Kuljettajien hygieniapassikoulutus 26.10.2022 Vaasa

Ammattiala
Logistiikka
Opiskelutapa
Päiväopiskelu
Aloituspäivä
26.10.2022
Koulutuspaikka
Vaasa
Hinta
111,60 €

Kenelle? / Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet elintarvikehuoneistoissa ja käsittelet helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita.

Mitä saat?

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa elintarvikehuoneistoissa työskenteleville henkilöille hygieniaosaamista ja varmistaa toiminnan laatua kuljetusalalla.
Koulutusohjelma on hyväksytty kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyysjatkokoulutukseksi.
Koulutuksesta on mahdollisuus saada ammattipätevyysmerkintä.
Mitä elintarvikehygieenisellä osaamisella tarkoitetaan ja ketä se koskee ja miten hygieniatesti suoritetaan? Elintarvikelainsäädäntö ja viranomaisvalvonta tavarakuljetuksissa. Ruokamyrkytykset ja niiden ehkäiseminen; hygieeniset työtavat kuorma-autonkuljettajan työssä. Mikrobiologian perusteet;
yleistä mikrobiologiasta, fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset vaaratekijät ja niiden ehkäisy
kuljettajan työssä. Omavalvonta ja työntekijän henkilökohtainen hygienia; kuljettajan puhtaus,
kuljetuskaluston sisä- ja ulkopuolinen puhtaus, puhtaanapito ja jätehuolto. Ryhmätyö päivän aiheista; kuormatilan valmistelu, sen puhtaus ja esijäähdytys, esteetön ilmankierto, lastaus, jakelu/purku.
Koulutuksessa käytetään Liikenteen turvallisuusvirastossa hyväksyttyä ohjelmaa.
Koulutuspäivä alkaa 8.00.

Lisätietoja

Jari-Markus Peltokoski, p. 040 830 0422, sposti etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
Asiakaspalvelusihteerit, p. 020 145 800, s-posti aspasihteerit.ilmajoki(at)sedu.fi