Kuljettajien ympäristöturvallisuuskoulutus 3.11.2022 Vaasa

Ammattiala
Logistiikka
Opiskelutapa
Päiväopiskelu
Aloituspäivä
03.11.2022
Koulutuspaikka
Vaasa
Hinta
111,60 €

Kenelle? / Kohderyhmä

Kuljetus- ja maarakennusalalla työskenteleville tietoa ympäristölle vaarallisten jakeiden varastoinnista ja kuljettamisesta, sekä ympäristön suojaamisesta ja polttoainetaloudellisesta toiminnasta.
Kuljetettaessa vaarallisiksi aineiksi luokiteltuja jätteitä, kuljettajan tulee olla tietoinen tarvittavista kuljetusasiakirjoista. Purkaus ja lastaus, sekä liikenneonnettomuustilanteissa kuljettajan ripeä toiminta ympäristölle haitallisten vuotojen rajaamiseksi voi säästää isoja summia maaperän puhdistuskuluissa.
Maarakennuskoneenkuljettajan toiminta työkoneen rikkoutuessa ja tästä johtuvan öljyvuoden rajaaminen, on ensiarvoisen tärkeää ja kustannustehokasta. Lisäksi maarakennustyömaan ympäristölle aiheutuvien riskitekijöiden tunnistaminen ja ennalta ehkäiseminen on tärkeää.
Kuljettajat ja koneidenkäyttäjät voivat omalla toiminnalla säästää polttoainekuluissa ja mahdollistaa yritykselle kilpailukykyisen hinnoittelun.

Mitä saat?

Osallistuja saa hyväksytyn kokeen jälkeen ympäristöturvallisuuskortin.
Koulutusohjelma on hyväksytty kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutuspäiväksi.
Pakolliset osiot:
- Ympäristövastuullinen toiminta
- Ympäristövastuullisuuden kehittäminen
- Jätteiden käsittely
Valinnaiset osiot:
- Energiatehokas työkoneiden käyttö
- Energiatehokkuus teollisuudessa
- Ennakoiva huolto
- Kemikaalien hallinnointi
- Materiaalitehokkuus
- Polttonesteen säilytys maastossa
- Polttonesteen tiekuljetus
- Sidosryhmien vaatimukset
- Toiminta hätätilanteissa
Käytännönharjoitus/esittely
Koe
Koulutuksessa käytetään Liikenteen turvallisuusvirastossa hyväksyttyä ohjelmaa, dnro TRAFI/41610/05.03.07/2018.
Ota mukaan koulutukseen henkilöllisyystodistus.
HUOM!
Ilmoittautumislomaketta täyttäessäsi, merkitsethän myös sähköpostiosoitteesi, sillä pyrimme laittamaan kaiken tiedottamisen sähköisesti.

Lisätietoja

Koulutussihteerit, p. 020 145 800, s-posti aspasihteerit.ilmajoki(at)sedu.fi