Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, työvalmentaja/vammaisalan erityisohjaaja

Ammattiala
Hyvinvointi ja terveys
Koulutustyyppi
Erikoisammattitutkinto
Opiskelutapa
Verkko-opiskelu, Monimuoto-opiskelu
Aloituspäivä
06.10.2020
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen laajuus max
180 osp

Kenelle?

Työvalmennuksen osaamisala on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet ammatillisen kuntoutuksen tai työvalmennuksen parissa. Jos työpaikkasi on kehitysvammaisten asumis-, tuki- tai ohjauspalveluissa, sinulle soveltuu kehitysvamma-alan osaamisala. Molemmilla aloilla toimit asiantuntijana asiakkaasi toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä.

Mitä saat?

Työvalmennuksen osaamisala (80 osp):
Osaat toimia asiantuntijana työvalmennuksen asiakasprosessissa ja palvelujärjestelmässä. Saat valmiudet kehittää oman organisaatiosi työvalmennukseen liittyviä prosesseja ja menetelmiä.
Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala (80 osp):
Osaat edistää autismin kirjon henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia, mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tai vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia. Saat valmiudet toimia asiantuntijana ja kehittäjänä asiakkaasi palvelujärjestelmässä.
Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia.
Pakollinen tutkinnon osa koko tutkintoa suorittavalle:
• Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä 60 osp
Työvalmennuksen osaamisala 80 osp:
• Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa 40 osp
• Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä 40 osp
Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala 80 osp (valitse näistä vähintään kaksi)
• Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp
• Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp
• Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen 40 osp
Valinnainen tutkinnon osa (40 osp)
• Tutkinnon osa/osia ammattitutkinnosta (vähintään 40 osp)
• Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta (vähintään 40 osp)
Pääset opiskelemaan ja verkostoitumaan muiden alasi ammattilaisten kanssa. Kouluttajina toimivat eri alojen pitkäaikaiset asiantuntijat. Käytämme vierailevia luennoitsijoita ja monipuolisia opetusmenetelmiä.
Tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin, tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä linkistä: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf
Hakijan tulee arvioida omaa ajankohtaista terveydentilaansa ja toimintakykyään.
Osaaminen osoitetaan näytöllä. Näyttöympäristönä toimii opiskelijan oma työpaikka, ja näyttöjä arvioi työelämän edustaja, joka voi olla kollega tai esimies sekä koulutuksen järjestäjän edustaja, joka osoitetaan oppilaitoksen puolesta.
Tutkintokoulutusta järjestetään 2–3 päivää kuukaudessa klo 9:00-16:00
Oppisopimuskoulutus on maksuton sekä työnantajalle että opiskelijalle.
Oppisopimusasioissa ota yhteyttä: Sedun oppisopimuspalvelut, p. 040 868 0627 tai oppisopimus(at)sedu.fi.
Ilman oppisopimusta osallistumismaksu 300 €. Hinta sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin. Maksuja ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. Kysy osamaksumahdollisuutta.
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea koulutusrahastosta ammattitutkintostipendiä 400 €. Jos tutkinto on ensimmäinen perusasteen jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 456 €. Lisätietoja: www.tyollisyysrahasto.fi

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen on jatkuva haku. Seuraavat aloituspäivät ovat 6.10.2020. Täytä hakulomake huolellisesti.
Tärkeää!
Ilmoita lomakkeen lisätiedot-kohdassa, kumpaa osaamisalaa (Työvalmennuksen osaamisala vai Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala) haluat opiskella. Saatuamme hakemuksesi lähdemme heti suunnittelemaan kanssasi sinulle soveltuvinta oppimispolkua.

Lisätietoja

Paula Mäki-Annala, p. 040 680 7273
Mika Nurminen p. 040 868 0806
etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
asiakaspalvelusihteeri, p. 020 124 5553 tai 020 124 4500