Asbestikartoittaja -koulutus 13.9. ja 10.10.2019

Ammattiala
Puu ja rakentaminen
Opiskelutapa
Monimuoto-opiskelu
Aloituspäivä
Alkaa 13.09.2019
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Hinta
380 €

Kenelle? / Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu vaarallisten rakennusaineiden kartoittajiksi aikoville.

Mitä saat

Opit tunnistamaan eri aikakausien rakennusmateriaalit ja missä asbestia on mahdollisesti käytetty sekä erilaisia kartoitusmenetelmiä. Pystyt toimimaan oikein rakennusten, jotka ovat valmistuneet ennen v.
1994, purku- ja korjaustöissä.
Asbestikartoituksen suunnittelu ja valmistelu, vaarallisten aineiden kartoituksen tarve ja käyttö,
vaarallisten aineiden kartoitus tai asbestikartoitus, hankkeen esitietojen hankinta ja kartoituksen
suunnittelu, tarkastukset hankkeessa ja näytteiden ottaminen, näyteanalyysien tilaaminen ja
hyödyntäminen raportoinnissa, raportointi ja raporttikokonaisuuden analysointi, raportin laatiminen liitteineen kuvineen sekä turvalliset työtavat.
Teemme koulutusyhteistyötä Bestlab Oy:n kanssa, joka on asbestianalyysiä toteuttava laboratorio sekä AVI:n kanssa.
Toteutetaan päiväkoulutuksena. Sisältää teoriaopetusta, soveltavan kehittämistyön, joka on esim. oman kartoitustyön tekeminen ja lopputuloksen esittely.
Asbestikartoituksen teoriapäivä 13.9.2019 klo 8.00–16.00
Lopputuloksen esityspäivä 10.10.2019 klo 8.00–11.30.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Pääsyvaatimuksena asbestin purkutyöt –koulutus sekä riittävästi kokemusta rakentamisesta ja rakennusmateriaalien tuntemisesta. Peruuttamattomasta koulutuspaikasta veloitamme puolet hinnasta. HUOM. Tiedotamme sähköisesti, laitathan Ilmoittautumislomakkeeseen sähköpostiosoitteesi.
Hae koulutukseen Ilmoittautuminen yrityksille
Kumpaa hakeutumislomaketta käytän?

Lisätietoja

kouluttaja Jorma Mänty, puh. 040 868 0825 tai
kouluttaja Leena Tuomisto, puh 040 076 1952
s-postit etunimi.sukunimi(at)sedu.fi