Ikäihmisen suun terveyden ylläpitäminen asumispalvelu- ja hoitoyksiköissä sekä kotihoidossa

Ammattiala
Sosiaali- ja terveysala
Aloituspäivä
Joustava aloitus
Hinta
550 €

Kenelle? / Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille hoitotyöntekijöille ja esimiehille, jotka työskentelevät asumispalvelu- ja hoitoyksiköissä sekä kotihoidossa.

Mitä saat?

Koulutuksessa tieto lisääntyy ja päivittyy ajan tasalle ikäihmisen suun terveydestä ja sairauksista sekä suunhoidosta.
Opit tunnistamaan suun ongelmia ja arvioimaan, milloin on syytä kääntyä suun terveydenhoidon ammattilaisten puoleen.
Koulutuksessa havainnoidaan suun puhdistusmenetelmiä ja tutustutaan erilaisiin puhdistusvälineisiin.
Koulutuksen tavoitteena on lisätä hoitohenkilökunnan rohkeutta ja aktiivisuutta toteuttaa ikäihmisen suun terveydenhoitoa asumispalvelu- ja hoitoyksiköissä sekä kotihoidossa.
Tulehdukset suussa voivat vaarantaa ikäihmisen koko terveyden, heikentää yleiskuntoa, vaikeuttaa muiden sairauksien paranemista ja tasapainoa, hankaloittaa syömistä, puhumista ja aiheuttaa kipua.
Heikko purentakyky ja kivut suun alueella aiheuttavat ongelmia syömisessä ja voivat johtaa epätyydyttävään ruokavalioon.
Tutkimuksissa on todettu, että hampaallisilla ikäihmisillä oli enemmän hoidon tarvetta suun alueella kuin hampaattomilla.
Lisäksi laitoshoidossa olevien ikäihmisten suuhygienia oli riittämätöntä ja se vaatii merkittävästi tehostamista.
Toimintakyvyn heikentyminen ja yleissairaudet hankaloittavat ikäihmisen kykyä huolehtia omatoimisesti suun päivittäisestä hoidosta.
He tarvitsevat usein suunhoidossa läheisten tai heidän hoidossaan avustavien hoitohenkilöiden apua. Hyvän suunhoidon tavoitteena on yleisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun lisääminen.
Työyhteisön aktiivisella suun terveyttä edistävällä työotteella ja koulutuksella voidaan parantaa ikäihmisen hoitokulttuuria suu- ja hammasystävällisemmäksi.
• Ikääntymisen ja yleissairauksien vaikutus suun terveyteen
• Suun sairaudet: reikiintyminen, ientulehdus, kiinnityskudossairaudet
• Suun kuivuminen, ksylitoli- ja fluorivalmisteet
• Puhdistusmenetelmät ja – välineet
Koulutukseen voidaan sisällyttää konkreettinen esitys autettavan potilaan suun puhdistuksesta. Koulutuksen sisältöä voidaan tarvittaessa muokata asiakkaan toiveiden mukaan.
Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tai Sedun tiloissa sopimuksen mukaan.
Koulutuksen kesto on kolme tuntia (esim. klo 9-12) ja se voidaan toteuttaa myös kahdessa osassa, eri päivinä / iltoina. Huom. vähintään kuuden tunnin koulutuksesta / hlö / vuosi voi saada koulutusvähennyksen edellyttäen, että koulutus sisältyy yrityksen kirjalliseen koulutussuunnitelmaan.

Lisätietoja

kouluttaja Eija Virtanen, p. 040 680 7053, eija.virtanen(at)sedu.fi
Yrityspalvelupäällikkö Satu Ahopelto, p. 040 868 0800, satu.ahopelto(at)sedu.fi
Sedu Seinäjoki, Rastaantaival 2, 60200 Seinäjoki