Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto

Ammattiala
Ruoka ja matkailu
Koulutustyyppi
Ammattitutkinto
Opiskelutapa
Monimuoto-opiskelu
Aloituspäivä
Joustava aloitus
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen laajuus max
120 osp

Kenelle?

Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat pienimuotoisessa elintarvikkeiden jalostuksessa työntekijöinä tai itsenäisinä yrittäjinä. Tutkinto soveltuu elintarvikejalostuksen työntekijöille, yrittäjyyttä aloittaville ja yrittäjille.

Mitä saat?

Elintarvikejalostuksen ammattitutkinnon suorittajalla on laaja-alaiset taidot työskennellä elintarvikkeiden jalostuksessa omalla toimialallaan ja hänellä on hyvät edellytykset ylläpitää ja kehittää omaa toimintaansa. Hänellä on myös valmiudet ja kyky muuntaa ja soveltaa taitojaan itsenäisesti, vaihtelevissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä
Osaamisalat:
Elintarvikealan osaamisala
• elintarvikkeiden valmistaminen
• kalatuotteiden valmistaminen
• kasvistuotteiden valmistaminen
• lemmikkieläinruokien valmistaminen
• marja- ja hedelmä tuotteiden valmistaminen
• myllytuotteiden valmistaminen
• rehujen valmistaminen
• valmisruokien valmistaminen
Liha-alan osaamisala
• teurastus
• lihanleikkaus
• lihatuotteiden valmistaminen
Jokaiselle opiskelijalle valitaan alakohtaiset opinnot.
Lisäksi voit valita tutkinnon osan esim. Yrittäjän ammattitutkinnosta.
Koulutuksen kesto on henkilökohtaisen suunnitelman mukaan noin 1-2 vuotta, riippuen opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta. Lähiopetusta on 1-2 pv / kk.
Koulutus on pääsääntöisesti monimuotokoulutusta.
Mikäli opiskelet työttömänä, opinnot voidaan katsoa päätoimisiksi, jos opintoihin sisältyy riittävästi työpaikalla tapahtuvaa oppimista alan työpaikassa. Selvitä ennen koulutuksen alkua TE-toimistosta mahdollinen oikeutesi opiskella työttömyysetuudella tai Kelan opintotuella.
Koulutukseen voi myös hakea Kelan opintotukea mikäli opintojen päätoimisuus täyttyy.
Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimusasioissa ota yhteyttä: Sedu, oppisopimuspalvelut, puh. 040 868 0627 tai oman alueesi oppisopimusviranomaiseen.
Osallistumismaksu 350 €.
Maksuja ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea työllisyysrahastosta ammattitutkintostipendiä 400 €. Lisätietoja: www.tyollisyysrahasto.fi

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen hakeudutaan Hae koulutukseen -linkin kautta.

Lisätietoja

Kouluttaja Ilkka Pellinen p. 040 680 7210
S-posti: etunimi.sukunimi(at)sedu.fi