä työvaiheissa (Tukes).
Kouluttajilla on usean vuoden kokemus autoelektroniikasta ja teemme myös kiinteätä yhteistyötä korjaamoiden kanssa, joten saat koulutuksessa paljon hyviä vinkkejä ja ohjeita käytännön testaukseen ja vianhakuun.
Koulutuksessa käytetään apuna autonvalmistajien tietojärjestelmiä ja automerkkikohtaisia testausohjelmistoja.
Mikäli olet mukana tutkintoon johtavassa koulutuksessa voi aihealueeseen liittyä ennakko tai jälkitehtäviä.
Koulutukseen osallistuva saa halutessaan sähköpostiin opiskelumateriaalin etukäteen luettavaksi.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Ilmoittautuminen hakulomakelinkin kautta.
Ilmoitamme uusille hakijoille sitten kun koulutus järjestetään.
Koulutuksen järjestämispaikka Sedu Seinäjoki, Törnäväntie 24, 60200 Seinäjoki klo 8.30-17.00.
Vähimmäisosallistujamäärä koulutuksen toteutumiseksi on 8 henkilöä. Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova, peruuttamattomasta koulutuspaikasta veloitamme puolet hinnasta, jos peruutus tehdään alle viisi työpäivää ennen koulutuksta.
Mikäli peruutusta ei ilmoiteta lainkaan, veloitamme koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan. Peruutuksen sijaan yritys voi lähettää toisen työntekijän estyneen tai sairastuneen tilalle. Henkilömuutoksista koulutuksiin emme peri kuluja.
Koulutuksen hinta on 195€ (+alv. 24%). Koulutuksen hintaan sisältyy lukumateriaali, aamu- ja iltapäiväkahvi sekä lounas.
Hae koulutukseen Ilmoittautuminen yrityksille
Kumpaa hakeutumislomaketta käytän?

Lisätietoja

Juha-Matti Nieminen
p. 040 868 0694
juha-matti.nieminen(at)sedu.fi
Timo Kangastupa
p. 0400 378 916
timo.kangastupa(at)sedu.fi
Jarmo Korkiamäki
p. 040 680 7271
jarmo.korkiamaki(at)sedu.fi