Hae koulutusta

Hae laajasta koulutustarjonnastamme juuri sinulle sopiva opiskelupaikka.

Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen, tutkinnon osa (Vanhustyön erikoisammattitutkinto)

Aloituspäivä
Joustava aloitus
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen kesto
180 osp
Hae koulutukseen Ilmoittautuminen yrityksille Kumpaa hakeutumislomaketta käytän?
Kenelle?
Sinä, joka toimit vanhustyössä ja haluat syventää ammattitaitoasi. Sinulla on vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot syventävine opintoineen sekä pitempiaikaista työkokemusta vanhustyöstä.
Sisältö
Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen 40 osp
5.11.2018 Aloituspäivä uusille opiskelijoille
6.-7.11.2018 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen vanhustyössä
11.12.2018 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen vanhustyössä
12.12.2018 Ikääntyneen elämänhallinta ja mielenterveys
8.1.2019 Ikääntyneen terveellinen ravitsemus
9.1.2019 Ikääntyneen sosiaalinen ja henkinen hyvinvointi
5.11.-9.1.2019 verkko-opinnot Ikääntyneiden palvelujen tarpeen arviointi
Voit suorittaa koko tutkinnon tai lisää tutkinnon osia. Koko tutkinto (180 osp) koostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta: Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen, Asiakaspalveluverkostossa toimiminen ja Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen (yht. 140 osp) ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta (40 osp). Voit valita joko Kuolevan ihmisen hoitaminen tai Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen
Vanhustyössä vaaditaan laaja-alaista osaamista ja kykyä toimia moniammatillisesti eri verkostoissa. Myös aktiivinen tiedon hankinta ja eri tietolähteiden käyttö on edellytyksenä asiakaslähtöisessä vanhustyössä. Lähiopetuksen sisältö perustuu tutkinnon perusteisiin sekä koulutukseen osallistujien omiin ja työyksiköiden oppimistarpeisiin. Tehtävät liittyvät konkreettisesti omaan työhön.
Miksi Sedu?
Koulutus sisältää itsenäistä työskentelyä, ennakkotehtäviä ja verkossa tapahtuvaa oppimista. Lähiopetuksessa ja Moodle-oppimisalustalla hyödynnetään hyvien käytänteiden keräämistä ja vertaisarviointia.
Kouluttajat ovat monipuolisesti eri alojen käytännön asiantuntijoita ja heillä on ajanmukainen tieto tarjottavana. Alan parhaan osaamisen hyödyntäminen mahdollistuu hyvien työelämäsuhteiden avulla.
Mitä saat?
Koulutuksessa saat ajantasaista tietoa ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn edistämisestä. Opit arvioimaan toimintakykyä ja hyvinvointia laaja-alaisesti sekä hyödyntämään saamaasi tietoa käytännön työssäsi. Saat laajempaa näkemystä ikääntyneen ihmisen elämänhallinnasta, ravitsemuksesta ja voimavaralähtöisestä työskentelystä. Voit hyödyntää oppimaasi koko työyhteisön hyväksi ja saada valmiuksia erilaisiin vastuutehtäviin.
Koulutukseen liittyvät terveydelliset vaatimukset
Hakijan tulee arvioida omaa ajankohtaista terveydentilaansa ja toimintakykyään. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää hakijalta hänen terveydentilaansa koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää näitä tietoja milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana riippumatta hakijan omasta ilmoituksesta.
Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.
Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen.
Mitä on hyvä tietää?
Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa keskeisenä teemana on alan kehittäminen, jolloin koulutuksen suorittaminen edellyttää työpaikkaa. Osaaminen osoitetaan työpaikalla aidoissa työtehtävissä tutkinnon osittain. Osaamistasi arvioivat koulutuksen järjestäjän edustaja ja työelämän edustaja.
Seuraava uusien opiskelijoiden aloituspäivä 5.11.2018.
Opiskelijan näkemys
Otteita tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden antamista Aipal-palautteista 12.12.2017:
”Lähipäivät olivat tosi antoisia, koska ryhmässä keskusteltiin paljon omista kokemuksista. Opettajat myös mahdollistivat, että keskustelua syntyi. Ne olivat kyllä voimavarana vastapainoksi työhöni. Tämä koulutus antoi taas uutta potkua työhöni, en kadu yhtään, kun tähän ryhdyin.”
”Tavoitteenani oli saada omaa ammattitaitoani kehitettyä ja näkemyksiäni laajennettua vanhustyössä toimiessani. Selvästi huomaa kuinka koulutuksen myötä on tavoitteeni toteutunut. Työni on vastuullisempaa ja mielekkäämpää.”
Hakeutuminen ja opiskelijavalinta
Tutkinnon osa Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen alkaa 5.11.2018. Täytä hakulomake huolellisesti.
Tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Linkki soralakiin http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110951
Hinta/kustannukset opiskelijalle
Tutkinnon osan osallistumismaksu 140€. Koko tutkinnon osallistumismaksu 480€.
Maksuja ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea koulutusrahastosta ammattitutkintostipendiä 395 €.
Lisätietoja: https://www.koulutusrahasto.fi/fi/etusivu/
Lisätietoja
kouluttaja Tiina Kivinummi p. 040 868 0179
kouluttaja Maarit Hakala p. 040 830 2286
koulutusvastaava Liisa Yli-Kullas p. 040 830 4239
etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
Oppisopimusasioissa ota yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin, oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0627 tai oman alueesi oppisopimusviranomaiseen.