Koulutus hoiva-avustajan tehtäviin

Aloituspäivä
12.09.2022
Toimipiste
Alajärvi
Koulutus on tarkoitettu juuri Sinulle, jos pidät työstä ikääntyneiden parissa.
Se sopii myös Sinulle, jos olet päättänyt peruskoulun tai lukion ja mietit vielä tulevaa opiskelu-uraasi. Vuoden mittaisella koulutuksella saat ammattitaidon, jolla on kysyntää jokaisella paikkakunnalla opintojesi rahoittamisessa esim. ilta- ja viikonlopputyönä.
Suoritat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta kaksi tutkinnon osaa, jotka yhteensä muodostavat 60 osaamispisteen laajuisen kokonaisuuden. Tutkinnon osat ovat: Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp).
Työskentelet hoiva-avustajan tehtävissä hoitajan työparina välittömän asiakastyön avustavissa työtehtävissä. Tehtävät liittyvät ikääntyneen asiakkaan perustarpeista huolehtimiseen ja niissä avustamiseen, esimerkiksi:
- peseytyminen
- pukeutuminen
- ruokailu
- liikkuminen
- ulkoilu
- toimintakyvyn ylläpitäminen
Hoiva-avustajan työtehtävissä toimivan on kyettävä työryhmän jäsenenä ohjaamaan ja avustamaan asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ja huolehtimaan hänen hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan. Toiminta asiakkaiden ja muiden työntekijöiden kanssa edellyttää hyvää vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoa. Työ edellyttää myös oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta sekä riittävää suomenkielentaitoa. Opinnot eivät sisällä lääkehoidon osa-alueita.
Katso tutkinnon osien perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tiedot
Katso Sosiaali- ja terveysministeriön info Koulutuksesta hoiva-avustajan työtehtäviin (6.10.2020):
https://stm.fi/documents/1271139/21203212/Kuntainfo+hoiva-avustaja+11_2020.pdf/c7971b25-5252-4bcb-9d79-71c67c6d841d/Kuntainfo+hoiva-avustaja+11_2020.pdf?t=1602138667993
Koulutukseen liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla psyykkinen tai fyysinen sairaus, krooninen ihottuma sekä päihdeongelma tai –riippuvuus.
Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin lähihoitajatutkinnon terveydentilavaatimuksiin (OPH 5-2018) jo ennen hakemuksen jättämistä: https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tietoa-hakijalle/Sovellunko-alalle
Soveltuvuustestien yhteydessä Sinun tulee arvioida omaa nykyistä terveydentilaasi ja toimintakykyäsi rehellisesti. Oppilaitos voi pyytää sinulta tietoja milloin tahansa hakeutumisen aikana, riippumatta omasta ilmoituksestasi.
Oikeusturvasi kannalta on perusteltua, että sinua ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka edellyttämissä käytännön tehtävissä tai työharjoittelussa et pysty asianmukaisesti toimimaan.
Työ sosiaali- ja terveysalalla edellyttää, että sinulla on jo opiskeluaikana rokotussuoja tuhka- ja vesirokkoa sekä hinkuyskää vastaan. Lisäksi työnantaja edellyttää influenssa- ja hepatiittirokotusta. Vaadittavat rokotukset ovat sinulle maksuttomia (Tartuntatautilaki 1227/2016, 48§).
Lisätietoja omaehtoisen koulutuksen opiskelutuista:
KELAn opintotuki (päätoimisiin opintoihin)
Työllisyysrahasto/aikuiskoulutustuki (työssä oleville)
Työeläkekuntoutus (sairauden tai vamman johdosta)
Vakuutuskuntoutus (työtapaturman tai ammattitaudin johdosta)
KELAn kuntoutusraha (kuntoutuspäätöksen saaneille)
**Katso erillinen haku: Työvoimakoulutus (yli 20-vuotiaille TE-toimiston asiakkaille)

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hae koulutukseen viimeistään 14.8.2022.
Täytä hakemus huolellisesti, sillä sen perusteella osa hakijoista kutsutaan soveltuvuustestaukseen, joka järjestetään torstaina 25.8.2022 Alajärvellä. Varaa aikaa koko päivä.
Päivän aikana arvioimme motivaatiotasi, opiskeluedellytyksiäsi, vuorovaikutustaitojasi ja terveydentilaasi. Keskeisiä ovat aloitteellisuus ja vastuullisuus, sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen sekä ongelmanratkaisutaito.
Opiskelu tapahtuu suomen kielellä, joten kielitaitosi tulee olla riittävä niin puheen kuin kirjoittamisen osalta (vähintään B1.1. –taso tai YKI 3). Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, suomenkielen taitosi testataan testipäivänä.
Koulutus alkaa maanantaina 12.9.2022.
Soveltuvuustestit ja koulutus toteutetaan siten, että kärkenä on terveysturvallisuus. Sedu noudattaa AVI:n koronasuosituksia.

Lisätietoja

Sedu Hakijapalvelut, p 040 830 2275, hakijapalvelut(at)sedu.fi
Kyllikki Anttila, p 040 830 4106, kyllikki.anttila(at)sedu.fi