Kehitysvammaisuus ja muistisairaudet 8 h, 30.11. - 1.12.2021

Ammattiala
Hyvinvointi ja terveys
Opiskelutapa
Verkko-opiskelu
Aloituspäivä
30.11.2021
Hinta
295 €

Kenelle? / Kohderyhmä

Kehitysvamma-alan työntekijät (Ryhmäkodit, asumisyksikkö, työ- ja päivätoiminta). Koulutus järjestetään 30.11. - 1.12.2021 klo 12.00 - 16.00 ja sen hinta on 295 €/hlö (sisältää alv 24%).

Mitä saat

Koulutuksessa paneudutaan kehitysvammaisten muistisairauksiin, varhaiseen tunnistamiseen, tutkimiseen ja ennaltaehkäisyyn.
Kehitysvammaisten muistikoulutus koostuu kahdesta eri osiosta. Ensimmäisessä osassa tavoitteena on lisätä tietoutta perus muistisairauksista. Lisäksi koulutuksessa paneudutaan syvemmin kehitysvammaisten muistisairauksiin, varhaiseen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä tutkimiseen.
Koulutuksen toisessa osassa keskeisenä tavoitteena on lisätä tietoutta, millaista elämä on muistisairaan kehitysvammaisen kanssa ja miten tuemme sairastunutta sekä hänen läheisiään. Lisäksi pohditaan vuorovaikutusta ja kohtaamista, millainen on muistiystävällinen ympäristö ja mitä tulee ottaa huomioon kuntoutuksessa.
Koulutuksen toteuttavat Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo sekä Sedu yhteistyössä.
Kehitysvammaisten eliniän noustessa on alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota myös muistisairauksiin.
Kehitysvammaisten muistisairauksiin liittyviä oireita ei välttämättä tunnisteta riittävän ajoissa. Liian usein muistisairaus jää huomaamatta, ja muistisairauden oireet liitetään kehitysvammaisuuteen. Muistisairaus heikentää kehitysvammaisen henkilön toimintakykyä. Tämän vuoksi varhainen tunnistaminen ja diagnosointi sekä hoito ovat tärkeitä.
Koulutus toteutetaan Teams-yhteyden välityksellä, mutta sinulla on mahdollisuus tulla myös paikan päälle Tuki- ja osaamiskeskus Eskooseen, Eskoontie 52, Seinäjoki.
Kouluttajina toimivat gerontologi ja toimintaterapeutti Sirpa Granö, autismikirjon ja kehitysvammapsykologian professori Elin Kontu sekä lähihoitaja ja Eskoon muistityöntekijä Elina Salo.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Ilmoittaudu viimeistään 19.11.2021.
Ilmoittaudu koulutukseen kohdasta HAE KOULUTUKSEEN:

Lisätietoja

projektisuunnittelija Johanna Mäki-Rautila p. 050 474 6796
johanna.maki-rautila(at)eskoo.fi