Logistiikan perustutkinto, linja-autonkuljettaja

Ammattinimike
Linja-autonkuljettaja
Toimipiste
Vaasa
Tule mukaan Vaasassa alkavaan linja-autonkuljettajakoulutukseen.
Koulutus sisältää ajokortin korotuksen B:stä C:hen (tarvittaessa), ja edelleen C:stä D:hen, perustason ammattipätevyyden sekä mm. työturvallisuus- ja ensiapu1-korttikoulutukset. Lisäksi koulutukseen sisältyy työssäoppimisjakso. Koulutuksen aikana suoritetaan logistiikan perustutkinto, linja-autonkuljettaja.
Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhanalaisille työnhakijoille, joilla on koulutustarve ja soveltuvuus asiakaspalveluammatissa toimimiseen.
Koulutuksen tavoitteena on antaa tulevalle linja-autonkuljettajalle sellaiset valmiudet, että hän teknisen suorituksen ja tieliikennettä koskevan lainsäädännön lisäksi hallitsee hyvän ja joustavan asiakaspalvelun. Tavoitteena on, että opiskelija suoriutuu itsenäisesti tavallisimmista linja-autonkuljettajan tehtävistä, omaa ammattimaisen liikenteen kuljettajalta vaadittavat tiedot ja taidot, toimii työtehtävissään ja liikenteessä vastuullisesti ja huolellisesti ja pyrkii aktiivisesti kehittämään liikennekäyttäytymistään ja työtapojaan.
Koulutus on logistiikan perustutkintoon valmistavaa.
SISÄLTÖ:
Koulutus koostuu mm. seuraavista opinnoista:
- Kuljetusalan perustason ammattipätevyys
- Linja-auton tavarankuljetusten hallinta
- Linja-autokuljetukset (kaupunki- ja seutuliikenne)
- Palveluliikenteen kuljettajan tehtävät
- Kaukoliikenteen kuljettajan tehtävät
- Tilausajoliikenteen kuljettajan tehtävät
- Työssäoppiminen
- Ajo-oikeuden korottaminen B:stä tai C:stä D:hen
YTO-opinnot (yhteiset tutkinnon osat) henkilökohtaistetaan ja ne vaikuttavat koulutusajan pituuteen.
Pääsyvaatimukset
- Vähintään 21-vuoden ikä
- Vähintään B-luokan ajo-oikeus (varsinainen ajokortti)
- Hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito
- Ajokorttiasetuksen edellyttämä terveys (Ryhmä 2)
- Katso tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset osoitteesta: https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf.
Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kotisivuilta www.te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä hakemuslomakkeella verkkopankkitunnuksien avulla. TÄYTÄ hakemus työvoimakoulutukseen HUOLELLISESTI, sillä hakemuspapereiden perusteella valitaan osa hakijoista haastatteluun. Tuo siis esiin jo hakemuksessasi kaikki ne seikat, mitkä haluat lukea eduksesi. Valinnan esteitä koulutukseen saattavat olla mm. erilaiset vakavammat rikkeet liikenteessä.
HUOM! Hakemukseen liitettävä ajokortin valvontaosa. Valvontaosan voi tilata Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafilta.
Sähköisestä palvelusta voit tulostaa ajokorttiotteen maksutta. Palvelu on käytettävissä Trafin Oma asioinnissa (https://asiointi.trafi.fi). Otteen voit tuoda lähimpään TE-toimistoon tai lähettää sen sähköpostilla osoitteeseen katja.uthardt(at)te-toimisto.fi

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Koulutuksen aikana on lomaa viikot: 9, 28-31 ja 42.
Hakuaika päättyy: 10.1.2020
HAKEMINEN:
Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kotisivuilta www.te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä hakemuslomakkeella verkkopankkitunnuksien avulla. Täytä hakemus työvoimakoulutukseen huolellisesti, sillä hakemuspapereiden perusteella valitaan osa hakijoista haastatteluun. Tuo siis esiin jo hakemuksessasi kaikki ne seikat, mitkä haluat lukea eduksesi. Valinnan esteitä koulutukseen saattavat olla mm. erilaiset vakavammat rikkeet liikenteessä.
KOULUTUKSEN VALINTATILAISUUTEEN KUTSUTUT HANKKIVAT OTTEEN AJOKORTTIREKISTERISTÄ! Ote ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sähköisestä asiointipalvelusta voi nyt tulostaa itse pdf-muotoisen ajokorttiotteen maksutta.
https://asiointi.trafi.fi/web/asiointi/henkiloasiakkaat/tieliikenne/kuljettajatietopalvelut
Lataa ja tulosta ajokorttiote, ota se mukaasi työvoimakoulutuksen haastatteluvalintaan.
*******HUOM! HAKEMUKSIA EI KÄSITELLÄ ILMAN TRAFICOMin OTETTA.********
Haastattelut pidetään 16.1.2020 Pohjanmaan TE-toimistossa Vaasassa. Haastateltaville lähetetään SMS-kutsu.
Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa (www.te-palvelut.fi -> Asioi verkossa -> Työvoimakoulutus - Koulutushakemusteni tilanne.)

Lisätietoja

LISÄTIETOJA:
Opettaja Kari Kauppi puh 040 735 8406, kari.kauppi(at)sedu.fi
Asiakaspalvelusihteerit 020 145 800, aspasihteerit.ilmajoki(at)sedu.fi
Kun haluat neuvontaa opiskeluun liittyvistä asioista, opintojen rahoituksesta sekä tietoa eri ammateista ja niihin johtavista koulutuksista:
KOULUTUSNEUVONTA - tietoa koulutusmahdollisuuksista, työvoimakoulutuksesta, opintojen rahoituksesta ma-pe klo 9-16.15
Palvelut matkapuhelimesta soitettaessa (operaattorimaksu): 0295 020 702
koulutusneuvonta(at)te-toimisto.fi
http://www.te-palvelut.fi > Näin asioit kanssamme > TE-puhelinpalvelut
http://www.facebook.com/Koulutusneuvonta
http://www.youtube.com/user/Koulutusneuvonta
http://suotuisasuunta.blogspot.fi