Lopetusasetuksen mukainen koulutus

Aloituspäivä
Joustava aloitus
Hinta
350 €
Hae koulutukseen Ilmoittautuminen yrityksille Kumpaa hakeutumislomaketta käytän?
Kenelle? / Kohderyhmä
Sinulle, joka toimit teurastamossa eläinten lopetukseen liittyvissä toimissa. Toimilla tarkoitetaan eläinten käsittelyä, säilytystä, liikkumisen rajoittamista, tainnuttamista ja verenlaskua.
Sisältö
Työnkuvan mukainen osaamiskartoitus, käytännön harjoittelua sekä tarvittaessa teoriaopetusta ja näyttökoe. Sisältöä määrittelee neuvoston asetus (EY) N:o 1099/200, eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä (nk. lopetusasetus).
Mitä saat
Kouluksen suorittanut saa pätevyyden toimia teurastamossa eläinten lopetuksessa.
Mitä on hyvä tietää?
Koulutus toteutetaan yrityksen omissa tiloissa.
Koulutuksen aloitus sovitaan kouluttajan kanssa.
Toimivaltainen viranomainen voi antaa väliaikaisen kelpoisuustodistuksen edellyttäen, että hakija on rekisteröitynyt tarkoitettuun koulutukseen. Koulutuksen kaikki vaiheet toteutetaan tämän väliaikaisen kelpoisuuden (max 3 kk) aikana.
Lopetusasetus: http://bit.ly/2bLc5se
Lisätietoja
Kouluttaja Ilkka Pellinen, puh. 040 680 7210, ilkka.pellinen(at)sedu.fi