Lähihoitaja – hae osaamisalaopintoihin Seinäjoelle!

Ammattinimike
Lähihoitaja
Aloituspäivä
Joustava aloitus
Toimipiste
Seinäjoki
Haluatko ihmisläheisen ja monipuolisen työn, jossa työllisyysnäkymät ovat hyvät? Haluatko olla huolehtimassa ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista? Keskeistä lähihoitajan ammattitaidossa ovat vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot. Sinulla on hyvä terveys ja haluat huolehtia omasta työkyvystä ja työhyvinvoinnista.
Lähihoitajana olet mukana hoitamassa, ohjaamassa ja kuntouttamassa eri-ikäisiä ihmisiä monenlaisissa elämänvaiheissa.
Tulevaisuuden työpaikkasi voi olla esim. asiakkaan koti, päiväkoti, terveyskeskus, palvelukeskus, asuntola, lastensuojelu, sairaala, päihde- tai mielenterveysyksikkö tai hoivakoti.
Jos olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja tai sinulla on osatutkintotodistus Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp -tutkinnon osista, voit hakeutua suorittamaan osaamisalaopintoja.
Osaamisalaopinnot kestävät 1 – 1,5 v hoksin mukaan. Osaamisaloille on yksittäisiä paikkoja. Osaamisalaopinnot alkavat elokuussa ja tammikuussa.
Haettavissa olevat osaamisalat:
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
Vammaistyön osaamisala
Suunhoidon osaamisala (aloitus vain elokuussa)
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Kotihoidossa toimiminen 40 osp
Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp
Työtehtävät
• Ikääntyvien hoitaminen ja kuntoutus kotihoidossa, palvelu- ja pienkodeissa, päivätoiminnassa ja terveyskeskuksen
vuodeosastolla
• ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen ja kannustaminen arjessa selviytymiseen
• ikääntyneen lääkehoidosta ja hyvästä ravitsemuksesta huolehtiminen
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp
Työtehtävät
• eri-ikäisten, sekä erityistä tukea tarvitsevien ja sairaiden lasten ja nuorten hoito, kasvatus ja ohjaus esim. päiväkodeissa, kouluissa, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa, lastensuojeluyksiköissä, perhe- ja nuorisotyössä
• perheiden ohjaus yhteiskunnan tarjoamien palveluiden ja tukitoimien hyödyntämisessä
• lasten ja nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen 40 osp
Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä 35 osp
Työtehtävät
• eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdeongelmaisten ihmisten hoito ja kuntoutus sekä itsenäiseen elämään tukeminen mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden pienkodissa, tukiasunnossa, lastensuojelussa, nuorisokodissa, psykiatrian osastolla, päihdeklinikalla ja mielenterveys- tai päihdeasiakkaiden päivätoiminnassa.
• omahoitajana toimiminen, yhteisöhoito, ryhmien ohjaus, lääkehoito sekä perushoitotyö
• yhteistyö läheisten kanssa sekä moniammatillinen yhteistyö ja verkostotyö
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Kotihoidossa toimiminen 40 osp
Sairaanhoitotyössä toimiminen 35 osp
Työtehtävät
• perushoitoa ja huolenpitoa asiakkaan tarpeiden mukaisesti kuntoutumista edistäen
• asiakkaan hoidon ja huolenpidon suunnittelu, toteutus ja arviointi mm. perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa vuodeosastoilla tai poliklinikoilla, palvelukodissa ja kotihoidossa tai kotisairaalassa
• lääkehoito ja lääkkeiden vaikutusten seuranta sekä asiakkaan avustaminen ja ohjaaminen arjen toiminnoissa ja ravitsemuksessa
Vammaistyön osaamisala
Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Osallisuuden edistäminen vammaistyössä 35 osp
Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä 40 osp
Vammaistyön osaamisala toteutetaan työvaltaisesti koulutussopimuksella tai oppisopimuksella vammaistyön työpaikalla. Opiskelija hankkii itse työpaikan oppilaitoksen tuella. Teoriaopinnot toteutetaan verkossa, muutamia lähiopetuspäiviä on oppilaitoksessa.
Työtehtävät
• vammaisen asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen työpaikassa, jossa vammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palveluiden käyttäjinä.
• osallisuuden ja oman näköisen elämän mahdollistaminen vammaisille asiakkaille
• päivittäisten toimien ohjaaminen ja opettaminen sekä arjen mielekkyyden edistäminen
• selkokielen sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käyttäminen
• vammaisen asiakkaan perushoito ja lääkehoito
Suunhoidon osaamisala
Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Suun hoitotyössä toimiminen 40 osp
Suun terveyden edistämisessä toimiminen 35 osp
Suunhoidon osaamisalan suorittaneen lähihoitajan tyypillisiä työympäristöjä ovat suun terveydenhoidon yksiköt julkisella ja yksityisellä sektorilla.
Sosiaali- ja terveysalalla valinnoissa sovelletaan SORA-säädöksiä (OPH:n määräys 5/2018). Määräyksessä huomioidaan alalle soveltumista erityisesti terveyteen ja toimintakykyyn liittyvien ominaisuuksien näkökulmasta. Katso lisää http://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Mihin-ja-miten-haen/Sovellunko-alalle
-Opiskelijat hankkivat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.
-Maksuton lounas
-Sedussa sinulla on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla.
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleinen jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi korkeakouluihin ja yliopistoihin mille alalle tahansa.
Ammatillista osaamista voit syventää alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla vaikkapa työn ohessa opiskellen.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella. Koulutuksen järjestäjä päättää haastatteluun kutsuttavat hakemusten perusteella.
Haastattelut järjestetään Seinäjoella.
Osaamisaloille on yksittäisiä paikkoja. Osaamisalaopinnot alkavat elokuussa ja tammikuussa.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Riina Lahti, puh. 040 868 0177
Opinto-ohjaaja Saija Pellinen, puh. 040 868 0612
email: etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
Sedu Hakijapalvelut, puh. 040 830 2275
email: hakijapalvelut(at)sedu.fi