Maatalousalan perustutkinto eläintenhoitaja

Ammattinimike
Eläintenhoitaja
Aloituspäivä
02.08.2022
Toimipiste
Ilmajoki
Eläintenhoitajana osaat huolehtia tuotanto- tai pieneläinten hoidosta ja hyvinvoinnista sekä toimia itsenäisesti maatilan eri töissä. Koulutuksen jälkeen voit toimia eläintenhoitajana esim. maatilalla, lomituspalveluissa, kotieläinpuistossa, eläinhoitolassa, eläinkaupassa tai omassa maaseutuyrityksessä.
Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 2022 yhteishaussa.
Kts. jatkuva haku: https://www.sedu.fi/koulutushaku/koulutus/Maatalousalan-perustutkinto-elaintenhoitaja-tai-maaseutuyrittaja/l/7538
Koulutuksen tavoitteena on maatalousalan perustutkinnon suorittaminen. Koulutuksessa perehdyt maatalousalan tehtäviin ja yritystoiminnan suunnitteluun. Opinnoissasi suuntaudut joko maaseutuyrittäjäksi tai eläintenhoitajaksi.
Tutkinnon suoritettuasi voit toimia valinnoistasi riippuen maatalousalan eri tehtävissä, esimerkiksi maaseutuyrittäjänä, maatalouslomittajana, eläintenhoitajana, maataloustarvikekaupassa sekä lomitus-, työ-, kone-, bioenergia- ja maisemanhoitopalveluja tarjoavissa yrityksissä yrittäjänä tai työntekijänä.
Sinulla on mahdollisuus toimia myös logististen palvelujen osaajana ja/tai yrittäjänä, jos valitset valinnaiseksi ammatillisen tutkinnon osaksi osan rakennusalan perustutkinnosta (maa-ainesten kuljetus) tai logistiikan (autonkuljettaja) perustutkinnosta. Käytännössä valiinaisena voi olla perustason ammattipätevyys ja C-ajo-oikeuden suorittaminen. Tällöin voit kuljettaa kuormia ja raskaita kuljetuksia.
Jos sinulla on jo C-ajo-oikeus, niin sinulla on mahdollisuus suorittaa/päivittää koulutuksen aikana ammattipätevyys.
Hakeudut suorittamaan maatalousalan perustutkintoa, ja valitset osaamisalan ensimmäisen opiskeluvuoden alussa:
- eläintenhoidon osaamisala
Koulutuksen aikana
- opit toimimaan maatalousalan työtehtävissä,
- perehdyt yritystoiminnan suunnitteluun sekä
- opit toimimaan eläintenhoitajana tuotanto- ja/tai pieneläimille.
Eläintenhoitajan tutkintoon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista 45-60 osp. Ensimmäiseen opiskeluvuoteen kuuluu kesätyöjakso (4 osp) opetusmaatilalla. Meillä voit opiskella osan opinnoista myös ulkomailla.
Valinnaisia opintoja voit suorittaa laaja-alaisesti oman kiinnostuksesi mukaan. Voit vahvistaa esim. Eläinlajikohtaista osaamistasi tai suorittaa valinnaisina opintoina esim. C-ajo-oikeuden ja rahallisesti arvokkaan perustason kuljettajan ammattipätevyyden. Tällöin voit kuljettaa omat työkoneesi työpaikalle ja työnantajasi kuormat kaikkiin paikkoihin mihin on tarvetta.
Ks. tutkinnon osat: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3328284/reformi/tiedot
Eläintenhoitajan työhön opitaan käytännön kautta. Koneiden käsittelyharjoitukset sekä käytännön työtehtävät, opetusnavetassa, sikalassa ja pieneläinten parissa ja muissa maaseutuyrityksen töissä varmistavat, että saat riittävän määrän käytännön harjoitusta koko opiskeluajan. Opetusmaatilan arkea pyöritämme yhdessä yrittäjien kanssa.
Kaksoistutkintona voit opiskella ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon.  Sinulla on mahdollisuus opiskella myös SeAMK:ssa ammattikorkeakouluopintoja ammatillisten opintojen yhteydessä ns. väyläopintoina. Voit valita väyläopinnoiksi sen alan opintoja, joita opiskelet Sedussa.
Opiskelijat tarvitsevat mm. oppikirjat ja muut oppimateriaalit.
Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.
Sedussa on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla. Ulkomaan jakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ulkomailla. Jakso saattaa sisältää myös oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua. Ulkomaanjakson kesto on yleensä 6 viikkoa ja sen rahoitus tulee oppilaitoksen koordinoimista kansainvälisistä hankkeista. Sedusta lähtee vuosittain yli 300 opiskelijaa eripituisille ulkomaanjaksoille. Sedun yli 30 maan ja yli 80 partnerin verkostosta löytyy varmasti sopiva kohde myös sinulle.  
Sinulla on mahdollisuus painottaa kansainvälisyyttä opinnoissasi myös kotimaassa. Voit valita opintoja, joilla voit täydentää osaamistasi suunnataksesi työtehtäviin, joissa kansainvälisyys ja eri kulttuurien tuntemus ovat hyödyksi.  
Eläintenhoitajan koulutus (maatalousalan perustutkinto) antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleinen jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi korkeakouluihin ja yliopistoihin mille alalle tahansa. 
Ammatillista osaamista voit syventää alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla vaikkapa työn ohessa opiskellen. Ilmajoen Sedussa voit opiskella esim. eläintenkouluttajaksi, trimmaajaksi tai vahvistaa eläinlajikohtaista osaamista.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Tähän perustutkintoon voit hakea kevään 2022 yhteishaussa.
Kts. jatkuva haku: https://www.sedu.fi/koulutushaku/koulutus/Maatalousalan-perustutkinto-elaintenhoitaja-tai-maaseutuyrittaja/l/7538

Lisätietoja

Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275 tai 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi