Koulutus hoiva-avustamisen työtehtäviin

Ammattiala
Hyvinvointi ja terveys
Opiskelutapa
Päiväopiskelu
Aloituspäivä
02.11.2020
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen laajuus max
55 osp

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu Sinulle, jos olet työtön tai työttömyysuhan alainen.
Alan työkokemus katsotaan eduksi.

Mitä saat?

Koulutus antaa sinulle työelämän edellyttämää sosiaali- ja terveydenhuollon hoivatyön perusosaamista.
Työpaikka voi olla ikääntyneiden perushoitoyksikkö esim. kotihoito, päivätoiminta, asumisyksikkö, perhekoti, palvelutalo tai -keskus, sekä muistisairaiden yksikkö tai laitoshoito.
Hoiva-avustaja työskentelee hoitajan työparina. Opinnot eivät sisällä lääkehoidon osa-alueita.
Työtehtävinä voivat olla ruokailussa avustaminen, asiakkaan hygienian ylläpitämisessä avustaminen, vaatehuolto, ulkoilu, viriketoiminta sekä keittiö- ja puhtaanapidon toimet.
Katso lisää YouTube https://youtu.be/HR6USLwarUA
Koulutus muodostuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osasta Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) sekä Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon osasta Avustaminen ja huolenpito (30 osp).
Suoritat kaksi tutkinnon osaa:
Lähihoitajan perustutkinnosta osa Kasvun ja osallisuuden edistäminen, ks. sisältö täältä https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tutkinnonosat/3708462
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta osa Avustaminen ja huolenpito, ks. sisältö täältä https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2257060/reformi/tutkinnonosat/2264851
Keskeinen ammattitaidon sisältö on mm. kyky toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan ja muun henkilökunnan kanssa, toteuttaa päivittäisiä avustamis- ja huolenpitotehtäviä yhteistyössä asiakkaan ja muiden hoitajien kanssa, toimia ergonomisesti, huolehtia asiakkaan turvallisuudesta mukaan luettuna aseptiikka. Lisäksi koulutukseen kuuluu ensiaputaitoja lisäävä koulutus sekä mahdollisuus suorittaa hygieniapassi.
Opiskelet oppilaitoksessa, työpaikalla ja itsenäisesti.
Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen sisältää teoriatuntien lisäksi opintokäyntejä ja käytännön simulaatioharjoituksia, mm. hoito- ja avustamistilanteiden suunnittelua ja toteutusta. Työpaikalla tapahtuvaa oppiminen toteutuu alan työpaikassa, ja siellä noudatetan kyseisen työpaikan työvuoroja. Koulutukseen liittyvät näytöt (2 kpl) annetaan työpaikalla.
Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa selvitetään myös aikaisempi osaamisesi ja taitosi sekä mahdolliset tuen tarpeesi. Koulutukseen sisältyy myös urasuunnittelu, cv:n laadinnan /päivittämisen kera.
Nämä kaksi tutkinnon osaa suorittaneena sinulla on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä erilaisiin avustaviin tehtäviin ikääntyvien hoitoa tarjoavissa työpaikkoissa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.
Koulutuksen jälkeen sinulla on mahdollista työllistyä hoiva-avustajana, tai jatkaa opintoja laitoshuoltajaksi tai jatkaa opintoja lähihoitajaksi.
Syksylle 2020 on tulossa hakuun sosiaali- ja terveysalaan liittyviä työvoimakoulutuksia
- lähihoitaja Alajärvi, osaamisalana sairaanhoito ja huolenpito) (10/2020) ja Seinäjoki, sahu (10/2020)
- hoiva-avustajan tehtäviin valmistava koulutus Seinäjoki (11/2020)
Jokainen valintaprosesi on oma kokonaisuutensa, joten haku pitää tehdä jokaiseen erikseen. Myöskään testausta tai valintaa ei voi siirtää toiseen hakukokonaisuuteen.
Seuraa Etelä-Pohjanmaan TE-palvelujen sivuja.
Tervetuloa hakijaksi!

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Täytä hakemus työvoimahallinnon sivuilla.
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/693247?locations=Sein%C3%A4joki&&announced=0&sort=1
Haku sulkeutuu keskiviikkona 7.10.2020. Täytä hakemus huolella, sillä sen perusteella osa kutsutaan soveltuvuustestaukseen.
Soveltuvuustestaus on torstaina 15.10.2020. Työvoimahallinto lähettää kutsun. Varaa testaukseen koko päivä.
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa huomio kiinnittyy mm: motivaatioosi, opiskeluedellytyksiisi ja vuorovaikutustaitoosi. Testaus sisältää kielitaidon tason tarkastelun. Opiskelu tapahtuu suomen kielellä, joten kielitaitosi tulee olla riittävä niin puheen kuin kirjoittamisen osalta (vähintään B1.1. –taso tai YKI 3).
Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky ovat tärkeitä. Tutustu huolellisesti Sora-lainsäädännön terveydentilavaatimuksiin. Ks. https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tietoa-hakijalle/Sovellunko-alalle
Sinun tulee olla alalle soveltuva niin henkilökohtaisilta ominaisuuksiltasi kuin terveydentilaltasi, sillä hoiva-avustajan työ edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Sinulta edellytetään kykyä sitotua opintoihin, joten jo koulutuksen aikana elämäntilanteesi on hyvä olla sellainen, että pystyt tekemään vuorotyötä.
Huomioithan, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen osallistuvalla oppijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhka- ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavalla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. Vaadittavat rokotukset ovat oppijalle maksuttomia (Tartuntatautilaki 1227/2016, 48§).
Koulutus alkaa maanantaina 2.11.2020.

Lisätietoja

Työvoimakoulutuksen aikaisista etuuksista:
Koulutusneuvonnan palvelulinja, 0295 020 702, koulutusneuvonta(at)te-toimisto.fi
Koulutuksesta:
Sedu Hakijapalvelut, p 040 830 2275, hakijapalvelut(at)sedu.fi
Sedu Uraluuri, p 0800 122 122
Kyllikki Anttila, p 040 830 4106, kyllikki.anttila(at)sedu.fi