Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

Ammattiala
Kasvatus ja kauneudenhoito
Koulutustyyppi
Ammattitutkinto
Opiskelutapa
Monimuoto-opiskelu
Aloituspäivä
15.06.2021
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen laajuus max
150 osp

Kenelle?

Olet vuorovaikutustaitoinen, reipas, oma-aloitteinen 18 vuotta täyttänyt oppivelvollisuutesi suorittanut ja olet aidosti kiinnostunut opetus- ja kasvatusalan työstä. Työkokemus on hyödyksi, mutta myös alanvaihtaja voi hakea opintoihin.

Mitä saat?

Tutkinnon suorittaneella koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajalla on valmiudet toimia eri opetus-, kasvatus- ja ohjausalan ympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen lapsia, nuoria ja aikuisia. Tutkinnon suorittanut osaa edistää oppimista opettajan työparina, toimia opetusalan ja kasvatusalan moniammatillisessa yhteistyössä sekä työskennellä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.
Työ on arvokasta kasvun ja kehityksen tukemista, yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentamista. Työ sisältää yksilön ja ryhmän ohjaamista sekä tukea tarvitsevien oppimisen ja toimintakyvyn tukemista.
Pääasiallisia näyttö- ja toimintaympäristöjä ovat koulut ja oppilaitokset, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä muu vapaa-ajan toiminta.
Opintojen aloitus ti 15.6.2021.
Kesällä itsenäistä työskentelyä. Lähiopinnot jatkuvat ma 9.8.2021. Kahden viikon lähiopiskelujakson jälkeen viikoittain 2 pv (ma-ti) lähiopintoja + 3 pv (ke-pe) työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Koulutuksen päättyminen toukokuun 2022 lopulla.
Jokaiselle opintonsa aloittavalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma aikaisempien opintojen ja/tai työkokemuksen perusteella. Näin määrittyy yksilöllinen opiskeluaika.
Katso tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/5116903/reformi/rakenne
Pakollinen tutkinnon osa:
• Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp
Osaamisalan pakolliset tutkinnon osat:
• Oppijan ja oppimisen ohjaus, 40 osp
• Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä, 30 osp
• Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, 40 osp
Valinnaiset tutkinnon osat, 20 osp
Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö), ks.
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf
Koulutuksen alkuvaiheessa on esitettävä rikosrekisteriote.
Koulutuksen hinta 250€ omaehtoiselle opiskelijalle. Maksua ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.
Oppisopimusopiskelijalle koulutus on maksutonta.
Katso lisää https://www.sedu.fi/fi/Tyoelamalle/Oppisopimus
Koko tutkinnon suorittaneella voi olla mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä koulutusrahastosta. Lisätietoa osoitteesta www.koulutusrahasto.fi.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika päättyy su 2.5.2021
Hakemusten perusteella kutsutaan valintahaastatteluun.

Lisätietoja

Opettaja Seija Kivistö, p. 040 868 0852
Opettaja Seija Winter, p. 040 868 0086
email. etunimi.sukunim(a)sedu.fi