Maatalousalan erikoisammattitutkinto/ Vesitaloushankkeiden isännöinti

Ammattiala
Maatalous ja metsä
Koulutustyyppi
Erikoisammattitutkinto
Opiskelutapa
Monimuoto-opiskelu
Aloituspäivä
13.01.2022
Koulutuspaikka
Kokemäki
Koulutuksen laajuus max
180 osp

Kenelle?

Kiinnostaako salalojituksen mitoittaminen ja asemointi? Entä karttojen piirtäminen, kaivojen asennus ja vesien suojelu. Seinäjoen koulutusyhtymä Sedu, HAMK, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus järjestävät kysytyn vesitaloushankkeiden isännöintikoulutuksen Kokemäellä 13.1.2022 alkaen.

Mitä saat?

* lisää osaamista käytännön harjoituksissa, joissa asemoidaan ojat pelloille ja mitoitetaan putkikoko
* opit luonnonmukaisen perkauksen sekä tulvatasanteen suunnittelun periaatteet
* perehdyt ojituksen kustannuksiin sekä putki- ja kaivovalikoimaan
* vahvistat mittaustekniikan ja suunnitteluohjelmien käyttötaitoa
* opit ymmärtämään erilaisten vesistöhankkeiden vaikutukset vesien tilaan ja virtaamiin sekä ymmärtämään viljelyn asettamia vaatimuksia
* saat valmiudet tukea erilaisten vesitaloushankkeiden, kuten kosteikkojen, vesistökunnostusten ja metsäojitusten läpivientejä
* saat valmiudet toimia vesitalousisännöitsijänä ja kehittää vesitalousisännöintiin liittyvää ansaintalogiikkaa
* saat valmiudet aktivoida ja käynnistää veitaloushankkeita aloituskokouksesta toteutusvalmiiksi hankkeiksi
* mahdollisia työtehtäviä koulutuksen suorittaneelle: salaojasuunnittelija, ojaisännöitsijä, vesitalousisännöitsijä, valtaojien suunnittelu ja erilaiset mittaustehtävät
* Sinulle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen ja koulutus. On mahdollista suorittaa myös yksittäinen tutkinnonosa.
* Opiskella voit joustavasti monimuoto-opintoina. Lähiopetusta on koulutuksen aikana yhteensä 20-25 päivää, 2-3 päivän jaksoissa.
* Opetus järjestetään pääosin Kokemäellä
(SASKY, Kauvatsantie 189, Kokemäki)
* Pari lähipäivää on myös Ilmajoella
(Sedu Ilmajoki, Ilmajoentie 525, Ilmajoki)
* Opiskeluun sisältyy lähipäivien lisäksi myös oppimistehtäviä ja työpaikoilla järjestettävää koulutusta.
* Jos sinulla on jo alan työpaikka, koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.
* Kouluttajina toimivat käytännön töissä kokeneet suunnittelijat
Koko tutkinto 620 €, yksittäinen tutkinnon osa (esim. ojasisännöinti) 320 €. Lisäksi tulevat matka-, ruokailu- ja majoituskustannukset.
Maatalousalan erikoisammattitutkinnon suoritettuasi voit hakea ammattitutkintostipendiä 400 €, osoitteessa: työllisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen otetaan rajattu määrä opiskelijoita.

Lisätietoja

Lisätietoja:
Juhani Törmä, p. 040 680 7506
juhani.torma(at)sedu.fi