Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto kuvallisen ilmaisun toteuttaja

Ammattinimike
Kuvallisen ilmaisun toteuttaja
Aloituspäivä
01.08.2022
Toimipiste
Kurikka
Kuvallisen ilmaisun toteuttajana teet töitä media-alalla graafisen suunnittelun ja visuaalisen ilmaisun parissa. Työsi voi pitää sisällään esimerkiksi painotuotteiden ja sähköisten julkaisujen suunnittelua, nettibannereiden ideointia tai kuvitusta. Voit suunnitella logoja, ilmoituksia, julisteita, kirjoja, flyereita tai pakkauksia.

Media-alan perustutkinnon suorittaneena voit tehdä monipuolisia työtehtäviä erilaisissa ympäristöissä. Työpaikkanasi voi olla esimerkiksi alan yritys, kuten mainostoimisto, lehtitalo, pelifirma tai yrityksen viestintä- ja mainososasto. Voit myös tehdä töitä freelancerina tai alan yrittäjänä, tai toimia alan ohjaus- ja neuvontatehtävissä.
Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 2022 yhteishaussa peruskoulupohjaisille hakijoille.
Yhteishaku 22.2. - 22.3.2022 www.opintopolku.fi
Lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat koulutukseen Sedun jatkuvan haun kautta: www.sedu.fi/koulutushaku
Kuvallisen ilmaisun toteuttajana teet töitä media-alalla graafisen suunnittelun ja visuaalisen ilmaisun parissa. Työsi voi pitää sisällään esimerkiksi painotuotteiden ja sähköisten julkaisujen suunnittelua, nettibannereiden ideointia tai kuvitusta.
Media-alan perustutkinnon suorittaneena työpaikkasi voi olla esimerkiksi alan yritys, kuten mainostoimisto, lehtitalo, pelifirma tai yrityksen viestintä- ja mainososasto. Voit myös tehdä töitä freelancerina, alan yrittäjänä tai toimia alan ohjaus- ja neuvontatehtävissä.
Opinnoissasi keskityt kuvalliseen ilmaisuun, joka sisältää liike- ja tuotemerkkien sekä painotuotteiden ja pakkausten graafista suunnittelua. Sinusta tulee graafisen muotoilun ammattilainen yrityksen markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. Opit toimimaan graafisen alan tuotesuunnittelun ja toteutuksen tehtävissä tuotantotiimissä tai yrittäjänä.
Media-alan ja kuvallisen viestinnän keskeisiä sisältöjä:
* liike- ja tuotemerkkien, pienimuotoisten painotuotteiden ja pakkausten graafinen suunnittelu ja toteuttaminen erilaisin menetelmin
* laaja-alainen aineiston suunnittelu ja toteuttaminen erilaisiin mediakanaviin, kuten digitaalisiin julkaisuihin, sosiaaliseen mediaan, painojulkaisuihin
* suunnittelussa ja valmistuksessa hyödynnetään tietotekniikkaa ja monipuolisia tuotantolaitteita, esimerkiksi eri materiaalien tulostimia, erikoisleikkureita ja sidontalaitteita
* ammatilliset Adobe-ohjelmistot: Photoshop, InDesign ja Illustrator Windows- ja Mac-ympäristöissä
* asiakassuhteet, työprosessin suunnittelu ja hallinta sekä työn hinnoittelu
* projektityöskentely
Opintoja on mahdollista suorittaa yrittäjäpainotteisesti esimerkiksi NY- tai Osuuskuntayrittämisen kautta. Media-alan opiskelijoilla on oma osuuskunta Graphics, jonka kautta pääset halutessasi tekemään aitoja asiakastöitä ja kokeilemaan yrittäjyyttä.
Opinnot kestävät n. 2-3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Aiempien opintojesi tai hankkimasi työkokemuksen perusteella opintoaikasi voi olla lyhyempi. 
Katso video: Media-ala sekä tieto- ja viestintätekniikka Kurikan Sedussa https://www.youtube.com/watch?v=giUmnRjd7EU&list=PLdAEvBJPU2c8v0D_dBTEpdYI-CSWcv1GS&index=10
Tutustu meillä opiskelleen Jennan tarinaan https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Tarinoita-Sedusta/Jenna---graafinen-ala-tuntuu-omalta .
Opintojen rakenne:
Media-alalla toimiminen
Graafisen suunnittelun toteuttaminen
Graafisen muotoilun tuotesuunnittelu
Markkinointikampanjan visuaalinen suunnittelu ja toteuttaminen
Graafisen suunnittelun asiakaslähtöinen tuotteistaminen
Media-alalla työskentely
Mediataiteen toteuttaminen
Verkkosivuston tekeminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Tutustu tarkemmin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3507160 .
Voit halutessasi opiskella kaksoistutkintona ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Lue lisää: https://issuu.com/sedufi/docs/sedu_kaksoistutkintolaisen_opas_2021_web
Sedun opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakoulun perusopintoja (väyläopinnot) jo toisen asteen opintojen yhteydessä. Tutustu väyläopintoihin tarkemmin: https://www.sedu.fi/fi/Opiskelijalle/Vaylaopinnot---silta-ammattikorkeakouluun
Tutkinto ja koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että sinulla on alan työpaikka, jossa työskentelet vähintään 25 viikkotyötuntia. Keskustele oppisopimusmahdollisuudesta työnantajan kanssa, ja ota sen jälkeen yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0631.
Opiskelijat tarvitsevat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit. 
Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.
Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla tai kansainvälistyä kotimaassa. Ulkomaan jakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ulkomailla. Jakso saattaa sisältää myös oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua. Ulkomaan jakson kesto vaihtelee kahdesta viikosta pariin kuukauteen, ja kv-jaksolle opiskelija saa liikkuvuusapurahan oppilaitoksen kansainvälisistä hankkeista.  
Sedusta lähtee vuosittain noin 200 opiskelijaa ulkomaanjaksoille. Sedun yli 30 maan ja yli 80 partnerin verkostosta löytyy varmasti sopiva kohde eri alojen opiskelijoille.  
Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus painottaa kansainvälisyyttä opinnoissaan myös kotimaassa, esimerkiksi verkko-opintojen tai kv-projektien kautta. Kansainvälisyysopinnoilla täydennät osaamistasi työtehtäviin, joissa kansainvälisyys ja eri kulttuurien tuntemus ovat hyödyksi. 
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleinen jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi korkeakouluihin ja yliopistoihin mille alalle tahansa. 
Ammatillista osaamista voit syventää alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla vaikkapa työn ohessa opiskellen.  

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 2022 yhteishaussa peruskoulupohjaisille hakijoille.
Yhteishaku 22.2. - 22.3.2022 www.opintopolku.fi
Lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat koulutukseen Sedun jatkuvan haun kautta: www.sedu.fi/koulutushaku
Opiskelijoiksi hakeutuville järjestetään soveltuvuuskoe – hakija valitaan pelkän soveltuvuuskokeen kautta.

Lisätietoja

Sedu Kurikka opinto-ohjaajat Suvi-Tuulia Rentola, puh. 040 680 5906 (7.3.2022 saakka) ja Timo Vainionpää, puh. 040 868 0168 (8.3.2022 alkaen), sähköposti: etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275 tai 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi