Kinestetiikka, peruskoulutus 29. - 30.9. sekä 24. - 25.11.2022

Ammattiala
Sosiaali- ja terveysala
Opiskelutapa
Päiväopiskelu
Aloituspäivä
29.09.2022
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Hinta
495 €

Kenelle? / Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu Sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle.

Mitä saat?

Ihmisen luonnollisilla liikemalleilla, aistitoimintojen ymmärtämisellä ja ihmisen kunnioittavalla kohtaamisella on merkitystä liikkumisen itsehallinnalle ja oppimiselle. Kaikki ihmisen toiminnot ovat liikkumisaktiviteetteja ja näiden kautta ihminen pystyy hahmottamaan itseään ja ympäristöään.
Kinestetiikka on voimavaralähtöinen lähestymistapa, joka tarjoaa perustavanlaatuisen ymmärryksen ihmisen toiminnoista sekä liikkeen ja liikkumisen merkityksestä. Kinestetiikka on asiakkaan kokonaisvaltainen avustamismenetelmä, joka mahdollistaa asiakkaan ja avustajan voimavarojen optimaalisen hyödyntämisen avustustilanteissa. Kinestetiikka parhaimmillaan vähentää fyysistä ja psyykkistä kuormittavuutta sekä lisää avustamisen mielekkyyttä. Kokemusten sekä tutkimusten mukaan asiakas osallistuu aktiivisemmin toimintaansa ja pystyy hyödyntämään omia voimavarojaan. Jäykkyys, kivut, levottomuus ja hoidon vastustaminen vähenevät Kinestetiikan myötä. Avustajan fyysinen kuormitus vähenee.
Koulutus rakentuu Kinestetiikan teoreettisesta tiedosta, yksilö-, pari- ja ryhmäharjoitteista. Kurssilla opit käytännönläheiset tiedot ihmisen liikkumisesta ja toiminnoista, jotta voit avustaa toista ihmistä yksilöllisesti, kevyesti ja omaa sekä avustettavan terveyttä tukien.
Koulutuspäivät ovat 29. - 30.9.2022 ja toinen osio 24. - 25.11.2022 klo 8.00 - 16.00.
Koulutuspaikkana Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo, Eskoontie 52, Seinäjoki.
Kouluttajana toimivat Seppo Hauta ja Johanna Ala-Renko Eskoosta.
Koulutuspäivien aikana on mahdollista tutustua Eskoon Kinestetiikan laatuyksikön, Pikkupihlajan, toimintaan (Koronatilanteen sallimissa rajoissa).
Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo ja Suomen kinestetiikkayhdistys ry ovat sopineet yhteistyökumppanuuden kinestetiikan toteuttamiselle.

Lisätietoja

Seppo Hauta, seppo.hauta(at)eskoo.fi
Johanna Ala-Renko, johanna.ala-renko(at)eskoo.fi