EVERYTHING DiSC® työyhteisövalmennus- yhteistyö ja vuorovaikutus

Ammattiala
Esimiestyö ja johtaminen
Aloituspäivä
Joustava aloitus
Hinta
225 €

Kenelle? / Kohderyhmä

DiSC® -valmennus on tarkoitettu organisaatioille, jotka kehittävät joustavuutta, parantavat yhteistyötä ja viestintää asiakkaisiin, sidosryhmiin sekä oman organisaation sisällä. Erityisen hyvin se soveltuu esimiehille, työpaikkaohjaajille sekä myynnin ja palvelualojen ammattilaisille. Valmennusta käytetään myös työyhteisön tyhy-päivänä.

Mitä saat?

DiSC® -valmennuksen avulla opitte paremmin hyödyntämään toistenne vahvuuksia ja erilaisuutta. Tämän myötä on mahdollista kasvattaa työyhteisön sisäistä luottamusta, joustavuutta ja työtyytyväisyyttä. Tämä edistää yhteistyötä ryhmän sisällä sekä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Valmennusta hyödynnetään monissa organisaatioissa yhtenä johtamisen välineenä esimerkiksi palautekeskusteluissa.
Valmennus on vuorovaikutteinen ja keskusteleva. Jokainen osallistuja saa oman DiSC®-analyysin. Näitä käsitellään yhdessä päivän aikana. Valmennuksessa käydään läpi mm. seuraavia teemoja:
- erilaisten toimintatapojen ymmärtäminen
- yhteistyötaitojen kehittäminen
- oman toiminnan mukauttaminen
DiSC® on yksinkertainen ja tehokas tapa sanoittaa erilaisuutta. Se perustuu psykologi William Marstonin teoriaan ja sitä käytetään ihmisten välisen kommunikaation kehittämisessä. DiSC®-mallin suosio perustuu sen helppoon ja nopeaan omaksuttavuuteen.
Mallissa havainnollistetaan ihmisten käyttäytymistä neljän perustoimintatavan avulla, joita kuvataan kirjaimilla D (hallitseva), I (vaikuttava), S (vakaa) ja C (tunnontarkka).
DiSC®-työyhteisöprofiili perustuu henkilön omaan itsearviointiin, joka tehdään verkkokyselynä.
Se perustuu adaptiivisen testaukseen, jossa osioiden valinta mukautuu yksilön edellisten vastausten mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että järjestelmä seuraa henkilön vastaustyyliä ja tarvittaessa varmistaa lisäkysymyksillä mahdollisimman luotettavan tuloksen syntymisen. DiSC®-profiilien luotettavuus on tutkitusti erittäin korkea ja menetelmää hyödynnetään maailmanlaajuisesti.
Koulutuksen kesto 2,5-5 h ryhmän koosta riippuen.

Lisätietoja

Satu-Maarit Sivula p. 040 5399 968, satu-maarit.sivula(at)sedu.fi
Minna Sainio p. 040 8680 631, minna.sainio(at)sedu.fi