Logistiikan perustutkinto yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Ammattinimike
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Aloituspäivä
01.08.2023
Toimipiste
Rengonharju
Suoritettuasi logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tutkinnon, voit toimia
- yhdistelmäajoneuvonkuljettajana,
- kuorma-autonkuljettajana,
- pakettiautonkuljettaja
- työkoneenkuljettajana
- varastotyöntekijänä
- kuljetusyrittäjänä, koneyrittäjänä
- liikenneopettajana jatkokoulutuksen kautta
Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 2023 yhteishaussa peruskoulupohjaisille hakijoille.
Lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat koulutukseen Sedun jatkuvan haun kautta.
Logistiikka-ala sopii sinulle nainen tai mies, joka tunnet vetoa kuljetusalalle ja pystyt itsenäiseen ja vastuulliseen työhön.
Suoritettuasi logistiikan perustutkinnon voit toimia yhdistelmäajoneuvon-, kuorma-auton-, pakettiauton- tai työkoneenkuljettajana. Voit toimia myös varastotyöntekijänä, kuljetus- ja koneyrittäjänä. Pystyt toimimaan luontevasti logistiikka-alan vaihtelevissa työtehtävissä erilaisilla suoritealoilla ja saat kattavan koulutuksen erilaisten työkoneiden ja kuormankäsittelylaitteiden käyttöön.
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana voit kuljettaa esim. täys- tai puoliperävaunulla tavaroita kotimaan ja ulkomaan liikenteessä. Suoritat opintojen aikana CE-luokan ajokorttitutkinnon ja saat ammatissa tarvittavat osaamisen ja luvat.
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan opinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Opinnot logistiikka-alalla rakentuvat nousujohteisesti, alkaen ensimmäisenä vuonna logistiikan perusteista päättyen itsenäisesti suoritettaviin kuljetuksiin yhdistelmäajoneuvolla kolmantena vuonna. Opinnot sisältävät kuljetusalan perustason ammattipätevyyden, joka on ajokortin lisäksi edellytyksenä kuljettajan ammatissa toimimiseen.
Opiskelija suorittaa opintojensa aikana lisäksi trukkiturvallisuuskoulutuksen, ADR-perusajoluvan, ensiapukortin, hygieniapassin, kuljetusalan työturvallisuus- ja tieturvakortin sekä raskaankaluston ennakoivan ajon koulutuksen. Näiden lisäksi opinnot sisältävät maksuttoman opetuksen B-, C- ja CE-ajo-oikeuteen. Opiskelija huolehtii itse mahdolliset viranomaismaksut.
Odotamme sinulta sitoutumista opetukseen ja yhteisiin sääntöihin sekä nuhteettomuutta liikenteessä. Tavoitteemme on kouluttaa palveluhenkisiä kuljetusalan ammattilaisia, jotka toimivat liikenteessä esimerkillisesti ja kuljetusalan imagoa kohottavasti. Koulutuksemme antaa vahvat eväät myös jatkokoulutukseen tai yrittäjyyteen logistiikka-alalla.
Opintojen rakenne
Pakolliset tutkinnon osat ovat:
-kuljettajana toimiminen
-kuljetusalan perustason ammattipätevyys
Valinnaiset tutkinnot osat:
-kaupan ja teollisuuden tavarakuljetukset
-maa-aineskuljetukset
-säiliökuljetukset
-ympäristöhuollon kuljetukset
-erikoiskuljetukset
-eläinkuljetukset
-henkilöliikenteen rahdinkuljetus
-kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus
-työhön perehdyttäminen ja opastaminen
-huolto- ja kunnossapito
Kuljetuspalvelujen osaamisalaan hakevilta edellytetään alalle soveltuvaa terveydentilaa (SORA-lainsäädännön ja ajokorttiasetuksen mukaisesti) https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tietoa-hakijalle/Sovellunko-alalle
Opiskelijalta edellytetään kuljetusalan käytännön työtehtävien ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä.
Logistiikan perustutkinnon koulutuksessa vaaditaan, että ajokorttiryhmän 2 terveysvaatimukset täyttyvät.
Opiskelijaksi valittavan on toimitettava lääkärintodistus ja ajokorttirekisteriote opintojen aloittamisen yhteydessä.
Meillä opiskelet monipuolisella ja ammattiliikenteen vaatimustason täyttävällä kalustolla, todellisten työtehtävien kautta alan ammattilaiseksi. Saat opiskella samanhenkisten nuorten kanssa, joita yhdistää kiinnostus kuljetusalaan. Lisäksi saat ammattitaitoisen opetuksen opintojen sisältämiin ajo-oikeuksiin sekä kuljetusalan ammattipätevyyteen.
Kaksoistutkintona voit opiskella ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakoulun perusopintoja jo toisen asteen opintojen yhteydessä. Lue lisää: https://issuu.com/sedufi/docs/sedu_kaksoistutkintolaisen_opas_2021_web
Sedun opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakoulun perusopintoja (väyläopinnot) jo toisen asteen opintojen yhteydessä. Tutustu väyläopintoihin: https://www.sedu.fi/fi/Opiskelijalle/Vaylaopinnot---silta-ammattikorkeakouluun
Tutkinto ja koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että sinulla on alan työpaikka, jossa työskentelet vähintään 25 viikkotyötuntia. Keskustele oppisopimusmahdollisuudesta työnantajan kanssa, ja ota sen jälkeen yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0631.
Opiskelijat tarvitsevat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.
Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.
Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla tai kansainvälistyä kotimaassa. Ulkomaan jakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ulkomailla. Jakso saattaa sisältää myös oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua. Ulkomaanjakson kesto vaihtelee kahdesta viikosta pariin kuukauteen, ja kv-jaksolle opiskelija saa liikkuvuusapurahan oppilaitoksen kansainvälisistä hankkeista.
Sedusta lähtee vuosittain noin 200 opiskelijaa ulkomaanjaksoille. Sedun yli 30 maan ja yli 80 partnerin verkostosta löytyy varmasti sopiva kohde eri alojen opiskelijoille.
Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus painottaa kansainvälisyyttä opinnoissaan myös kotimaassa, esimerkiksi verkko-opintojen tai kv-projektien kautta. Kansainvälisyysopinnoilla täydennät osaamistasi työtehtäviin, joissa kansainvälisyys ja eri kulttuurien tuntemus ovat hyödyksi.
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleinen jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi korkeakouluihin ja yliopistoihin mille alalle tahansa.
Ammatillista osaamista voit syventää alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla vaikkapa työn ohessa opiskellen.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 2023 yhteishaussa peruskoulupohjaisille hakijoille.
Lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat koulutukseen Sedun jatkuvan haun kautta.
Logistiikan perustutkintoon järjestetään Sedussa soveltuvuuskoe.

Lisätietoja

Sedu Rengonharju opinto-ohjaaja Jouni Rinta-Keturi, puh. 040 757 3683, jouni.rinta-keturi(at)sedu.fi
Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275 tai 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi