Kuljetusalalle valmistava koulutus maahanmuuttajille

Ammattiala
Logistiikka
Opiskelutapa
Lähiopiskelu, Päiväopiskelu
Aloituspäivä
12.08.2020
Koulutuspaikka
Vaasa
Koulutuksen laajuus max
21 ov

Kenelle?

KUVAUS:
Kuljetusalalle valmistava koulutus on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alla oleville maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille, jotka suunnittelevat hakeutumista linja-autonkuljettajakoulutukseen.

Mitä saat?

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset kuljetusalan yleiset valmiudet, että hänen edellytyksensä tulla valituksi logistiikan perustutkinto, linja-autonkuljettajan koulutukseen paranevat.
SISÄLTÖ:
Koulutus koostuu mm. seuraavista opinnoista:
- Alkukartoitus
- Ammatillinen suomen kieli
- Yhteiskunta- ja työelämätietous
- Asiakaspalvelutaidot
- Kuljetusalan tavaraliikenteen perustason ammattipätevyys
- Työssäoppiminen
- Ajo-oikeuden korottaminen B:stä C:hen
PÄÄSYVAATIMUKSET:
- Vähintään 23-vuoden ikä
- Vähintään B-luokan ajo-oikeus (varsinainen ajokortti)
- Riittävä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito
- Ajokorttiasetuksen edellyttämä terveys (Ryhmä 2)
Opiskelija maksaa itse ajokorttiin ja ammattipätevyyteen liittyvät viranomaismaksut (myös valokuvat ja lääkärikulut).

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

HAKEMINEN:
Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kotisivuilta www.te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä hakemuslomakkeella verkkopankkitunnuksien avulla. TÄYTÄ hakemus työvoimakoulutukseen HUOLELLISESTI, sillä hakemuspapereiden perusteella valitaan osa hakijoista haastatteluun. Tuo siis esiin jo hakemuksessasi kaikki ne seikat, mitkä haluat lukea eduksesi. Valinnan esteitä koulutukseen saattavat olla mm. erilaiset vakavammat rikkeet liikenteessä.
KOULUTUKSEN VALINTATILAISUUTEEN KUTSUTUT HANKKIVAT OTTEEN AJOKORTTIREKISTERISTÄ! Ote ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sähköisestä asiointipalvelusta voi nyt tulostaa itse pdf-muotoisen ajokorttiotteen maksutta.
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/kuljettajatiedot-ja-ajokorttiote
Lataa ja tulosta ajokorttiote, ota se mukaasi työvoimakoulutuksen haastatteluvalintaan.
*******HUOM! HAKEMUKSIA EI KÄSITELLÄ ILMAN TRAFICOMin OTETTA.********
Haastattelut pidetään puhelimitse. Haastateltaville lähetetään SMS-viesti.
Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa (www.te-palvelut.fi -> Asioi verkossa -> Työvoimakoulutus - Koulutushakemusteni tilanne.)

Lisätietoja

Koulutusvastaava Olli Vienola, puh 044 729 2218, olli.vienola(at)sedu.fi
Asiakaspalvelusihteeri Miia Silvennoinen puh 044 735 5469, miia.silvennoinen(at)sedu.fi
Kun haluat neuvontaa opiskeluun liittyvistä asioista, opintojen rahoituksesta sekä tietoa eri ammateista ja niihin johtavista koulutuksista:
KOULUTUSNEUVONTA - tietoa koulutusmahdollisuuksista, työvoimakoulutuksesta, opintojen rahoituksesta ma-pe klo 9-16.15
Palvelut matkapuhelimesta soitettaessa (operaattorimaksu): 0295 020 702
koulutusneuvonta(at)te-toimisto.fi
http://www.te-palvelut.fi > Näin asioit kanssamme > TE-puhelinpalvelut
http://www.facebook.com/Koulutusneuvonta
http://www.youtube.com/user/Koulutusneuvonta
http://suotuisasuunta.blogspot.fi