Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Kuolevan ihmisen hoitaminen, tutkinnon osa (Vanhustyön erikoisammattitutkinto)

Aloituspäivä
Joustava aloitus
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen kesto
180 osp
Kenelle?
Sinä, joka toimit vanhustyössä ja haluat syventää ammattitaitoasi. Sinulla on vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot syventävine opintoineen sekä pitempiaikaista työkokemusta vanhustyöstä.
Mitä saat?
Koulutuksessa saat ajantasaista tietoa kuolevan ihmisen hoitamiseen liittyvistä asioista ja säädöksistä. Opit tarkastelemaan, miten suositukset toimivat omalla työpaikallasi, ja saat ajatuksia kehittää käytänteitä. Pystyt toimimaan monipuolisesti asiantuntijana kuolevan ihmisen hoitotyön suunnittelussa ja toteutuksessa. Saat omaan ammattiisi laaja-alaista näkemystä kuolevan ihmisen ja hänen läheistensä kohtaamisesta. Voit hyödyntää oppimaasi koko työyhteisön hyväksi ja saada lisää vastuuta työssäsi.
Sisältö
Voit suorittaa tutkinnon osa kerrallaan.
Koko tutkinto 180 osp koostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta;
Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen, Asiakaspalveluverkostossa toimiminen ja Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen (yht. 140 osp) ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta (40 osp). Voit valita joko Kuolevan ihmisen hoitaminen tai Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen
Koulutuksen aikataulu:
Kuolevan ihmisen hoitaminen 40 osp (valinnainen) 11.10.2018
Aloituspäivä uusille opiskelijoille 17.10.2018
Kuolevan ihmisen kokonaishoidon suunnitteleminen 24.-25.10.2018
Kuolevan ihmisen hoitotyö 1.11.2018
Kuolevan ihmisen läheisten kohtaaminen ja tukeminen 11.10.-1.11.2018 verkko-opinnot
Käsitteet, säädökset, suositukset ja eettiset periaatteet kuolevan ihmisen hoidossa Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen 40 osp 5.11.2018-9.1.2019
Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen 40 osp (valinnainen) 9.1.-5.3.2019
Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen 50 osp 5.3.-11.6.2019
Asiakaspalveluverkostossa toimiminen 50 osp 11.6.-10.9.2019
Vanhustyössä vaaditaan laaja-alaista osaamista ja kykyä toimia moniammatillisesti eri verkostoissa.
Myös aktiivista tiedon hankintaa ja eri tietolähteiden käyttöä edellytetään asiakaslähtöisessä vanhustyössä.
Lähiopetuksen sisältö perustuu tutkinnon perusteisiin sekä koulutukseen osallistujien omiin ja työyksiköiden oppimistarpeisiin. Tehtävät liittyvät konkreettisesti omaan työhön. Tutkintopajoissa ohjeistetaan näyttöjen suunnittelemiseen.
Syksyn tutkintopajat: 23.10., 21.11. ja 13.12.2018 klo 12-15
Miksi Sedu?
Koulutus sisältää itsenäistä työskentelyä, ennakkotehtäviä ja verkossa tapahtuvaa oppimista. Lähiopetuksessa ja Moodle-oppimisalustalla hyödynnetään hyvien käytänteiden keräämistä ja vertaisarviointia.
Kouluttajat ovat monipuolisesti eri alojen käytännön asiantuntijoita ja heillä on ajanmukainen tieto tarjottavana. Alan parhaan osaamisen hyödyntäminen mahdollistuu hyvien työelämäsuhteiden avulla.
Koulutukseen liittyvät terveydelliset vaatimukset
Hakijan tulee arvioida omaa ajankohtaista terveydentilaansa ja toimintakykyään. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää hakijalta hänen terveydentilaansa koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää näitä tietoja milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana riippumatta hakijan omasta ilmoituksesta.
Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.
Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen.
Mitä on hyvä tietää?
Koulutuksen suorittaminen edellyttää työpaikkaa, sillä osoitat osaamisesi työpaikalla aidoissa työtehtävissä tutkinnon osa kerrallaan. Osaamistasi arvioivat koulutuksen järjestäjän edustaja ja työelämän edustaja.
Opiskelijan näkemys
Otteita tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden antamista Aipal-palautteista 12.12.2017:
”Lähipäivät olivat tosi antoisia, koska ryhmässä keskusteltiin paljon omista kokemuksista. Opettajat myös mahdollistivat, että keskustelua syntyi. Ne olivat kyllä voimavarana vastapainoksi työhöni. Tämä koulutus
antoi taas uutta potkua työhöni, en kadu yhtään, kun tähän ryhdyin.”
”Tavoitteenani oli saada omaa ammattitaitoani kehitettyä ja näkemyksiäni laajennettua vanhustyössä toimiessani. Selvästi huomaa kuinka koulutuksen myötä on tavoitteeni toteutunut. Työni on vastuullisempaa ja mielekkäämpää.”
Hakeutuminen ja opiskelijavalinta
Tutkinnon osa Kuolevan ihmisen hoitaminen alkaa 11.10.2018. Täytä hakulomake huolellisesti.
Tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Linkki SORA-
lakiin http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110951
Hinta/kustannukset opiskelijalle
Tutkinnon osan osallistumismaksu 140€. Koko tutkinnon osallistumismaksu 480€.
Maksuja ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea koulutusrahastosta ammattitutkintostipendiä 395 €.
Lisätietoja: https://www.koulutusrahasto.fi/fi/etusivu/
Lisätietoja
kouluttaja Tiina Kivinummi p. 040 868 0179
kouluttaja Maarit Hakala p. 040 830 2286
koulutusvastaava Liisa Yli-Kullas p. 040 830 4239
etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
Oppisopimusasioissa ota yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin, oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0627 tai oman alueesi oppisopimusviranomaiseen.