Metsäalan perustutkinto metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Ammattinimike
Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Aloituspäivä
02.08.2022
Toimipiste
Ähtäri
Haluatko vapauden tehdä itsenäistä, vastuullista ja vaihtelevaa työtä puhtaan luonnon keskellä?

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajana osaat suunnitella ja toteuttaa metsänhoito- ja uudistamistöitä, asiaan kuuluvia työvälineitä ja –menetelmiä käyttäen. Osaat toteuttaa puiden kaato- ja puiden hoito -palvelua sekä lähikuljetusta myös rakennetussa ympäristössä. Toimit taloudellisesti, tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.

Voit toimia metsurina toisen palveluksessa tai itsenäisenä metsäpalveluyrittäjänä. Työpaikkasi on erilaisissa metsäalan organisaatioissa, kuntien ja kaupunkien metsä- ja puisto-osastoilla, metsä-, metsäpalvelu-, kone- tai luontomatkailuyrityksessä.
Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 2022 yhteishaussa.
Kts.jatkuva haku: https://www.sedu.fi/koulutushaku/koulutus/Metsaalan-perustutkinto-metsatalouden-osaamisala-Ahtari/l/7900
Opinnot kestävät normaalisti 3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Aiempien opintojesi tai hankkimasi työkokemuksen perusteella opintoaikasi voi olla lyhyempi.  
Hakeudut suorittamaan metsäalan perustutkintoa, ja valitset osaamisalan ensimmäisen opiskeluvuoden alussa:
- metsätalouden osaamisala
Koulutuksen aikana opit
- tuntemaan metsäluontoa,
- käyttämään metsätraktoria,
- metsien monikäyttöä ja virkistyskäyttörakentamista,
- tekemään metsänhoito- ja puunkorjuutöitä,
- huoltamaan ja kunnostamaan työvälineitäsi sekä
- perehdyt yrittäjyyteen metsäalalla.
Metsurin koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista 30-40 osp, joka suoritetaan 2. ja 3. opiskeluvuoden aikana. Metsäalan opetus toteutetaan käytännönläheisesti, pääosin maastokohteilla tai konehallilla. Voit suorittaa osan opinnoista myös ulkomailla.
Metsurin ammatissa tarvittavat korttikoulutukset (työturvallisuus-, tieturva-, tulityö-, ensiapu- ja luonnonhoitokortti) voit opiskella metsäalan opintojen ohessa sekä voit halutessasi valita kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutuksen (C-kortti).
Voit valita tutkinnon osan arboristin koulutuksesta osaksi metsäalan perustutkintoa.
Opintoja on mahdollista suorittaa yrittäjäpainotteisesti esimerkiksi NY- tai Osuuskuntayrittämisen kautta.
Ks. tutkinnon osat: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4038055/reformi/tiedot
Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen opiskelijavalinnoissa sovelletaan SORA-säädöksiä (OPH:n määräys 5/2018). Katso:
http://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Mihin-ja-miten-haen/Sovellunko-alalle
Maksuton aamupala, lounas ja päivällinen sekä asuntolapaikka.
Opiskelijat tarvitsevat turva- ja suojavarusteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.
Kaksoistutkintona voit opiskella ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Sinulla on mahdollisuus opiskella myös SeAMK:ssa ammattikorkeakouluopintoja ammatillisten opintojen yhteydessä ns. väyläopintoina. Voit valita väyläopinnoiksi sen alan opintoja, joita opiskelet Sedussa.
Metsäkonesimulaattorit ovat opiskelijoiden käytössä myös ilta-aikaan.  Ohjattua vapaa-ajan toimintaa.  
Tuomarniemellä opiskelet luonnonkauniissa ympäristössä, jossa on hyvät liikunta- ja harrastusmahdollisuudet. 
Sedussa on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla. Ulkomaan jakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ulkomailla. Jakso saattaa sisältää myös oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua. Ulkomaanjakson kesto on yleensä 6 viikkoa ja sen rahoitus tulee oppilaitoksen koordinoimista kansainvälisistä hankkeista. Sedusta lähtee vuosittain yli 300 opiskelijaa eripituisille ulkomaanjaksoille. Sedun yli 30 maan ja yli 80 partnerin verkostosta löytyy varmasti sopiva kohde myös sinulle.  
Sinulla on mahdollisuus painottaa kansainvälisyyttä opinnoissasi myös kotimaassa. Voit valita opintoja, joilla voit täydentää osaamistasi suunnataksesi työtehtäviin, joissa kansainvälisyys ja eri kulttuurien tuntemus ovat hyödyksi.  
Metsurin koulutuksen jälkeen voit opiskella jatko-opintoina esim. metsäalan ammattitutkinnon (metsäkoneenkuljettaja, metsäpalveluyrittäjä, metsätalousyrittäjä) tai puutarha-alan ammattitutkinnon (arboristi).
Toisen asteen koulutus antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Koulutus on haettavissa seuraavan kerran myös yhteishaussa 2022.
Kts.jatkuva haku: https://www.sedu.fi/koulutushaku/koulutus/Metsaalan-perustutkinto-metsatalouden-osaamisala-Ahtari/l/7900

Lisätietoja

Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275 tai 0800 122 122
hakijapalvelut(at)sedu.fi