Metsäalan ammattitutkinto metsäkoneenkuljettaja 704077

Ammattiala
Maatalous ja metsä
Koulutustyyppi
Ammattitutkinto
Opiskelutapa
Monimuoto-opiskelu
Aloituspäivä
19.09.2022
Koulutuspaikka
Ähtäri
Koulutuksen laajuus max
150 osp

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhanalaisille yli 20-vuotiaille Te-toimiston asiakkaille, joilla on metsäalan perustutkinto suoritettuna tai työkokemusta metsä- tai konealalta. Haluat syventää metsäkonealan osaamistasi tai vaihtaa työn painopistettä koneketjussa.

Mitä saat?

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa metsäalan ammattitutkinto ja työllistyä alan tehtäviin. Opiskeltuasi metsäkoneenkuljettajaksi ja metsäalan ammattitutkinnon hallitset metsien käsittelyn, puutavaran varastoinnin ja osaat turvata metsäluonnon monimuotoisuutta. Osaat työskennellä tehokkaasti hakkuukoneella tai kuormatraktorilla. Opiskeluaikana tekemistäsi valinnoista riippuen osaat työskennellä energiapuun korjuukoneella, tehdä metsänhoito- ja metsänparannustöitä koneellisesti tai tehdä työkoneen siirtokuljetuksia. Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä metsäkoneenkuljettajana.
Pakollinen tutkinnon osa
-Metsäalan työtehtävissä toimiminen 20 osp
-Talousmetsien käsitteleminen, 30 osp
Valinnaiset tutkinnonosat 1, josta valitaan yksi
- Hakkuukoneella työskenteleminen, 70 osp
- Kuormatraktorilla työskenteleminen, 70 osp
- Metsänparannuskoneella työskenteleminen, 70 osp
Valinnaiset tutkinnonosat 2, josta valitaan 30 ops
- Energiapuun korjuukoneella työskenteleminen, 30 osp
- Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
- Työkoneen siirtokuljetuksen toteuttaminen, 20 osp
- Tutkinnon osa metsäalan ammattitutkinnon toiselta osaamisalalta, 20-30 osp
- Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 10-30 osp
Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Se tehdään tutkinnon perusteiden, opiskelijan aiemman osaamisen, tavoitteiden ja valintojen perusteella. Opiskelu tapahtuu pääasiassa käytännön työtehtävissä, kokeneiden kouluttajien yksilöllisessä ohjauksessa. Koulutus toteutetaan kokoaikaisena opiskeluna tai monimuotokoulutuksena työn ohessa. Lähiopetuspäiviä 60 %, Simulaattoriharjoituksia 20 % ja työpaikalla oppimista 20 %.
Osaaminen arvioidaan työpaikallasi järjestettävissä, käytännön työtehtävissä toteutettavissa näytöissä.
Opiskellessasi metsäalaa Sedussa, voit suorittaa lisäkoulutuksia, joista saat tarpeellista osaamista käytännön työskentelysi tueksi.
Kuljetusalan ammattipätevyyskoulutuksissa saat pätevyyden työkaluston siirtämiseen työkohteesta toiseen. Näiden lisäksi voit suorittaa ensiapu- ja työturvallisuuskorttikoulutuksia sekä esimerkiksi luonnonhoitotutkinnon.
Sedun opiskelija-asuntolassa Tuomarniemellä voit majoittua myös väliaikaisesti lähipäivien yhteydessä. Kysy lisää asuntolaohjaajilta: p. 040 830 4141, asuntola.tuomarniemi(a)sedu.fi
Metsäkoneenkuljettajan koulutukseen liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin, tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin (OPH 5-2018) ennen hakemuksen jättämistä:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/190862_tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_oph-.pdf
Opiskelija maksaa itse koulutukseen sisältyvät oppimateriaalit, ruokailut, matkat, korttikoulutuksien korttimaksut ja mahdolliset viranomaismaksut.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

HAKEMINEN: Jätä hakemus koulutukseen oheisesta hakupainikkeesta (’Hae tähän koulutukseen’) ja täytä lomake huolellisesti. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa henkilökohtaisesti ennen hakuajan päättymistä.
Kutsu haastatteluun lähetetään erillisellä tekstiviestillä.

Lisätietoja

kouluttaja Asko Ämmälä, p. 040 830 2177
kouluttaja Jyrki Ilves, p. 040 680 7149
koulutusvastaava Antti Virkkunen, p. 040 868 2604
LISÄTIETOJA koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista:
* Koulutusneuvonta 0295 020 702 ma-pe klo 9-16:15 TAI
* Koulutusneuvonnan suomenkielisen chat -palvelun ma-pe klo 9-15:00 löydät osoitteesta:
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_koulutusneuvonta/index.html
Sivustolta löytyy myös linkit ruotsin- ja englanninkieliseen palveluun.
Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta