Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

Ammattiala
Kasvatus ja kauneudenhoito
Koulutustyyppi
Ammattitutkinto
Opiskelutapa
Monimuoto-opiskelu
Aloituspäivä
10.08.2020
Koulutuspaikka
Peräseinäjoki
Koulutuksen laajuus max
150 osp

Kenelle?

Olet vuorovaikutustaitoinen, reipas ja oma-aloitteinen 18 vuotta täyttänyt ja oman oppivelvollisuutesi suorittanut. Olet aidosti kiinnostunut opetus- ja kasvatusalan työstä. Työkokemus on eduksi mutta myös alanvaihtaja voi hakea opintoihin.

Mitä saat?

Tutkinnon suorittaneella koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajalla on valmiudet toimia eri opetus-, kasvatus- ja ohjausalan ympäristöissä, tukea, ohjata ja avustaa lapsia, nuoria ja aikuisia. Osaat edistää oppimista opettajan työparina ja toimia opetusalan moniammatillisessa yhteistyössä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa osaat työskennellä itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.
Teet arvokasta työtä tukemalla ohjattavien kasvua ja kehitystä. Opit tukemaan yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Koulutuksen aikana hankit taitoja tunnistaa, ennaltaehkäistä ja puuttua kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Opit ohjaamaan yksilöä ja ryhmiä, tunnistamaan erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat ja tukemaan heidän toimintakykyään ja oppimistaan.
Pääasiallisia näyttö- ja toimintaympäristöjä ovat koulut ja oppilaitokset, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä vapaa-ajan toiminta.
Katso tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/5116903/reformi/rakenne
Pakollinen tutkinnon osa:
* Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp
Osaamisalan pakolliset tutkinnon osat:
* Oppijan ja oppimisen ohjaus, 40 osp
* Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä, 30 osp
* Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, 40 osp
Valinnaiset tutkinnon osat, 20 osp
Koulutuksen ajankohta: Lähiopinnot jatkuvat ke 12.8. alkaen kahden viikon orientoitumisjaksolla. Sen jälkeen lähiopinnot 2 pv ja työpaikalla tapahtuva oppiminen 3 pv viikoittain. Koulutuksen suunniteltu päättyminen 28.5.2021.
Lähiopinnot järjestetään Peräseinäjoella.
Jokaiselle opintonsa aloittavalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma aikaisempien opintojen ja/tai työkokemuksen perusteella. Näin määrittyy yksilöllinen opiskeluaika.
Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö), ks. https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tietoa-hakijalle/Sovellunko-alalle
Koulutuksen alkuvaiheessa on esitettävä rikosrekisteriote.
Osallistumismaksu on 250 €. Maksua ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.
Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskeljalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimusasioissa voit ottaa yhtyettä: Sedu oppisopimuspalvelut, p. 040 868 0627 tai oman alueen oppisopimusviranomaiseen.
Mikäli suoritat koko tutkinnon, sinulla voi olla mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä 400 € työllisyysrahastosta. Lisätietoa löydät osoitteesta www.tyollisyysrahasto.fi.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Tämä koulutus toteutetaan Peräseinäjoella.
Hakuaika päättyy 2.8.2020.
Sinut kutsutaan valintahaastatteluun.

Lisätietoja

Seija Kivistö, p. 040 868 0852 ja Seija Winter, p. 040 868 0086, etunimi.sukunimi(at)sedu.fi