Asiakaspalvelun aakkoset

Ammattiala
Liiketoiminta
Aloituspäivä
Joustava aloitus
Hinta
1100 €

Kenelle? / Kohderyhmä

Koulutus soveltuu työssään asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa toimiville kaupan ja palvelualojen työntekijöille.

Mitä saat?

Asiakaspalvelulla on merkittävä yhteys asiakastyytyväisyyteen ja laatuun.
Omista ja toisten asiakaspalvelukokemuksista puhutaan kahvipöytäkeskusteluissa ja sosiaalisessa mediassa.
Asiakaspalvelu näkyy asiakkaalle välittömästi ja sitä voidaan tietoisesti rakentaa yrityksen kilpailukeino.
Koulutuksessa pohditaan yhdessä, miten se tehdään.
Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa yrityksessä luotuja hyviä asiakaspalvelukäytäntöjä, luoda yritykseen yhteiset, erinomaisen asiakaspalvelun pelisäännöt, joilla edistetään yhtenäisen asiakaspalvelukulttuurin syntymistä sekä edistää yrityksen asiakastyytyväisyyttä
- Vuorovaikutus asiakaspalvelutilanteessa / Asiakkaan kohtaaminen
- Asenteen ja ulkoisen olemuksen merkitys
- Toimiva palveluketju. Tiimi on niin vahva kuin sen heikoin lenkki
- Erilaisten ja haastavien asiakkaiden kohtaaminen
Kouluttaja johdattaa opiskelijat asiakaspalvelun teemaan, minkä jälkeen aihetta käsitellään yhdessä eri näkökulmista hyödyntäen myös opiskelijoiden omia kokemuksia ja esimerkkejä.
Koulutuspäivä painottuu keskusteluihin sekä pari- tai ryhmätyöskentelyyn, joiden tarkoituksena on luoda yritykseen yhteiset, erinomaisen asiakaspalvelun pelisäännöt.
Opiskelijoilta kerätään ennakkoon mahdollisia huomioita, kokemuksia ja kysymyksiä aiheeseen liittyen.
Näitä voidaan sitten käsitellä yhdessä koulutuspäivän aikana.
Koulutuksen sisältöä ja toteutustapaa voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaan.
Koulutuksen kesto on kuusi tuntia (esim. klo 9-15) ja se voidaan toteuttaa myös kahdessa osassa, eri päivinä/iltoina. Huom. vähintään kuuden tunnin koulutuksesta / hlö / vuosi voi saada koulutusvähennyksen edellyttäen, että koulutus sisältyy yrityksen kirjalliseen koulutussuunnitelmaan.

Lisätietoja

yrityspalvelupäällikkö Satu Ahopelto, p. 040 868 0800 satu.ahopelto(at)sedu.fi
Sedu Seinäjoki, Rastaantaival 2, Seinäjoki