Logistiikan perustutkinto kuljetuspalvelujen osaamisala yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Ammattinimike
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Aloituspäivä
15.02.2021
Toimipiste
Vaasa
Kuljettajakoulutuksessa tavoitteena on kouluttaa yhdistelmäajoneuvonkuljettajia kuljetusyritysten palvelukseen sekä suorittaa logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja. Koulutus sisältää korttikorotuksen B:stä C:hen ja C:stä CE:hen sekä alalla vaadittavan perustason ammattipätevyyden.
Koulutuksessa opiskellaan kuljetusalan eri suoritealojen kuten kappaletavara-, massatavara- ja elintarvikekuljetukset erityispiirteitä. Ammatillisten asioiden lisäksi ADR-ajolupakoulutus, turvallisuus- ja ensiaputaidot sekä hygieniapassi kuuluvat koulutukseen. Mukana ovat myös yhteiset tutkinnon osat, joiden toteutus suunnitellaan henkilökohtaistamisen perusteella, mikä vaikuttaa koulutusajan pituuteen.
Koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa opiskelua kuljetusalan yrityksessä HOKSin mukaan.
Tavoitteena on, että opiskelija suoriutuu itsenäisesti tavallisimmista yhdistelmäajoneuvonkuljettajan työtehtävistä, omaa ammattimaisen liikenteen kuljettajalta vaadittavat tiedot ja taidot, toimii työtehtävissään ja liikenteessä vastuullisesti ja huolellisesti ja pyrkii aktiivisesti kehittämään liikennekäyttäytymistään ja työtapojaan. Hän hallitsee myös turvallisen ja taloudellisen ajamisen, erilaisia kuormaukseen ja kuorman purkamiseen liittyviä tehtäviä sekä kuljettajan ammatissa tarvittavia varaston/terminaalin toimintoja.
Koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa opiskelua kuljetusalan yrityksessä HOKSin mukaan.
Koulutus sisältää alalla tarvittavat korttikoulutukset, kuten: Ensiapu 1 ja 2, Hygieniapassi, Tieturva 1, Trukki, Työturva, ADR-lupa ja digipiirturi.
Koulutus sisältää myös kuljettajan perustason ammattipätevyysopintokokonaisuudet.
Koulutusaika on 15.2.2021-17.6.2022.
Koulutuksen aikana on lomaa viikot: 9, 27-30 ja 42.
Opiskelija maksaa itse ajokorttiin ja ammattipätevyyteen liittyvät viranomaismaksut (myös valokuvat ja lääkärikulut), sekä muiden korttien (esimerkiksi Työturvallisuuskortti) lunastamisesta aiheutuvat kulut.
PÄÄSYVAATIMUKSET
- 20 -vuoden ikä
- vähintään B-luokan ajo-oikeus (varsinainen ajokortti)
- ajokorttiasetuksen mukainen terveysvaatimus
- Katso tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset osoitteesta: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf
Tämän koulutuksen voi toteuttaa myös ilman ajokorttiluokan korotusta, jolloin toteutusaika suunnitellaan henkilökohtaistamisen perusteella.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Koulutuksen hakuaika päättyy 29.1.2021.
HAKEMINEN
Täytä hakemus ’Hae tähän koulutukseen’ -painikkeen kautta. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata Oma asiointi -palvelussa osoitteessa te-palvelut.fi.
Koska valinta koulutukseen tai mahdolliseen haastatteluun perustuvat hakemuksessa esitettyihin tietoihin, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta/miten tämä edistää työllistymistäsi. Valinnan esteitä koulutukseen saattavat olla esimerkiksi erilaiset vakavammat rikkeet liikenteessä.
KOULUTUKSEN VALINTATILAISUUTEEN KUTSUTUT HANKKIVAT OTTEEN AJOKORTTIREKISTERISTÄ! Ote ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sähköisestä asiointipalvelusta voi nyt tulostaa itse pdf-muotoisen ajokorttiotteen maksutta.
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/kuljettajatiedot-ja-ajokorttiote
Lataa ja tulosta ajokorttiote, ota se mukaasi työvoimakoulutuksen haastatteluvalintaan.
*******HUOM! HAKEMUKSIA EI KÄSITELLÄ ILMAN TRAFICOMin AJOKORTTIOTETTA.********
KOULUTUKSEN VALINTATILAISUUS
Haastattelut pidetään 4.2.2021 Pohjanmaan TE-toimistossa Vaasassa. Haastateltaville lähetetään SMS-kutsu.

Lisätietoja

LISÄTIETOJA
Opettaja Kari Kauppi puh 040 735 8406, kari.kauppi(at)sedu.fi
Asiakaspalvelusihteerit 020 145 800, aspasihteerit.ilmajoki(at)sedu.fi
Kun haluat neuvontaa opiskeluun liittyvistä asioista, opintojen rahoituksesta sekä tietoa eri ammateista ja niihin johtavista koulutuksista:
KOULUTUSNEUVONTA - tietoa koulutusmahdollisuuksista, työvoimakoulutuksesta, opintojen rahoituksesta ma-pe klo 9-16.15
Palvelut matkapuhelimesta soitettaessa (operaattorimaksu): 0295 020 702
koulutusneuvonta(at)te-toimisto.fi
http://www.te-palvelut.fi > Näin asioit kanssamme > TE-puhelinpalvelut
http://www.facebook.com/Koulutusneuvonta
http://www.youtube.com/user/Koulutusneuvonta
http://suotuisasuunta.blogspot.fi