Lopetusasetuksen mukainen koulutus

Ammattiala
Ruoka ja matkailu
Opiskelutapa
Päiväopiskelu
Aloituspäivä
Joustava aloitus
Hinta
350 €

Kenelle? / Kohderyhmä

Sinulle, joka toimit teurastamossa eläinten lopetukseen liittyvissä toimissa. Toimilla tarkoitetaan eläinten käsittelyä, säilytystä, liikkumisen rajoittamista, tainnuttamista ja verenlaskua.

Mitä saat

Kouluksen suorittanut saa pätevyyden toimia teurastamossa eläinten lopetuksessa.
Työnkuvan mukainen osaamiskartoitus, käytännön harjoittelua sekä tarvittaessa teoriaopetusta ja näyttökoe. Sisältöä määrittelee neuvoston asetus (EY) N:o 1099/200, eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä (nk. lopetusasetus).
Koulutus toteutetaan yrityksen omissa tiloissa.
Koulutuksen aloitus sovitaan kouluttajan kanssa.
Toimivaltainen viranomainen voi antaa väliaikaisen kelpoisuustodistuksen edellyttäen, että hakija on rekisteröitynyt tarkoitettuun koulutukseen. Koulutuksen kaikki vaiheet toteutetaan tämän väliaikaisen kelpoisuuden (max 3 kk) aikana.
Lopetusasetus: http://bit.ly/2bLc5se

Lisätietoja

Kouluttaja Ilkka Pellinen, puh. 040 680 7210, ilkka.pellinen(at)sedu.fi