Maatalousalan perustutkinto eläintenhoitaja ja maaseutuyrittäjä

Aloituspäivä
Joustava aloitus
Toimipiste
Ilmajoki
Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka suunnittelet maatalousalalle hakeutumista tai työskentelet jo maatalousalalla. Haluat opiskella joko päiväryhmässä tai joustavasti monimuoto-opintoina.
Haluat kehittää osaamistasi ja ammattitaitoasi maatilalla, bioenergiayrittäjänä, koneurakoinnissa, maatilamatkailussa, lomituspalveluissa ja/tai harraste-eläintoiminnan tehtävissä.
Niin sanotut yhteiset tutkinnon osat tulivat mukaan opetussuunnitelmaan 1.1.2018. Kaikille pakolliset tutkinnon osat:
- Työskentely maatalousalalla,
- Maaseutuyrittäminen.
Osaamisalaan sisältyvä pakollinen tutkinnon osa:
- Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen (Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä)
- Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen (Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja)
- Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen (Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä)
Valinnaiset tutkinnon osat (mm.): Peltokasvien tuottaminen, Kasvilajikohtainen tuottaminen, Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen, Automaation hyödyntäminen maataloudessa, Pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, Metsien hyödyntäminen, Rakentaminen maatilalla, Bioenergian tuottaminen.
Valinnaisiin opintoihin on mahdollisuus sisällyttää tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Monimuoto-opinnoissa koulutus koostuu lähiopetuksesta sekä etä- ja verkko-opiskelusta. Lähiopetusta on 1-2 päivää (to-pe) viikossa, elo-toukokuun välisenä aikana. Tutkinnon suorittaminen tapahtuu maatilan työtehtävissä omalla työpaikalla tai sopivassa alan yrityksessä. Päiväopinnoissa opinnot jakaantuvat lähijaksoihin, jolloin ollaan koululla oppimassa ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Tutkintokieli on suomi.
Tutkinnon perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3328284
Tutkinnon perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3328284
Maatalousalan perustutkinnon monimuoto-opintoina suorittaneella on mahdollisuus hakea koulutusrahastosta ammattitutkintostipendiä 395 €. Jos tutkinto on ensimmäinen perusasteen jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 456 €. Lisätietoja: www.tyollisyysrahasto.fi

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Voit hakeutua koulutukseen joustavasti läpi vuoden. Hae koulutukseen täyttämällä hakulomake.
Vastaanotettuamme hakemuksesi, saat kutsun henkilökohtaiseen haastatteluun, jossa varmistamme soveltuvuutesi koulutukseen ja lähdemme yhdessä suunnittelemaan opintojasi.

Lisätietoja

opo Jouni Rinta-Keturi p. 040 7573 683
lehtori Timo Riikonen, p. 040 830 2129 (monimuoto-opiskelijat)
asiakaspalvelusihteeri Eija Huhtanen, p. 040 680 7059
etunimi.sukunimi(at)sedu.fi