Maatalousalan perustutkinto maaseutuyrittäjä

Ammattinimike
Maaseutuyrittäjä
Aloituspäivä
02.08.2022
Toimipiste
Ilmajoki
Maaseutuyrittäjänä osaat työskennellä monipuolisissa ja vaihtelevissa työtehtävissä maalla, lähellä luontoa. Voit toimia esimerkiksi maataloustyöntekijänä, karjanhoitajana, tuotantoeläinten hoitajana, maatalouslomittajana tai esim. koneurakointi-, lomitus-, työ-, bioenergia- tai maisemanhoitopalveluja tarjoavassa yrityksessä yrittäjänä tai työntekijänä. Maaseutuyrittäjän koulutus antaa erinomaiset valmiudet maaseutuyrittäjyyteen omalla maatilalla.
Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 2022 yhteishaussa.
Kts. jatkuva haku: https://www.sedu.fi/koulutushaku/koulutus/Maatalousalan-perustutkinto-elaintenhoitaja-tai-maaseutuyrittaja/l/7538
Koulutuksen tavoitteena on maatalousalan perustutkinnon suorittaminen. Koulutuksessa perehdyt maatalousalan tehtäviin ja yritystoiminnan suunnitteluun. Opinnoissasi suuntaudut joko maaseutuyrittäjäksi tai eläintenhoitajaksi.
Tutkinnon suoritettuasi voit toimia valinnoistasi riippuen maatalousalan eri tehtävissä, esimerkiksi maaseutuyrittäjänä, maatalouslomittajana, eläintenhoitajana, maataloustarvikekaupassa sekä lomitus-, työ-, kone-, bioenergia- ja maisemanhoitopalveluja tarjoavissa yrityksissä yrittäjänä tai työntekijänä.
Sinulla on mahdollisuus toimia myös logististen palvelujen osaajana ja/tai yrittäjänä, jos valitset valinnaiseksi ammatillisen tutkinnon osaksi osan rakennusalan perustutkinnosta (maa-ainesten kuljetus) tai logistiikan (autonkuljettaja) perustutkinnosta. Käytännössä valiinaisena voi olla perustason ammattipätevyys ja C-ajo-oikeuden suorittaminen. Tällöin voit kuljettaa kuormia ja raskaita kuljetuksia.
Hakeudut suorittamaan maatalousalan perustutkintoa, ja valitset osaamisalan ensimmäisen opiskeluvuoden alussa:
- maatalousteknologian osaamisala
- maatilatalouden osaamisala
Koulutuksen aikana
- opit työskentelemään erilaisissa maatalousalan työtehtävissä,
- perehdyt yritystoiminnan suunnitteluun
- kehität osaamistasi maatalouskoneiden ja –laitteiden käyttämisessä, huoltamisessa ja korjaamisessa ja/tai
- opit huolehtimaan maan kasvukunnosta sekä tuotantoympäristöstön tehtävistä.
Tutkintoon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista 45-60 osp. Voit suorittaa osan opinnoista myös ulkomailla. Ensimmäiseen opiskeluvuoteen kuuluu kesätyöjakso (4 osp) opetusmaatilalla.
Maatalousalan koulutuksessa valinnaisia opintoja voit suorittaa laaja-alaisesti oman kiinnostuksesi mukaan. Voit vahvistaa esim. eläinlajikohtaista osaamistasi tai oppia lisää peltokasveista, maatalousteknologiasta tai maaseudun liitännäiselinkeinoista. Sedussa voit suorittaa valinnaisina opintoina esim. C-ajo-oikeuden ja rahallisesti arvokkaan perustason kuljettajan ammattipätevyyden. Tällöin voit kuljettaa omat työkoneesi työpaikalle ja työnantajasi kuormat kaikkiin paikkoihin mihin on tarvetta.
Ks. tutkinnon osat: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3328284/reformi/tiedot
Maaseutuyrittäjäksi opitaan käytännön työssä. Koneiden käsittelyharjoitukset sekä työtehtävät pellolla, opetusnavetassa, sikalassa, konehallissa ja muissa maaseutuyrityksen töissä varmistavat, että saat riittävän määrän käytännön harjoitusta koko opiskeluajan. Opetusmaatilan arkea pyöritämme yhdessä yrittäjien kanssa.
Kaksoistutkintona voit opiskella ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon.  Sinulla on mahdollisuus opiskella myös SeAMK:ssa ammattikorkeakouluopintoja ammatillisten opintojen yhteydessä ns. väyläopintoina. Voit valita väyläopinnoiksi sen alan opintoja, joita opiskelet Sedussa.
Opiskelijat tarvitsevat mm. oppikirjat ja muut oppimateriaalit.
Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.
Sedussa on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla. Ulkomaan jakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ulkomailla. Jakso saattaa sisältää myös oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua. Ulkomaanjakson kesto on yleensä 6 viikkoa ja sen rahoitus tulee oppilaitoksen koordinoimista kansainvälisistä hankkeista. Sedusta lähtee vuosittain yli 300 opiskelijaa eripituisille ulkomaanjaksoille. Sedun yli 30 maan ja yli 80 partnerin verkostosta löytyy varmasti sopiva kohde myös sinulle.  
Sinulla on mahdollisuus painottaa kansainvälisyyttä opinnoissasi myös kotimaassa. Voit valita opintoja, joilla voit täydentää osaamistasi suunnataksesi työtehtäviin, joissa kansainvälisyys ja eri kulttuurien tuntemus ovat hyödyksi.  
Maatalousalan perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.
Yleinen jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi korkeakouluihin ja yliopistoihin mille alalle tahansa. 
Ammatillista osaamista voit syventää alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla vaikkapa työn ohessa opiskellen. Ilmajoen Sedussa voit opiskella esim. nuoren viljelijän aloitustukeen oikeuttavat opinnot tai vahvistaa eläinlajikohtaista osaamista.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Tähän perustutkintoon voi hakea kevään 2022 yhteishaussa.
Kts. jatkuva haku: https://www.sedu.fi/koulutushaku/koulutus/Maatalousalan-perustutkinto-elaintenhoitaja-tai-maaseutuyrittaja/l/7538

Lisätietoja

Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275 tai 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi