Maanrakennuskoneenkuljettaja

Ammattiala
Logistiikka
Koulutustyyppi
Ei tutkintotavoitetta
Opiskelutapa
Lähiopiskelu
Aloituspäivä
14.09.2022
Koulutuspaikka
Vaasa
Koulutuksen laajuus max
200 pv

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhanalaisille työnhakijoille. Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita maanrakennusalasta
PÄÄSYVAATIMUKSET:
- vähintään 20-vuoden ikä
- vähintään B-ajo-luokan, voimassa oleva ajokortti
Koulutuksen toteutuksessa huomioidaan aikaisempi alaan soveltuva koulutus ja alan osaaminen jolloin oppiaika määräytyy henkilökohtaistamisen perusteella.

Mitä saat?

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen opiskelija suoriutuu itsenäisesti tavallisimmista maarakennuskoneenkuljettajan työtehtävistä, omaa maarakennusalalla kuljettajalta vaadittavat tiedot ja taidot, toimii työtehtävissään ja liikenteessä vastuullisesti ja huolellisesti ja pyrkii aktiivisesti kehittämään työtapojaan. Koulutuksen jälkeen hän hallitsee myös turvallisen ja taloudellisen ajamisen sekä erilaisia kuormaukseen ja kuorman purkamiseen liittyviä tehtäviä.
Tässä koulutuksessa tavoitteena on kouluttaa koneenkuljettajia maarakennusyritysten palvelukseen. Koulutus sisältää maarakennuskoneiden käytön ja huollon opiskelua maarakennustyökohteissa ja koulutuksessa perehdytään maarakennustyömailla tarvittaviin mittaus- ja perustyövälineisiin, oikeisiin työtapoihin ja materiaaleihin. Koulutuksen aikana 21 vuotta täyttäneellä opiskelijalla on mahdollisuus korottaa ajo-oikeusluokan ajokortti B:stä C:hen ja opiskella alalla vaadittava kuljetusalan perustason ammattipätevyys. Ammatillisten asioiden lisäksi koulutukseen kuuluvat turvallisuus- ja ensiaputaidot.
Tule mukaan Vaasassa alkavaan maarakennuskoneenkuljettajan työtehtäviin suuntaavaan koulutukseen.
Tietopuolinen koulutus tapahtuu osoitteessa Runsorintie 1, Vaasa. Käytännön työtehtävien koulutus tapahtuu eri työkohteissa. Työssäoppimista työpaikoilla sisältyy koulutukseen henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaan 40-80 työpäivää.
Opiskelijalle aiheutuu kustannuksia viranomaismaksuista ja tarvittavien korttien lunastamisesta opiskelun aikana noin 350€. Lääkärintodistuksen kustannus (B-kortin omaavalle) on lääkärikohtainen.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Täytä hakemus 2.9.2022 mennessä ’Hae tähän koulutukseen’ -painikkeen kautta. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata Oma asiointi -palvelussa osoitteessa te-palvelut.fi.
Haastattelut pidetään 8.9.2022 Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa, Vaasan toimipaikassa. Kutsut haastateltaville lähetetään tekstiviestillä.
Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista:
Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15, neuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Lisätietoja

Opettaja Harri Raitalampi p. 040 680 7262, email: harri.raitalampi(at)sedu.fi
Koulutussihteeri Tanja-Riikka Kivistö p. 040 680 4121, email: tanja-riikka.kivisto(at)sedu.fi