Metsäalan ammattitutkinto metsäkoneenkuljetuksen osaamisala Rengonharju

Ammattiala
Maatalous ja metsä
Koulutustyyppi
Ammattitutkinto
Opiskelutapa
Monimuoto-opiskelu, Lähiopiskelu
Aloituspäivä
Joustava aloitus
Koulutuspaikka
Rengonharju
Koulutuksen laajuus max
150 osp

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jolla on metsäalan perustutkinto suoritettuna tai työkokemusta metsä- tai konealalta. Haluat syventää metsäkonealan osaamistasi tai vaihtaa työn painopistettä koneketjussa.

Mitä saat?

Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinnon suoritettuasi osaat metsien käsittelyn, puutavaran varastoinnin, paikantaa leimikon ja turvata metsäluonnon monimuotoisuuden ottamalla työskentelyssäsi huomioon tiettyjä elinympäristöjä. Osaat työskennellä hakkuukoneella tai kuormatraktorilla.
Opiskeluaikana tekemistäsi valinnoista riippuen osaat työskennellä energiapuun korjuukoneella, tehdä metsänhoito- ja metsänparannustöitä koneellisesti tai tehdä työkoneen siirtokuljetuksia. Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä metsäkoneenkuljettajana.
Koulutuksessa suoritat pakollisen tutkinnon osan; talousmetsien käsittely ja valitset seuraavista kaksi valinnaista tutkinnon osaa; hakkuukoneella työskentely, kuormatraktorilla työskentely, työkoneen siirtokuljetus ja kuljetusalan perustason ammattipätevyys.
Opiskelu tapahtuu pääasiassa käytännön työtehtävissä, kokeneiden kouluttajien yksilöllisessä ohjauksessa. Koulutus voidaan toteuttaa monimuotokoulutuksena eli voit opiskella joustavasti työn ohella tai päätoimisena opiskeluna valintasi mukaan. Lisäksi koulutukseen sisältyy koneharjoitusjaksoja ja itsenäistä opiskelua. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona käytännön työtehtävissä. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osamisen kehittämis-suunnitelma (HOKS).
Opiskellessasi metsäalaa Sedussa, voit suorittaa lisäkoulutuksia, joista saat tarpeellista osaamista käytännön työskentelysi tueksi.
Kuljetusalan ammattipätevyyskoulutuksissa saat pätevyyden työkaluston siirtämiseen työkohteesta toiseen. Näiden lisäksi voit suorittaa ensiapu- ja työturvallisuuskorttikoulutuksia sekä esimerkiksi luonnonhoitotutkinnon.
Kaikki metsäkonealan opinnot on mahdollista suorittaa Rengonharjulla ja/tai Ähtärissä
Opiskelijan maksaa itse oppikirjat, ruokailut, koulumatkat sekä mahdolliset viranomaiskulut.
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea koulutusrahastosta ammattitutkintostipendiä 400 €. Jos tutkinto on ensimmäinen perusasteen jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 456 €. Lisätietoja: www.koulutusrahasto.fi
Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.
Kysy mahdollisuudesta oppisopimukseen: Sedu, Oppisopimuspalvelut, p. 040 868 0627 tai oppisopimus(at)sedu.fi
Osallistumismaksuja ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.
Koulutuksen osallistumismaksu 250 €. Osallistumismaksun voi maksaa erissä sopimuksen mukaan.
Opiskelijan maksaa itse oppikirjat, ruokailut, koulumatkat sekä mahdolliset viranomaiskulut.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen voit hakeutua joustavasti läpi vuoden. Vastaanotettuamme hakemuksesi saat kutsun henkilökohtaiseen haastatteluun, jossa varmistamme yhdessä keskustellen soveltuvuutesi koulutukseen ja lähdemme yhdessä suunnittelemaan opintojasi.

Lisätietoja

Asiakaspalvelusihteerit, p. 020 145 800, Hakijapalvelut(at)sedu.fi
Kouluttaja Ari Mansikkaviita p. 040 772 0430
Kouluttaja Asko Ämmälä p. 040 830 2177
etunimi.sukunimi(at)sedu.fi