Metsäalan perustutkinto metsäkoneenkuljettaja

Ammattinimike
Metsäkoneenkuljettaja
Aloituspäivä
02.08.2022
Toimipiste
Ähtäri
Haluatko vapauden tehdä omannäköistäsi työtä puhtaan luonnon keskellä?
Metsäkoneenkuljettajana osaat työskennellä tehokkaasti hakkuukoneenkuljettajana koneellisessa puunkorjuussa tai ajokoneella puutavaran lähikuljetuksessa. Osaat tehdä metsänhoito- ja metsänparannustöitä koneellisesti, huolehtia metsäkoneen kunnossapidosta ja tehdä työkoneen siirtokuljetuksia.

Työskentelet metsäkoneenkuljettajana tai itsenäisenä metsäkoneyrittäjänä.

Työpaikkasi voi olla myös alan huolto- ja korjaamoyrityksissä, koneiden valmistus- ja myyntitehtävissä tai maarakennusalan yrityksissä.
Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 2022 yhteishaussa.
Kts.jatkuva haku: https://www.sedu.fi/koulutushaku/koulutus/Metsaalan-perustutkinto-metsakoneenkuljetuksen-osaamisala-Ahtari/l/7899
Opinnot kestävät normaalisti 3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Aiempien opintojesi tai hankkimasi työkokemuksen perusteella opintoaikasi voi olla lyhyempi.  
Hakeudut suorittamaan metsäalan perustutkintoa, ja valitset osaamisalan ensimmäisen opiskeluvuoden alussa:
- metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
Metsäalan opintojen aikana saat lisää tietoja ja taitoja metsien hoidosta, metsäkoneiden käytöstä ja kunnossapidosta, koneellisen puunkorjuun suunnittelusta, puutavaran valmistuksesta ja puutavaran lähikuljetuksesta sekä yritystaloudesta. Kestävän toimintatavan ja työturvallisuuden omaksuminen ovat tärkeä osa metsäkoneenkuljettajan ammattiosaamista.
Metsäkoneenkuljettajan koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista 30-40 osp, joka suoritetaan 2. ja 3. opiskeluvuoden aikana. Metsäalan opetus toteutetaan käytännönläheisesti, pääosin maastokohteilla tai konehallilla. Voit suorittaa osan opinnoista myös ulkomailla.
Metsäkoneenkuljettajan työssä tarvittavat korttikoulutukset (työturvallisuus-, tieturva-, tulityö-, ensiapu- ja luonnonhoitokortti) saat opiskella ammattiopintojen ohessa. Meillä voit suorittaa myös perustason kuljettajan ammattipätevyyden (C-kortti) jo metsäalan opintojen aikana.
Ks. tutkinnon osat: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4038055/reformi/tiedot
Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen opiskelijavalinnoissa sovelletaan SORA-säädöksiä (OPH:n määräys 5/2018). Katso:
http://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Mihin-ja-miten-haen/Sovellunko-alalle
Seuraavassa on lueteltu ne terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä metsäalan perustutkintoon:
- insuliinihoitoinen diabetes
- epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
- sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
- sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
- fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
- mielenterveyden häiriö
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.
Maksuton aamupala, lounas ja päivällinen sekä asuntolapaikka.
Opiskelijat tarvitsevat turva- ja suojavarusteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.
Kaksoistutkintona voit opiskella ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Sinulla on mahdollisuus opiskella myös SeAMK:ssa ammattikorkeakouluopintoja ammatillisten opintojen yhteydessä ns. väyläopintoina. Voit valita väyläopinnoiksi sen alan opintoja, joita opiskelet Sedussa.
Metsäkonesimulaattorit ovat opiskelijoiden käytössä myös ilta-aikaan.  Ohjattua vapaa-ajan toimintaa.  
Tuomarniemellä opiskelet luonnonkauniissa ympäristössä, jossa on hyvät liikunta- ja harrastusmahdollisuudet. 
Sedussa on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla. Ulkomaan jakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ulkomailla. Jakso saattaa sisältää myös oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua. Ulkomaanjakson kesto on yleensä 6 viikkoa ja sen rahoitus tulee oppilaitoksen koordinoimista kansainvälisistä hankkeista. Sedusta lähtee vuosittain yli 300 opiskelijaa eripituisille ulkomaanjaksoille. Sedun yli 30 maan ja yli 80 partnerin verkostosta löytyy varmasti sopiva kohde myös sinulle.  
Sinulla on mahdollisuus painottaa kansainvälisyyttä opinnoissasi myös kotimaassa. Voit valita opintoja, joilla voit täydentää osaamistasi suunnataksesi työtehtäviin, joissa kansainvälisyys ja eri kulttuurien tuntemus ovat hyödyksi.  
Voit jatkaa metsäalan opintoja Tuomarniemellä opiskelemalla esim. metsäalan ammattitutkinnon (metsuri, metsäpalveluyrittäjä, metsätalousyrittäjä, bioenergian tuottaja). Sedun Rengonharjun kampuksella voit opiskella puutavara-autonkuljettajaksi.
Toisen asteen koulutus antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Koulutus on haettavissa seuraavan kerran yhteishaussa 2022.
Kts.jatkuva haku: https://www.sedu.fi/koulutushaku/koulutus/Metsaalan-perustutkinto-metsakoneenkuljetuksen-osaamisala-Ahtari/l/7899

Lisätietoja

Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275 tai 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi