Logistiikan perustutkinto kuljetuspalvelujen osaamisala yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Ammattinimike
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Aloituspäivä
22.08.2022
Toimipiste
Rengonharju
Suoritettuasi logistiikan perustutkinnon voit toimia
- yhdistelmäajoneuvonkuljettajana,
- kuorma-autonkuljettajana,
- pakettiautonkuljettaja
- työkoneenkuljettajana
- varastotyöntekijänä
- kuljetusyrittäjänä, koneyrittäjänä
- liikenneopettajana jatkokoulutuksen kautta
Alan vaihtaja tai uusi kuljetusalalle tulija. Kouluttaudu logistiikan perustutkintoon, yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi.
Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhanalaisille TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilujen työnhakijoille. Tämä koulutus on suunnattu sinulle, joka olet kiinnostunut ja motivoitunut hankkimaan itsellesi kuljetusalan ammatin. Pääsyvaatimuksena vähintään B - luokan ajokortti, 20 vuoden ikä sekä ajokorttiasetuksen mukainen terveysvaatimus.
Kuljettajakoulutuksessa tavoitteena on kouluttaa yhdistelmäajoneuvonkuljettajia kuljetusyritysten palvelukseen sekä suorittaa logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja. Koulutus sisältää ajo-oikeuden korotuksen B:stä C:hen ja C:stä CE:hen sekä alalla vaadittavan perustason ammattipätevyyden.
Koulutuksessa opiskellaan kuljetusalan eri suoritealojen kuten kappaletavara-, massatavara- ja elintarvikekuljetukset erityispiirteitä. Tutkintokoulutukseen sisältyvät myös mm. ADR-ajolupakoulutus, turvallisuus- ja ensiaputaidot, hygieniapassi sekä Yhteiset tutkinnon osat (Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen). Koulutuksen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Mikäli opiskelijalla on tutkinnon perusteissa vaadittavaa todennettavaa osaamista (todistus osaamisesta) vaikuttaa se koulutusajan pituuteen.
Koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa opiskelua kuljetusalan yrityksessä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.
Koulutuksen tavoite:
Tavoitteena on, että opiskelija suoriutuu itsenäisesti tavallisimmista yhdistelmäajoneuvonkuljettajan työtehtävistä, omaa ammattimaisen liikenteen kuljettajalta vaadittavat tiedot ja taidot, toimii työtehtävissään ja liikenteessä vastuullisesti ja huolellisesti ja pyrkii aktiivisesti kehittämään liikennekäyttäytymistään ja työtapojaan. Hän hallitsee myös turvallisen ja taloudellisen ajamisen, erilaisia kuormaukseen ja kuorman purkamiseen liittyviä tehtäviä sekä kuljettajan ammatissa tarvittavia varaston/terminaalin toimintoja.
* LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, KULJETUSPALVELUJEN OSAAMISALA:
1. Pakolliset tutkinnon osat:
* Kuljetusalan perustason ammatti-pätevyys
* Kuorma-auton tavarankuljetuksen hallinta
* Yhdistelmäajoneuvokuljetukset
2. Valinnaiset tutkinnon osat:
* Työkoneiden käyttö ja huolto
* Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus
* Ulkomaanliikenteen kuljetukset
* Elintarvikekuljetukset
* Massatavarakuljetukset
* Ympäristönhuollonkuljetukset
* Yritystoiminnnan suunnittelu
3. Yhteiset tutkinnon osat.
Koulutukseen sisältyy työssäoppimista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.
Koulutus sisältää alalla tarvittavat korttikoulutukset, kuten: Ensiapu 1 ja 2, Hygieniapassi, Trukki, Työturva, ADR-lupa ja digipiirturi.
Koulutus sisältää myös kuljettajan perustason ammattipätevyysopintokokonaisuudet.
Kuljetuspalvelujen osaamisalaan hakevilta edellytetään alalle soveltuvaa terveydentilaa (SORA-lainsäädännön ja ajokorttiasetuksen mukaisesti)
https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tietoa-hakijalle/Sovellunko-alalle
Opiskelijalta edellytetään kuljetusalan käytännön työtehtävien ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä.
Logistiikan perustutkinnon koulutuksessa vaaditaan, että ajokorttiryhmän 2 terveysvaatimukset täyttyvät.
Opiskelijaksi valittavan on toimitettava lääkärintodistus ja ajokorttirekisteriote opintojen aloittamisen yhteydessä.
Koulutuksen aloitus 22.8.2022.
Koulutuksen aikana on lomaa seuraavina ajankohtina: syysloma viikolla 42, joululoma 22.12.2022-8.1.2023, talviloma 27.2.-5.3.2023, kesäloma 3.-30.7.2023.
Koulutuksen oppiaika määräytyy henkilökohtaistamisen perusteella, arvioitu valmistumisajankohta ennen henkilökohtaistamista on 23.2.2024.
Mikäli henkilöllä on aikaisempia tutkintoja suoritettuna, saattaa oppiaika lyhentyä. Joissakin tapauksissa, oppiaika saattaa vähän pidentyä, riippuen henkilön valmiuksista suoriutua koulutuksesta.
Mikäli henkilöllä on alan koulutus pohjalla, tai hänellä on alalta työkokemusta, henkilö saatetaan henkilökohtaistamisen perusteella ohjata suorittamaan korkeampaa tutkintoa: Kuljetusalan ammattitutkinto, tavarakuljetusten osaamisala.
Pääsyvaatimukset:
- 20 vuoden ikä
- vähintään B-luokan ajo-oikeus (varsinainen ajokortti)
- ajokorttiasetuksen mukainen terveysvaatimus
Kuljetuspalvelujen osaamisalaan hakevilta edellytetään alalle soveltuvaa terveydentilaa (SORA-lainsäädännön ja ajokorttiasetuksen mukaisesti) https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tietoa-hakijalle/Sovellunko-alalle
Opiskelijalta edellytetään kuljetusalan käytännön työtehtävien ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Logistiikan perustutkinnon ja ammattitutkintokoulutuksessa vaaditaan, että ajokorttiryhmän 2 terveysvaatimukset täyttyvät.
Koulutus järjestetään suomen kielellä. Opiskelijan suomen kielen taidon täytyy olla riittävä. Tarvittaessa voidaan pyytää todistusta kielitaidosta tai voidaan pyytää osallistumaan Sedun kielikokeeseen, joka on 11.8.2022.
Tämän koulutuksen voi toteuttaa myös ilman ajokorttiluokan korotusta, jolloin toteutusaika suunnitellaan henkilökohtaistamisen perusteella.
Koulutus on maksutonta.
Opiskelijalle tulevat kustannukset:
Opiskelija maksaa itse ajokorttiin ja ammattipätevyyteen liittyvät viranomaismaksut (myös valokuvat ja lääkärikulut), sekä muiden korttien (esimerkiksi Tieturva1) lunastamisesta aiheutuvat kulut. Kustannuksia näistä saattaa tulla n. 1000 e.
Kustannuksia:
- Ammattipätevyyskortti n. 50 €
- Digipiirturikortti 104 €
- ADR-koe 50 € /kpl (suullinen 100 € kpl)
- ADR-ajolupa 40 €
- Tieturvakortti 15€
- Ensiapu I-korttiI 15 €
- Työturvakortti 15 €
- Hygieniapassi 15 €
- Ajokortti n. 50 € (ajokorttiluokan korotus)
- C-teoriakoe 37 €
- CE-teoriakoe 37 €
- C- ajokoe 104 €
- CE-ajokoe 115 €
- Ammattipätevyyden kirjaaminen voimaan koulutuksen lopussa 18,50 €
- Ammattipätevysoppikirjat + materiaalit koulutuksen aikana omavastuu 100 € sekä vaatepaketin omakustannus (sis. takin, housut ja kengät) 120 €, mikäli asiakas lunastaa itselleen edellä mainitut.
- Lääkärintodistus (B-kortin omaavalle) lääkärikohtainen
- Uusintakokeet aiheuttavat lisämaksuja.
Tutkinto ja koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on osallistujalle maksuton.
Oppisopimusasioissa ota yhteyttä Sedun oppisopimustoimistoon p. 040 868 0627 tai oppisopimus(at)sedu.fi.
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleinen jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi korkeakouluihin ja yliopistoihin mille alalle tahansa.
Ammatillista osaamista voit syventää alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla vaikkapa työn ohessa opiskellen.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Koulutuksen hakuaika päättyy 7.8.2022.
HAKEMINEN: Jätä hakemus tiedot -välilehdellä olevasta hakupainikkeesta (’Hae tähän koulutukseen’). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on sinun vahvistettava hakemuksesi henkilökohtaisesti ennen hakuajan päättymistä. Täytä hakemus huolellisesti, koska sen perusteella osa hakijoista kutsutaan hakuajan jälkeen haastatteluun kirjeitse. Huomioithan, että koulutukseen hakeutuminen on sitovaa. Perumisesta tai laiminlyönnistä voi aiheutua työttömyysturvaseuraamus.
KOULUTUKSEN VALINTATILAISUUS: Haastattelupäivä 15-16.8.2022. Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa www.te-palvelut.fi -> Asioi verkossa -> Työvoimakoulutus - Koulutushakemusteni tilanne. Valinnan esteitä koulutukseen saattavat olla esimerkiksi erilaiset vakavammat rikkeet liikenteessä.
Koulutuksen VALINTATILAISUUTEEN KUTSUTUT hankkivat OTTEEN AJOKORTTIREKISTERISTÄ! Ote ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sähköisestä asiointipalvelusta voi nyt tulostaa itse pdf-muotoisen ajokorttiotteen maksutta. https://asiointi.trafi.fi/web/asiointi/henkiloasiakkaat/tieliikenne/kuljettajatietopalvelut Lataa ja tulosta ajokorttiote, ota se mukaasi työvoimakoulutuksen haastatteluun. Koulutukseen ei voi valita henkilöä, joka ei esitä ajokorttiotetta.

Lisätietoja

LISÄTIETOJA koulutuksesta:
Olli Vienola puh 044 729 2218, olli.vienola(at)sedu.fi Asiakaspalvelusihteeri Miia Silvennoinen puh 044 735 5469/ 020 145 800, miia.silvennoinen(at)sedu.fi
LISÄTIETOJA koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista:
* Koulutusneuvonta 0295 020 702 ma-pe klo 9-16:15 TAI
* Koulutusneuvonnan suomenkielisen chat -palvelun ma-pe klo 9-16:00 löydät osoitteesta: https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_koulutusneuvonta/index.html Sivustolta löytyy myös linkit ruotsin- ja englanninkieliseen palveluun.
ETELÄ-POHJANMAAN TE-PALVELUT MYÖS
* Facebookissa: www.facebook.com/etelapohjanmaan.tepalvelut
* Twitterissä: (at)TEpalvelutEPO
* Instagramissa: (at)tepalvelutepo