Koulutus hoiva-avustamisen työtehtäviin

Ammattiala
Hyvinvointi ja terveys
Opiskelutapa
Päiväopiskelu
Aloituspäivä
28.09.2020
Koulutuspaikka
Ähtäri
Koulutuksen laajuus max
55 osp

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet työtön tai työttömyysuhan alainen.
Alan työkokemus katsotaan eduksi.

Mitä saat?

Koulutus antaa sinulle työelämän edellyttämää sosiaali- ja terveydenhuollon hoivatyön perusosaamista.
Työpaikka voi olla vanhusten tai vammaisten perushoitoa antava yksikkö esim. kotihoito, päivätoiminta, asumisyksikkö, perhekoti, palvelutalo tai -keskus, sekä muistisairaiden yksikkö tai laitoshoito.
Hoiva-avustaja työskentelee hoitajan työparina. Opinnot eivät sisällä lääkehoidon osa-alueita.
Työtehtävinä voivat olla ruokailussa avustaminen, asiakkaan hygienian ylläpitämisessä avustaminen, vaatehuolto, ulkoilu, viriketoiminta sekä keittiö- ja puhtaanapidon toimet.
Katso lisää YouTube https://youtu.be/HR6USLwarUA
Koulutus muodostuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osasta Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) sekä Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon osasta Avustaminen ja huolenpito (30 osp).
Keskeinen ammattitaidon sisältö on ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. Muita sisältöjä ovat mm. kyky toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan ja muun henkilökunnan kanssa, toteuttaa päivittäisiä avustamis- ja huolenpitotehtäviä yhteistyössä asiakkaan ja muiden hoitajien kanssa, toimia ergonomisesti, huolehtia asiakkaan turvallisuudesta mukaan luettuna aseptiikka. Lisäksi koulutukseen kuuluu ensiapukoulutus ja mahdollisuus suorittaa hygieniapassi.
Opiskelet oppilaitoksessa, työpaikalla ja itsenäisesti.
Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen sisältää teoriatuntien lisäksi opintokäyntejä ja käytännön simulaatioharjoituksia, mm. hoito- ja avustamistilanteiden suunnittelua ja toteutusta. Teoriaopetuksen päivät alkavat kello 8:00. Työpaikalla tapahtuvaa oppiminen toteutuu alan työpaikassa, ja siellä noudatetaan kyseisen työpaikan työvuoroja. Koulutukseen liittyvät näytöt (2 kpl) annetaan työpaikalla.
Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa selvitetään myös aikaisempi osaamisesi ja taitosi sekä mahdolliset tuen tarpeesi. Koulutukseen sisältyy myös urasuunnittelu, cv:n laadinnan /päivittämisen kera.
Koulutuksen jälkeen sinulla on mahdollista työllistyä hoiva-avustajana, tai jatkaa opintoja laitoshuoltajaksi tai jatkaa opintoja lähihoitajaksi.
Syksylle 2020 on tulossa hakuun sosiaali- ja terveysalaan liittyviä työvoimakoulutuksia
- hoiva-avustajan tehtäviin valmistava koulutus Ähtäri (aloitus 9/2020) ja Seinäjoki (11/2020)
lähihoitaja Kurikka (aloitus 8/2020), Ähtäri (8/2020), Alajärvi (10/2020) ja Seinäjoki (10/2020)
- välinehuoltoalan perustutkinto Seinäjoki (8/2020)
Jokainen valintaprosesi on oma kokonaisuutensa, joten haku pitää tehdä jokaiseen erikseen. Myöskään testausta tai valintaa ei voi siirtää toiseen hakukokonaisuuteen.
Seuraa Etelä-Pohjanmaan TE-palvelujen sivuja.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Täytä hakemus työvoimahallinnon sivuilla. Tässä linkki: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/692695?locations=%C3%84ht%C3%A4ri&&announced=0&sort=1
Haku sulkeutuu sunnuntaina 30.8.2020. Täytä hakemus huolella, sillä sen perusteella osa kutsutaan soveltuvuustestaukseen.
Soveltuvuustestaus on maanantaina 14.9. Ähtärissä. Työvoimahallinto lähettää kutsun. Varaa testaukseen koko päivä.
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa huomio kiinnittyy mm: motivaatioosi, opiskeluedellytyksiisi ja vuorovaikutustaitoosi. Testaus sisältää kielitaidon tason tarkastelun. Opiskelu tapahtuu suomen kielellä, joten kielitaitosi tulee olla riittävä niin puheen kuin kirjoittamisen osalta (vähintään B1.1. –taso tai YKI 3).
Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky ovat tärkeitä. Tutustu huolellisesti Sora-lainsäädännön terveydentilavaatimuksiin. Ks. https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tietoa-hakijalle/Sovellunko-alalle
Sinun tulee olla alalle soveltuva niin henkilökohtaisilta ominaisuuksiltasi kuin terveydentilaltasi, sillä hoiva-avustajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Sinulta edellytetään kykyä sitotua opintoihin, joten jo koulutuksen aikana elämäntilanteesi on hyvä olla sellainen, että pystyt tekemään vuorotyötä.
Huomioithan, että rokostuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen osallistuvalla oppijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhka- ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavalla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. Vaadittavat rokotukset ovat oppijalle maksuttomia (Tartuntatautilaki 1227/2016, 48§).
Koulutus alkaa maanantaina 28.9.2020.

Lisätietoja

Lisätietoja Kyllikki Anttila, 040 830 4106. Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)sedu.fi