Liiketoiminnan perustutkinto merkonomi (monimuoto)

Aloituspäivä
Alkaa 05.08.2019
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen kesto
180 osp
Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka jo työskentelet, tai olet aiemmin työskennellyt kaupallisella alalla, mutta haluat päivittää osaamistasi ja koulutustasoasi vastaamaan tämän päivän työelämän tarpeita. Sinulla voi olla työkokemusta myös joltain muulta alalta, mutta suunnittelet alan vaihtamista. Olet voinut suorittaa tutkinnon aiemmin joltain toiselta alalta, mutta se ei ole välttämätöntä. Koulutus sopii myös vaikkapa sinulle, jolta on joskus jäänyt merkonomiopinnot kesken. Mikäli et ole tällä hetkellä työsuhteessa, voit hakea koulutuksen ajalle opintososiaalisia etuuksia, esim. opintotukea tai työttömyysetuutta.
Toiveenasi on tutkinnon suorittamisen avulla kehittää monipuolinen ja ajantasainen osaaminen, jotta voit jatkossa työskennellä liiketoiminnan jollain osa-alueella esim. myynnin, asiakaspalvelun, taloushallinnon tai markkinoinnin työtehtävissä.
Sisältö
Koulutus toteutetaan omaehtoisena monimuotokoulutuksena. Opinnot suunnitellaan yksilöllisesti ja suunnitelmassa (HOKS) huomioidaan aikaisempi osaaminen ja koulutus.
Monimuotokoulutus on päätoimista opiskelua ja toteutuu koko koulutuksen ajan keskimäärin näin:
1) Lähiopetus noin 1pv/ vko. Jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan lähiopetus ja laaditaan lukujärjestys ennen koulutuksen alkamista. Lähiopetusta on yleensä enemmän koulutuksen alkaessa, mutta niiden suunnittelussa otetaan huomioon myös opiskelijan tilanne. Esim. oppisopimuskoulutuksessa opinnot voidaan suunnitella toteutettavaksi harvemmin.
2) Etä- ja verkko-opiskelua on noin 1 pv/ vko. Tämä pitää sisällään esim. opiskelutehtävien tekemistä sekä itsenäistä opiskelua mm. verkossa.
3) Työpaikalla järjestettävä koulutus noin 3 pv/vko. Koulutustyöpaikat voivat olla valmiina ennen koulutuksen alkua, mutta myös koulutuksen alussa on myös aikaa etsiä sitä, jolloin koulutuksen alussa on niin paljon lähiopetusta, että päätoimisuus toteutuu.
Koulutuksen aikana voit kehittää osaamistasi valintojesi pohjalta esim. seuraavilla osa-alueilla:
* asiakaspalvelu, myynti ja palvelumuotoilu
* kirjanpito, palkanlaskenta, laskutus ja reskontran hoitaminen
* projektissa toimiminen ja tapahtumatuotanto
* markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto
* henkilöstön tukipalvelut ja logistiikkapalvelut
* yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen
Miksi Sedu?
Liiketalouden perustutkinto on uudistunut. Uusi Liiketoiminnan perustutkinto tarjoaa sinulle ajassa kiinni olevaa osaamista liike-elämän moniin tarpeisiin. Monipuoliset oppimisympäristöt mahdollistavat opetukseen osallistumisen myös kauempaa.
Tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tiedot
Mitä saat?
Tutkinnon suoritettuasi sinulla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa ja talouden hallinnan osaamista. Opiskelemalla liiketoiminnan perustutkinnon saat perusvalmiudet myös yrittäjyyteen ja valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin.
Tutkinto antaa pätevyyden hakeutua korkeakouluopintoihin.
Voit työskennellä liiketoiminnan osaajana työelämän monilla eri aloilla, esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun, taloushallinnon tai toimistopalvelujen tehtävissä.
Mitä on hyvä tietää?
Omaehtoinen koulutus on päätoimista monimuoto-opiskelua, johon voi hakea esim. KELAn opintotukea, työttömyysetuutta tai aikuiskoulutustukea. Lisätietoa rahoitusmahdollisuuksista: http://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Opintojen-rahoitus
Koulutuksessa on kesätauko heinäkuussa 2020. Koulutuksen kesto räätälöidään ja se on enimmillään noin 2 vuotta. Koulutus tarjoaa mahdollisuuksia myös ulkomaan jaksoihin.
Tutkinto antaa pätevyyden hakeutua korkeakouluopintoihin. Osa merkonomiopiskelijoistamme aloittaa AMK-opinnot jo Sedussa opiskellessaan. Merkonomi-tutkintoon voidaan liittää korkeakouluopintoja 5-35 osp. Opintojen suorittamiseen tarjoaa loistavan mahdollisuuden Sedun ja SeAmkin väliset SILTA –opinnot. Katso lisätietoja täältä: https://www.sedu.fi/fi/Opiskelijalle/SILTA---vayla-korkeakouluun
Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimukset voivat alkaa ympäri vuoden milloin vain. Oppisopimusasioissa ota yhteyttä:
Sedu työelämäpalvelut, p. 020 124 4706.
Jos olet jo alan ammattilainen, kysy lisätietoja tutkinnon suorittamisesta suorina näyttöinä ilman tutkintokoulutusta.
Hakeutuminen ja opiskelijavalinta
Aloituspäivä on 5.8.2019. Hakuaika päättyy 3.7.2019.
Hinta/kustannukset opiskelijalle
Koulutus on maksuton. Päätoimisille opiskelijoille myös ruokailu on ilmainen. Pitkänmatkalaiset voivat hakea koulumatkatukea.
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä 400 €. Lisätietoja: http://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Opintojen-rahoitus
Lisätietoja
Mari Saranpää, p. 040 868 0833 (myynti ja markkinointi)
Päivi Olli, p. 040 680 7657 (taloushallinto)
Minna Taka, p. 040 868 0239 (myynti ja markkinointi)
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)sedu.fi