EVERYTHING DiSC® Work of Leaders - johtajuusprofiili

Ammattiala
Esimiestyö ja johtaminen
Aloituspäivä
Joustava aloitus
Hinta
325 €

Kenelle? / Kohderyhmä

Work of Leaders –johtajuusprofiili soveltuu esimiehille, johtajille ja johtoryhmille, jotka haluavat kehittyä paremmiksi johtajiksi omilla vastuualueillaan sekä tukea ja sitouttaa tiimiään yrityksen tavoitteisiin.

Mitä saat?

Saat henkilökohtaisen Work of Leaders –profiilisi, joka auttaa sinua pohtimaan johtajan perustehtäviä uudella tavalla. Johtajuuteen vaikuttavat monet tekijät, kuten luonne, kognitiiviset taidot sekä kokemus. Oman johtajuusprofiilisi avulla voit löytää tavan johtaa erilaisia ihmisiä, lisätä luottamusta ja mahdollistaa tiimillesi suotuisat työskentelyolosuhteet.
• Johtamisen prioriteetit: mihin voimavarat suunnataan ja mitä kannattaa kehittää
• Johtamistaidot vision luomisen, sitoutumisen ja toteutuksen osalta
• 18 parasta johtamisen käytäntöä verrattuna omaan toimintaasi
• Oman johtajuutesi ja johtamiskulttuurisi kehittäminen
DiSC® on yksinkertainen ja tehokas tapa sanoittaa erilaisuutta. Se perustuu psykologi William Marstonin teoriaan ja sitä käytetään ihmisten välisen kommunikaation kehittämisessä. DiSC®-mallin suosio perustuu sen helppoon ja nopeaan omaksuttavuuteen.
Mallissa havainnollistetaan ihmisten käyttäytymistä neljän perustoimintatavan avulla, joita kuvataan kirjaimilla D (hallitseva), I (vaikuttava), S (vakaa) ja C (tunnontarkka).
Analyysi tehdään verkkokyselynä, ja se perustuu adaptiivisen testaukseen, jossa osioiden valinta mukautuu yksilön edellisten vastausten mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että mittausjärjestelmä seuraa henkilön vastaustyyliä ja tarvittaessa varmistaa lisäkysymyksillä mahdollisimman luotettavan tuloksen syntymisen. DiSC®-profiilien luotettavuus on tutkitusti erittäin korkea ja menetelmää hyödynnetään maailmanlaajuisesti.
Ennen Johtajuusprofiilia suositellaan Everything DiSC®- työyhteisöprofiilin tekemistä.
Koulutuksen kesto 2,5-5 h ryhmän koosta riippuen.

Lisätietoja

Satu-Maarit Sivula p. 040 5399 968, satu-maarit.sivula(at)sedu.fi
Minna Sainio p. 040 8680 631, minna.sainio(at)sedu.fi