Metsäalan ammattitutkinto, metsuri, metsätalousyrittäjä, metsäpalveluyrittäjä

Ammattiala
Maatalous ja metsä
Koulutustyyppi
Ammattitutkinto
Opiskelutapa
Monimuoto-opiskelu
Aloituspäivä
Joustava aloitus
Koulutuspaikka
Ähtäri
Koulutuksen laajuus max
150 osp

Kenelle?

Metsuri
Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka toimit tai haluat toimia metsurin työssä. Haluat kehittää metsätalouteen ja metsänhoitoon liittyvää osaamistasi. Koulutus voi laajentaa tai syventää nykyistä osaamistasi.
Metsätalousyrittäjä
Metsätalousyrittäjän koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet metsänomistaja ja/tai kiinnostunut metsätaloudesta ja metsänhoitoasioista. Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta metsäalalta.
Metsäpalveluyrittäjä
Metsäpalveluyrittäjän koulutus on tarkoitettu sinulle, jolla on jo jonkin verran metsätyön tekemisen taitoja ja haluat siirtyä alan yrittäjäksi. Haluat myös kehittää metsänhoito- ja metsätalouden osaamistasi. Voit olla metsänomistaja ja/tai muuten kiinnostunut metsätaloudesta ja metsänhoitoasioista.

Mitä saat?

Metsuri
Suorittamalla metsurin at–opinnot saat valmiudet kokonaisvaltaiseen metsätöiden suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksen aikana saat kokonaiskäsityksen metsätaloudesta ja metsänhoidosta. Opit myös arvioimaan metsätöiden laadunhallintaan tarvittavia toimenpiteitä.
Metsätalousyrittäjä
Suorittamalla metsätalousyrittäjän opinnot saat valmiudet kokonaisvaltaiseen metsänhoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksen aikana saat kokonaiskäsityksen metsätaloudesta ja metsänhoidosta. Opit myös tunnistamaan omaa tilaa koskevat rajoitteet ja mahdollisuudet. Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus päivittää omaa metsäsuunnitelmaa.
Metsäpalveluyrittäjä
Suorittamalla metsäpalveluyrittäjän koulutuksen saat valmiudet tarjota metsäalan työtä asiakkaillesi, joita voivat olla esimerkiksi yksityiset metsänomistajat, metsäteollisuusyritykset, metsänhoitoyhdistykset, metsäkeskus, kunnat ja seurakunnat. Voit toimia palveluntuottajana esimerkiksi metsänhoitotöissä, avustaa puukaupassa ja antaa esimerkiksi metsänhoidollista neuvontaa.
Sisältö
Kaikille pakolliset tutkinnonosat:
Metsäalan työtehtävissä toimiminen
Talousmetsien hoitaminen
Suuntautumisen mukaiset tutkinnon osat:
Metsuri: Metsätöiden tekeminen
Metsätalousyrittäjä: Metsätalouden hoitaminen, Puukaupan tekeminen
Metsäpalveluyrittäjä: Metsäpalveluliiketoiminnan suunnitteleminen,Metsäpalvelun tuottaminen
Suuntautumisopintojen lisäksi valitset yhden valinnaisen tutkinnon osan seuraavista:
Metsätalouden hoitaminen, Metsätöiden tekeminen, Puunkorjuun tekeminen, Puukaupan tekeminen, Metsätilan arvioiminen ja kaupan valmisteleminen, Puun jatkojalostaminen, Vaativien puunpoistojen tekeminen, Metsätiedon keruu ja sen hyödyntäminen, Metsänparannustöiden toteuttaminen, Luonto- ja maisemapalvelujen tuottaminen, Taajamametsien hoitaminen, Metsäpalveluliiketoiminnan suunnitteleminen, Metsäpalvelun tuottaminen, Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähipäiviä järjestetään arkipäivisin noin 3 pv/kk. Opinnot suunnitellaan yksilöllisesti ja suunnitelmassa (HOKS) huomioidaan aikaisempi osaaminen ja koulutus. Metsäalan ammattitutkinto on mahdollista suorittaa noin 1,5 vuodessa.
Opiskellessasi metsäalaa Sedussa, voit suorittaa lisäkoulutuksia, joista saat tarpeellista osaamista käytännön työskentelysi tueksi.
Kuljetusalan ammattipätevyyskoulutuksissa saat pätevyyden työkaluston siirtämiseen työkohteesta toiseen. Näiden lisäksi voit suorittaa ensiapu- ja työturvallisuuskorttikoulutuksia sekä esimerkiksi luonnonhoitotutkinnon.
Sedun opiskelija-asuntolassa Tuomarniemellä voit majoittua myös väliaikaisesti lähipäivien yhteydessä. Kysy lisää asuntolaohjaajilta: p. 040 830 4141, asuntola.tuomarniemi(a)sedu.fi
Voit suorittaa tutkinnon ja koulutuksen omaehtoisena koulutuksena tai oppisopimuksella. Tarvittaessa oppisopimus voidaan solmia tutkinnon osa kerrallaan. Oppisopimusasioissa ota yhteyttä: Sedu oppisopimuspalvelut, p. 040 868 0627 tai s-posti: oppisopimus(at)sedu.fi.
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä (395 €) työllisyysrahastosta. Jos näyttötutkinto on henkilön ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 456 €. Lisätietoa: www.työllisyysrahasto.fi
Koulutusmaksuja ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.
Osallistumismaksu 250 €. Opiskelija maksaa itse oppikirjat, ruokailun ja matkat.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen voit hakeutua joustavasti läpi vuoden. Aloitusmahdollisuuksia on noin 2 kuukauden välein. Vastaanotettuamme hakemuksesi saat kutsun henkilökohtaiseen haastatteluun ja lähdemme yhdessä suunnittelemaan opintojasi. Sinulle räätälöidään sopivat valinnat henkilökohtaistamisen yhteydessä.
Kaikkiin edellä mainittuihin suuntautumisvaihtoehtoihin haetaan tästä linkistä.
HAE KOULUTUKSEEN

Lisätietoja

kouluttaja Asko Ämmälä, p. 040 830 2177
kouluttaja Jyrki Ilves, p. 040 680 7149
etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
Asiakaspalvelusihteerit puh. 020 124 6200.