Koulutus hoiva-avustajan tehtäviin

Ammattiala
Sosiaali- ja terveysala
Koulutustyyppi
Ei tutkintotavoitetta
Opiskelutapa
Päiväopiskelu
Aloituspäivä
05.09.2022
Koulutuspaikka
Kauhajoki
Koulutuksen laajuus max
60 osp

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu juuri Sinulle, jos pidät työstä ikääntyneiden parissa.
Koulutus sopii myös Sinulle, jos olet päättänyt perusopinnot tai lukio-opintosi ja vielä mietit tulevaa opiskelu-uraasi. Vuoden mittaisella koulutuksella saat ammattitaidon, jolla on kysyntää jokaisella paikkakunnalla tulevien opintojesi rahoittamisessa esim. ilta- ja viikonlopputyönä.

Mitä saat?

Koulutus sisältää kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta. Tutkinnon osien hyväksytty suorittaminen antaa sinulle valmiudet toimia hoiva-avustajana välittömän asiakastyön avustavissa työtehtävissä.
Koulutuksen suorittaneena työllisyystilanteesi on hyvä. Voit työllistyä mm. ikääntyneiden palveluasumisen yksikköön, tehostettuun asumispalveluyksikköön, muistiyksikköön, päivätoimintaan, hyvinvointikeskukseen, sekä palvelutaloon tai –keskukseen. Työpaikkasi voi löytyä myös yksityisen sektorin työnantajalta.
Monet opiskelijamme pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät sijaisuuksia opintojen ohessa. Lisäksi työnantajat solmivat opiskelijoidemme kanssa oppisopimuksia kesäksi tai tutkinnon osaan tai opinnot loppuun.
Hoiva-avustajan työhön tähtäävä koulutus antaa sinulle hyvän pohjan jatkaa opintoja lähihoitajaksi.
Suoritat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta kaksi tutkinnon osaa, jotka yhteensä muodostavat 60 osaamispisteen laajuisen kokonaisuuden. Tutkinnon osat ovat: Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp).
Työskentelet hoiva-avustajan tehtävissä hoitajan työparina välittömän asiakastyön avustavissa työtehtävissä. Tehtävät liittyvät ikääntyneen asiakkaan perustarpeista huolehtimiseen ja niissä avustamiseen, esimerkiksi:
- peseytyminen
- pukeutuminen
- ruokailu
- liikkuminen
- ulkoilu
- toimintakyvyn ylläpitäminen
Hoiva-avustajan työtehtävissä toimivan on kyettävä työryhmän jäsenenä ohjaamaan ja avustamaan asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ja huolehtimaan hänen hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan. Toiminta asiakkaiden ja muiden työntekijöiden kanssa edellyttää hyvää vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoa. Työ edellyttää myös oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta sekä riittävää suomenkielentaitoa. Opinnot eivät sisällä lääkehoidon osa-alueita.
Katso tutkinnon osien perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot
Katso Sosiaali- ja terveysministeriön info Koulutuksesta hoiva-avustajan työtehtäviin (6.10.2020):
https://stm.fi/documents/1271139/21203212/Kuntainfo+hoiva-avustaja+11_2020.pdf/c7971b25-5252-4bcb-9d79-71c67c6d841d/Kuntainfo+hoiva-avustaja+11_2020.pdf?t=1602138667993
Opiskelet oppilaitoksessa, työpaikalla ja itsenäisesti.
Heti opintojen alkuvaiheessa laadit yhteistyössä opettajan kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, HOKS, johon kirjataan aikaisempi osaamisesi ja taitosi sekä mahdolliset tuen tarpeesi.
Oppilaitoksessa on teoriatunteja, opintokäyntejä ja käytännön harjoituksia, mm. ohjaustilanteiden suunnittelua ja toteutusta, sekä hoitotaitojen harjoittelua. Tutkinnon edellyttämä ammattitaito osoitetaan näytöillä (2 kpl), jotka suoritetaan työpaikoilla.
Opiskelu on päätoimista, ja se kestää keskimäärin toukokuuhun 2023. Opintojen kesto on yksilöllinen, joten henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti opiskeluaika voi olla lyhyempi tai pidempi.
Koulutukseen liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla psyykkinen tai fyysinen sairaus, krooninen ihottuma sekä päihdeongelma tai –riippuvuus.
Sosiaali- ja terveysalalla valinnoissa sovelletaan SORA-säädöksiä (OPH:n määräys 5/2018). Määräyksessä huomioidaan alalle soveltumista erityisesti terveyteen ja toimintakykyyn liittyvien ominaisuuksien näkökulmasta. Katso lisää http://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Mihin-ja-miten-haen/Sovellunko-alalle
Soveltuvuustestien yhteydessä Sinun tulee arvioida omaa nykyistä terveydentilaasi ja toimintakykyäsi rehellisesti. Oppilaitos voi pyytää sinulta tietoja milloin tahansa hakeutumisen aikana, riippumatta omasta ilmoituksestasi.
Oikeusturvasi kannalta on perusteltua, että sinua ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka edellyttämissä käytännön tehtävissä tai työharjoittelussa et pysty asianmukaisesti toimimaan.
Työ sosiaali- ja terveysalalla edellyttää, että sinulla on jo opiskeluaikana rokotussuoja tuhka- ja vesirokkoa sekä hinkuyskää vastaan. Lisäksi työnantaja edellyttää influenssa- ja hepatiittirokotusta. Vaadittavat rokotukset ovat sinulle maksuttomia (Tartuntatautilaki 1227/2016, 48§).
Tutustu hoiva-avustajan työhön:
https://www.youtube.com/watch?v=xy2_xc07tcM
Lisätietoja omaehtoisen koulutuksen opiskelutuista:
KELAn opintotuki (päätoimisiin opintoihin)
Työllisyysrahasto/aikuiskoulutustuki (työssä oleville)
Työeläkekuntoutus (sairauden tai vamman johdosta)
Vakuutuskuntoutus (työtapaturman tai ammattitaudin johdosta)
KELAn kuntoutusraha (kuntoutuspäätöksen saaneille)
**Katso erillinen haku: Työvoimakoulutus (yli 20-vuotiaille TE-toimiston asiakkaille)

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hae koulutukseen viimeistään sunnuntaina 14.8.2022.
Täytä hakemus huolellisesti, sillä sen perusteella osa hakijoista kutsutaan soveltuvuustestaukseen, joka järjestetään torstaina 18.8.2022 Kauhajoella. Varaa aikaa koko päivä.
Päivän aikana arvioimme motivaatiotasi, opiskeluedellytyksiäsi, vuorovaikutustaitojasi ja terveydentilaasi. Keskeisiä ovat aloitteellisuus ja vastuullisuus, sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen sekä ongelmanratkaisutaito.
Opiskelu tapahtuu suomen kielellä, joten kielitaitosi tulee olla riittävä niin puheen kuin kirjoittamisen osalta (vähintään B1.1. –taso tai YKI 3). Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, suomenkielen taitosi testataan testipäivänä.
Koulutus alkaa maanantaina 5.9.2022
Soveltuvuustestit ja koulutus toteutetaan siten, että kärkenä on terveysturvallisuus. Sedu noudattaa AVI:n koronasuosituksia.

Lisätietoja

Sedu Hakijapapalvelut, p. 040 830 2275, hakijapalvelut(at)sedu.fi
Kyllikki Anttila, p. 040 830 4106, kyllikki.anttila(at)sedu.fi