EVERYTHING DiSC® Rakentava konflikti- profiili- tilannejohtaminen ja parempi itsetuntemus

Ammattiala
Esimiestyö ja johtaminen
Aloituspäivä
Joustava aloitus
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Hinta
325 €

Kenelle? / Kohderyhmä

EVERYTHING DiSC® Rakentava konflikti -profiili on tarkoitettu työyhteisöille ja esimiehille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutustaitojaan ja johtaa tilanteen positiiviseen lopputulokseen.

Mitä saat?

EVERYTHING DiSC® Rakentava konflikti -profiili kuvaa erilaisia toimintatapoja ja selviytymiskeinoja konfliktitilanteista. Eri tyylisten ihmisten kanssa on erilaisia konfliktitilanteita. Saat työkaluja, joiden avulla opit tunnistamaan tuhoavat ja rakentavat konfliktit ja valjastamaan ristiriidat tuottoisaksi yhteistyöksi. Rakentava keskustelu tuo uusia näkökulmia yhteistyöhön.
• Vaistomaisten ajatusten tunnistaminen ja reaktioiden uudelleen muotoilu.
• Vaistomaisten ajatusten uudelleen muotoilu ja rakentavan reaktion valitseminen.
• Oman toimintatavan tiedostaminen ja ymmärtäminen
• Henkilökohtainen konfliktityyli
• Kehityskohteet
o Opit kuuntelemaan ja asettumaan toisen saappaisiin
o Myötätuntoinen asenna muita kohtaan
o Uskallat olla eri mieltä ja tuoda uusia näkökulmia
DiSC® on yksinkertainen ja tehokas tapa sanoittaa erilaisuutta. Se perustuu psykologi William Marstonin teoriaan ja sitä käytetään ihmisten välisen kommunikaation kehittämisessä. DiSC®-mallin suosio perustuu sen helppoon ja nopeaan omaksuttavuuteen.
Mallissa havainnollistetaan ihmisten käyttäytymistä neljän perustoimintatavan avulla, joita kuvataan kirjaimilla D (hallitseva), I (vaikuttava), S (vakaa) ja C (tunnontarkka). Analyysi tehdään verkkokyselynä, johon on rakennettu luotettava validointi suomen kieleen ja kulttuuriin. Se perustuu adaptiivisen testaukseen, jossa osioiden valinta mukautuu yksilön edellisten vastausten mukaan. DiSC®-profiilien luotettavuus on tutkitusti erittäin korkea ja menetelmää hyödynnetään maailmanlaajuisesti.
Ennen konfliktiprofiilia suositellaan EVERYTHING DiSC® työyhteisöprofiilin tekemistä.
Koulutuksen kesto 2,5 -5 h ryhmän koosta riippuen.

Lisätietoja

Satu-Maarit Sivula p. 040 5399 968, satu-maarit.sivula(at)sedu.fi
Minna Sainio p. 040 8680 631, minna.sainio(at)sedu.fi