Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto parturi

Ammattinimike
Parturi
Aloituspäivä
01.08.2023
Toimipiste
Seinäjoki
Haluat tehdä töitä ihmisten parissa, nautit asiakaspalvelusta. Olet kiinnostunut parturin työtehtävistä ja haluat kehittyä hiusalan ammattilaiseksi. Opiskeluaikana opit hoitamaan hiuksia ja hiuspohjaa, leikkaamaan ja käsittelemään hiuksia sekä tekemään partakäsittelyt. Sisäistät yrittäjämäisen toiminnan merkityksen.
Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 2023 yhteishaussa peruskoulupohjaisille hakijoille.
Lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat koulutukseen Sedun jatkuvan haun kautta: https://www.sedu.fi/koulutushaku/koulutus/Avoin-hakemus-Seduun/l/5254
Sedussa Seinäjoella voit Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnossa opiskella kampaajaksi, kosmetiikkaneuvojaksi ja parturiksi. Alalle järjestetään soveltuvuuskoe. Huomaa, että allergiat saattavat haitata alalla työskentelyä.
Haluat tehdä töitä ihmisten parissa, nautit asiakaspalvelusta. Olet kiinnostunut kampaajana tai parturin työtehtävistä ja haluat kehittyä hiusalan ammattilaiseksi. Sinulla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ja halu kehittää niitä. Sinulla on esteettistä näkemystä ja toimit luovasti. Opiskeluaikana opit hoitamaan hiuksia ja hiuspohjaa, leikkaamaan ja käsittelemään hiuksia sekä tekemään partakäsittelyt. Sisäistät yrittäjämäisen toiminnan merkityksen.
Hius- ja kauneudenhoitoalan opinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Opinnot kestävät n. 3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Perustutkinnossa on valittavana kolme osaamisalaa:
Kampaajatyön osaamisala
Hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisala
Parturityön osaamisala
Huomaa, että myös kosmetiikkaneuvojan opinnot sisältävät hiusalan opintoja Sedussa ks. Opintojen rakenne (Valinnaiset tutkinnon osat 1 ja 2)
Sedussa Seinäjoen Suupohjantiellä hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelijat palvelevat oikeita asiakkaita. Parturi-kampaamo on oppimisympäristö, jossa opiskelijat saavat ohjausta opettajilta. Katso lisää https://www.sedu.fi/fi/Palvelut-ja-asiakastyot/Parturi-kampaamo
Netta kertoo opinnoistaan hius- ja kauneudenhoitoalalla https://youtu.be/rxl9AyR8HBc
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnossa parturityön osaamisalan valinneen opiskelijan opintoihin Sedussa kuuluvat seuraavat sisällöt.
Ammatillisia opintoja tehdään yhteensä 145 osp
pakolliset tutkinnon osat 40 osp:
- myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla 15 osp
- parturipalvelut 25 osp
valinnaiset tutkinnon osat 1, seuraavista valitaan 45–80 osp:
- hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut 15 osp
- juhla- ja teemakampauspalvelut 15 osp
- rakennekäsittelypalvelut 15 osp
- värjäyspalvelut 20 osp
- yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
valinnaiset tutkinnon osat 2, seuraavista valitaan 25–60 osp:
- ehostuspalvelut 15 osp
- hius- ja kauneudenhoidon neuvontapalvelut 25 osp
- huippuosaajana toimiminen 15 osp
- kampaajapalvelut 25 osp
- työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
- yrityksessä toimiminen 15 osp
Ks. tutkinnon rakenne https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6728280/reformi/rakenne
Kaksoistutkintona voit opiskella ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Lue lisää: https://issuu.com/sedufi/docs/sedu_kaksoistutkintolaisen_opas_2021_web
Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakoulun perusopintoja jo toisen asteen opintojen yhteydessä. Katso lisää https://www.sedu.fi/fi/Opiskelijalle/Vaylaopinnot---silta-ammattikorkeakouluun
Tutkinto ja koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että sinulla on alan työpaikka, jossa työskentelet vähintään 25 viikkotyötuntia. Keskustele oppisopimusmahdollisuudesta työnantajan kanssa, ja ota sen jälkeen yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0631.
Opiskelijat tarvitsevat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit. 
Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.
Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla tai kansainvälistyä kotimaassa. Ulkomaan jakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ulkomailla. Jakso saattaa sisältää myös oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua. Ulkomaanjakson kesto vaihtelee kahdesta viikosta pariin kuukauteen, ja kv-jaksolle opiskelija saa liikkuvuusapurahan oppilaitoksen kansainvälisistä hankkeista.
Sedusta lähtee vuosittain noin 200 opiskelijaa ulkomaanjaksoille. Sedun yli 30 maan ja yli 80 partnerin verkostosta löytyy varmasti sopiva kohde eri alojen opiskelijoille.
Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus painottaa kansainvälisyyttä opinnoissaan myös kotimaassa, esimerkiksi verkko-opintojen tai kv-projektien kautta. Kansainvälisyysopinnoilla täydennät osaamistasi työtehtäviin, joissa kansainvälisyys ja eri kulttuurien tuntemus ovat hyödyksi.
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleinen jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi korkeakouluihin ja yliopistoihin mille alalle tahansa.
Ammatillista osaamista voit syventää alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla vaikkapa työn ohessa opiskellen.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 20223 yhteishaussa peruskoulupohjaisille hakijoille.
Lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat koulutukseen Sedun jatkuvan haun kautta.
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkintoon järjestetään Sedussa soveltuvuuskoe.

Lisätietoja

Sedu Suupohjantie opinto-ohjaaja Saija Pellinen, puh. 040 868 0612, saija.pellinen(at)sedu.fi
Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275 tai 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi