Asiakkaan kohtaamisesta asiakkaan palvelemiseen, sosiaali- ja terveysala

Ammattiala
Sosiaali- ja terveysala
Aloituspäivä
Joustava aloitus
Hinta
1100 €

Kenelle? / Kohderyhmä

Koulutus soveltuu työssään asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa toimiville sosiaali- ja terveysalan työntekijöille.

Mitä saat?

Koulutuksen tavoitteena on edistää asiakastyytyväisyyttä sosiaali- ja terveysaloilla sekä luoda yhtenäiset pelisäännöt ammattimaiseen asiakkaan kohtaamiseen.
Asiakkaan valinnanvapaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on laajentunut merkittävästi viime aikoina.
Se edellyttää alan toimijoilta yhtenäistä ymmärrystä asiakkuudesta ja sen merkityksestä.
On hyvä muistaa, että esimerkiksi palvelutalon tuttu asukas on myös asiakas, samoin potilas terveyskeskuksessa.
Miten ja mistä asioista heille voi puhua? Miten suhtautua eteen tuleviin hankaliin asiakastilanteisiin?
Jokainen asiakkaan kohtaava työntekijä vaikuttaa omalla toiminnallaan ja vuorovaikutustavoillaan asiakkaan palvelukokemukseen.
Siksi on tärkeää, että kaikki puhaltavat yhteen hiileen parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaan saamiseksi.
- Asiakkuuden käsite sosiaali- ja terveysalalla
- Asukkaan / potilaan kohtaaminen asiakkaana
- Asiakaspalvelijan rooli ja asiakaspalvelun laadun osatekijät
- Vuorovaikutus asiakastyössä: sanaton ja sanallinen viestintä
- Hankalista asiakastilanteista selviytyminen
- Moniammatillinen yhteistyö asiakkaan hyödyksi
Kouluttaja johdattaa opiskelijat aamupäivällä asiakkuuden ja asiakaspalvelun teemaan, minkä jälkeen aihetta käsitellään yhdessä eri näkökulmista hyödyntäen myös opiskelijoiden omia kokemuksia ja esimerkkejä.
Iltapäivä painottuu keskusteluihin sekä ryhmätyöskentelyyn, jonka tarkoituksena on luoda työpaikalle yhteiset pelisäännöt asiakkaan ammattimaiseen kohtaamiseen.
Opiskelijoilta voidaan kerätä ennakkoon mahdollisia huomioita, kokemuksia ja kysymyksiä aiheeseen liittyen.
Näitä voidaan sitten käsitellä yhdessä koulutuspäivän aikana. Koulutuksen sisältöä ja toteutustapaa voidaan muotoilla asiakkaan toiveiden mukaan
Koulutuksen kesto on kuusi tuntia (esim. klo 9-15) ja se voidaan toteuttaa myös kahdessa osassa, eri päivinä/iltoina. Huom. vähintään kuuden tunnin koulutuksesta / hlö / vuosi voi saada koulutusvähennyksen edellyttäen, että koulutus sisältyy yrityksen kirjalliseen koulutussuunnitelmaan.

Lisätietoja

yrityspalvelupäällikkö Satu Ahopelto, p. 040 868 0800, satu.ahopelto(at)sedu.fi
Sedu Seinäjoki, Rastaantaival 2, 60200 Seinäjoki