Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, työvalmentaja/vammaisalan erityisohjaaja

Aloituspäivä
Joustava aloitus
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen kesto
180 osp
Kenelle?
Työvalmennuksen osaamisala on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet ammatillisen kuntoutuksen tai työvalmennuksen parissa. Jos työpaikkasi on kehitysvammaisten asumis-, tuki- tai ohjauspalveluissa, sinulle soveltuu Kehitysvamma-alan osaamisala. Molemmilla aloilla toimit asiantuntijana asiakkaasi toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä.
Mitä saat?
Työvalmennuksen osaamisala (80 osp):
Osaat toimia asiantuntijana työvalmennuksen asiakasprosessissa ja palvelujärjestelmässä. Saat valmiudet kehittää oman organisaatiosi työvalmennukseen liittyviä prosesseja ja menetelmiä.
Kehitysvamma-alan osaamisala (80 osp):
Osaat edistää autismin kirjon henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia, mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tai vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia. Saat valmiudet toimia asiantuntijana ja kehittäjänä asiakkaasi palvelujärjestelmässä.
Sisältö
Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia.
Pakollinen tutkinnon osa koko tutkintoa suorittavalle:
• Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä 60 osp
Työvalmennuksen osaamisala 80 osp:
• Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa 40 osp
• Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä 40 osp
Kehitysvamma-alan osaamisala 80 osp (valitse näistä vähintään kaksi)
• Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
• Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
• Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen 40 osp
Valinnainen tutkinnon osa (40 osp)
• Tutkinnon osa/osia ammattitutkinnosta (vähintään 40 osp)
• Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta (vähintään 40 osp)
Miksi Sedu?
Pääset opiskelemaan ja verkostoitumaan muiden alasi ammattilaisten kanssa. Kouluttajina toimivat eri alojen pitkäaikaiset asiantuntijat. Käytämme vierailevia luennoitsijoita ja monipuolisia opetusmenetelmiä.
Koulutukseen liittyvät terveydelliset vaatimukset
Tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin, tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä linkistä: http://www.oph.fi/download/167909_Maarays_28_011_2015.pdf
Hakijan tulee arvioida omaa ajankohtaista terveydentilaansa ja toimintakykyään. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää hakijalta hänen terveydentilaansa koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää näitä tietoja, milloin tahansa riippumatta hakijan omasta ilmoituksesta.
Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen.
Opiskelijaksi hakijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi toimia.
Opiskelijan näkemys
Osaaminen osoitetaan näytöllä. Näyttöympäristönä toimii opiskelijan oma työpaikka, ja näyttöjä arvioi työelämän edustaja, joka voi olla kollega tai esimies sekä koulutuksen järjestäjän edustaja, joka osoitetaan oppilaitoksen puolesta.
Tutkintokoulutusta järjestetään 2–3 päivää kuukaudessa klo 9:00-16:00
Hakeutuminen ja opiskelijavalinta
Koulutukseen on jatkuva haku. Seuraavat aloituspäivät ovat 11.12.2018 ja 2.4.2019. Täytä hakulomake huolellisesti.
Tärkeää!
Ilmoita lomakkeen lisätiedot-kohdassa, kumpaa osaamisalaa (Työvalmennuksen osaamisala vai Kehitysvamma-alan osaamisala) haluat opiskella. Saatuamme hakemuksesi lähdemme heti suunnittelemaan kanssasi sinulle soveltuvinta oppimispolkua.
Hinta/kustannukset opiskelijalle
Oppisopimuskoulutus on maksuton sekä työnantajalle että opiskelijalle.
Oppisopimusasioissa ota yhteyttä: Sedun oppisopimuspalvelut, p. 040 868 0627 tai oppisopimus(at)sedu.fi.
Ilman oppisopimusta osallistumismaksu 300 €. Hinta sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin. Maksuja ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. Kysy osamaksumahdollisuutta.
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea koulutusrahastosta ammattitutkintostipendiä 395 €. Jos tutkinto on ensimmäinen perusasteen jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 456 €. Lisätietoja: https://www.koulutusrahasto.fi/fi/etusivu/
Lisätietoja
Paula Mäki-Annala, p. 040 680 7273
Mika Nurminen p. 040 868 0806
Kyllikki Anttila, p. 040 830 4106
etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
asiakaspalvelusihteeri, p. 020 124 5553 tai 020 124 4500