Ammattikuljettajan ensiapu 7.-8.11.2022 Rengonharju

Ammattiala
Logistiikka
Opiskelutapa
Päiväopiskelu, Lähiopiskelu
Aloituspäivä
07.11.2022
Koulutuspaikka
Rengonharju
Hinta
223,20 €

Kenelle? / Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ensiapukoulutusta tarvitseville, sekä ensiapukoulutuksesta kiinnostuneille.

Mitä saat?

Koulutuksessa opetellaan ensiaputaidot onnettomuustilanteissa, sairauskohtauksissa sekä pienemmissä tapaturmissa toimimiseen. Koulutus toteutetaan teoriaopetuksena ja havainnollistamiseen käytetään erilaisia käytännön harjoituksia. Ensiapukoulutuksen suorittanut henkilö voi halutessaan saada EA1-todistuksen, joka on voimassa kolme vuotta.
Koulutusohjelma on hyväksytty kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutukseksi. Koulutuksesta on mahdollisuus saada kaksi ammattipätevyysmerkintää.
Toiminta onnettomuuden sattuessa, hätäensiavun tarve, tajuttomuus, ensiapu ja elvytys, haavat ja hallitsematon verenvuoto, sairauskohtaukset ja muut yleisimmät tapaturmat.
Koulutuksessa käytetään Liikenteen turvallisuusvirastossa hyväksyttyä ohjelmaa TRAFICOM/529193/05.03.07/2019
Koulutus kestää kaksi peräkkäistä koulutuspäivää, yhteensä 16 tuntia.
Koulutus toteutetaan teoriaopetuksena ja havainnollistamiseen käytetään erilaisia käytännön harjoituksia.

Lisätietoja

koulutussihteeri puh. 044 735 5469 tai 020 145 800
s-posti aspasihteerit.ilmajoki(at)sedu.fi