Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Aloituspäivä
20.11.2018
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen kesto
150 osp
Kenelle?
Työskentelet asiakastyössä työikäisten kanssa. Toimit ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävässä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali- ja terveysalalla. Voit työskennellä myös kokemusasiantuntijoiden kanssa esim. päihdetyössä. Työhösi sisältyy työskentelyä asiakkaan lähi- ja läheisverkostojen kanssa. Olet kiinnostunut terapeuttisista menetelmistä, kokemusasiantuntijuudesta tai digitalisaation mahdollisuuksista.
Mitä saat?
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon opiskelijana saat mahdollisuuden verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa. Voit syventää asiantuntemustasi ja kehittyä moniammatillisen työyhteisön jäsenenä. Tutkinnon suoritettuasi osaat kehittää työsi menetelmiä ja prosesseja digitalisoituvassa työympäristössä ja toimit laajenevassa yhteisössä ammattilaisena.
Sisältö
Pakolliset tutkinnon osat, yht. 100 osp:
• Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys ja päihdetyö 50 osp
• Lähi- ja läheisverkostoissa toimiminen 50 osp
Valinnaiset tutkinnon osat, yht. 50 osp:
• Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttö 25 osp
• Laajentuvassa yhteisössä toimiminen 25 osp
• Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen 25 osp
Katso tutkinto ja tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689872/reformi/tiedot
Miksi Sedu?
Pääset opiskelemaan ja verkostoitumaan muiden alasi ammattilaisten kanssa. Kouluttajina toimivat eri alojen pitkäaikaiset asiantuntijat. Käytämme vierailevia asiantuntijaluennoitsijoita ja monipuolisia opetusmenetelmiä.
Koulutukseen liittyvät terveydelliset vaatimukset
Tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin, tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä linkistä: http://www.oph.fi/download/167909_Maarays_28_011_2015.pdf
Hakijan tulee arvioida omaa ajankohtaista terveydentilaansa ja toimintakykyään. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää hakijalta hänen terveydentilaansa koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää näitä tietoja, milloin tahansa riippumatta hakijan omasta ilmoituksesta.
Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen.
Opiskelijaksi hakijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi toimia.
Mitä on hyvä tietää?
Osaaminen osoitetaan näytöllä. Näyttöympäristönä toimii opiskelijan oma työpaikka, ja näyttöjä arvioi työelämän edustaja, joka voi olla kollega tai esimies sekä koulutuksen järjestäjän edustaja, joka osoitetaan oppilaitoksen puolesta. Huom! Voit opiskella myös koulutussopimuksella, jolloin työpaikka ei ole välttämätön.
Tutkintokoulutusta järjestetään 2–3 päivää kuukaudessa klo 9:00-16:00
Hakeutuminen ja opiskelijavalinta
Koulutukseen on jatkuva haku. Seuraavat aloituspäivät ovat 20.11.2018 ja 26.3.2019. Täytä hakulomake huolellisesti. Kun saamme hakemuksesi, lähdemme heti suunnittelemaan kanssasi sinulle soveltuvinta oppimispolkua.
Hinta/kustannukset opiskelijalle
Oppisopimuskoulutus on maksuton sekä työnantajalle että opiskelijalle.
Oppisopimusasioissa ota yhteyttä: Sedun oppisopimuspalvelut, p. 040 868 0627 oppisopimus(at)sedu.fi tai oman alueesi oppisopimusviranomaiseen.
Ilman oppisopimusta osallistumismaksu 200 € Hinta sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin. Maksuja ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. Kysy osamaksumahdollisuutta.
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea koulutusrahastosta ammattitutkintostipendiä 395 €. Jos tutkinto on ensimmäinen perusasteen jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 456 €. Lisätietoja: https://www.koulutusrahasto.fi/fi/etusivu/
Lisätietoja
Paula Mäki-Annala, p. 040 680 7273
Maarit Hakala p. 040 830 2286
Kyllikki Anttila, p. 040 830 4106
etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
asiakaspalvelusihteeri, p. 020 124 5553 tai 020 124 4500