Hätäensiapu

Hinta
0 €
Kenelle? / Kohderyhmä
Ensiapukoulutusta tarvitseville / kiinnostuneille
Sisältö
- Toiminta onnettomuustilanteessa
- Peruselintoimintojen tarkistaminen
- Elvytysharjoituksia
- Suuret verenvuodot, sokin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy
Koulutuksessa käytetään Liikenteen turvallisuusvirastossa hyväksyttyä ohjelmaa, dnro TRAFI/5162/05.03.07/2014
Mitä saat
Koulutus antaa osallistujalle perustiedot ja -taidot toimia henkeä pelastavan ensiavun antajana.
Osallistujalla ei tarvitse olla mitään aikaisempaa ensiapukoulutusta. Koulutuksella pystyt jatkamaan vielä voimassa olevan EA1:sen ja EA2:sen todistuksen voimassaoloaikaa. Kortti on voimassa 3 vuotta.
Ammattipätevyys on voimassa 5 vuotta.
Koulutusohjelma on hyväksytty kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyysjatkokoulutuspäiväksi.
Koulutus toteutetaan teoriaopetuksena ja havainnollistamiseen käytetään erilaisia käytännön harjoituksia
Hakeutuminen ja opiskelijavalinta
Hinta
Sopimuksen mukaan, riippuen ryhmän koosta ja koulutuspaikkakunnasta.
Kuljettajan ammattipätevyysmerkinnän haluavilta laskutetaan koulutuksen hinnan lisäksi viranomaismaksu 17 €.
Koulutuspaikka sopimuksen mukaan.
Lisätietoja
Juha Lintula p. 040 765 7271, juha.lintula(at)sedu.fi