Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Ammattiala
Hyvinvointi ja terveys
Koulutustyyppi
Ammattitutkinto
Opiskelutapa
Verkko-opiskelu, Monimuoto-opiskelu
Aloituspäivä
25.08.2020
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen laajuus max
150 osp

Kenelle?

Työskentelet asiakastyössä työikäisten kanssa. Toimit ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävässä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali- ja terveysalalla. Työhösi sisältyy työskentelyä asiakkaan lähi- ja läheisverkostojen kanssa. Olet kiinnostunut terapeuttisista menetelmistä, kokemusasiantuntijuudesta tai digitalisaation mahdollisuuksista.

Mitä saat?

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon opiskelijana saat mahdollisuuden verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa. Voit syventää asiantuntemustasi ja kehittyä moniammatillisen työyhteisön jäsenenä. Tutkinnon suoritettuasi osaat kehittää työsi menetelmiä ja prosesseja digitalisoituvassa työympäristössä ja toimit laajenevassa yhteisössä ammattilaisena.
Pakolliset tutkinnon osat, yht. 100 osp:
• Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys ja päihdetyössä 50 osp
• Lähi- ja läheisverkostoissa toimiminen 50 osp
Valinnaiset tutkinnon osat, yht. 50 osp:
• Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttö 25 osp
• Laajentuvassa yhteisössä toimiminen 25 osp
• Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen 25 osp
Katso tutkinto ja tutkinnon osat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689872/reformi/tiedot
Pääset opiskelemaan ja verkostoitumaan muiden alasi ammattilaisten kanssa. Kouluttajina toimivat eri alojen pitkäaikaiset asiantuntijat. Käytämme vierailevia asiantuntijaluennoitsijoita ja monipuolisia opetusmenetelmiä.
Tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin, tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä linkistä: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf
Hakijan tulee arvioida omaa ajankohtaista terveydentilaansa ja toimintakykyään. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää hakijalta hänen terveydentilaansa koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää näitä tietoja, milloin tahansa riippumatta hakijan omasta ilmoituksesta.
Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen.
Opiskelijaksi hakijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi toimia.
Osaaminen osoitetaan näytöllä. Näyttöympäristönä toimii opiskelijan oma työpaikka, ja näyttöjä arvioi työelämän edustaja, joka voi olla kollega tai esimies sekä koulutuksen järjestäjän edustaja, joka osoitetaan oppilaitoksen puolesta. Huom! Voit opiskella myös koulutussopimuksella, jolloin työpaikka ei ole välttämätön.
Tutkintokoulutusta järjestetään 2–3 päivää kuukaudessa klo 9:00-16:00
Oppisopimuskoulutus on maksuton sekä työnantajalle että opiskelijalle.
Oppisopimusasioissa ota yhteyttä: Sedun oppisopimuspalvelut, p. 040 868 0627 oppisopimus(at)sedu.fi tai oman alueesi oppisopimusviranomaiseen.
Ilman oppisopimusta osallistumismaksu 250 € Hinta sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin. Maksuja ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. Kysy osamaksumahdollisuutta.
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea työllisyysrahastosta ammattitutkintostipendiä 400 €. Jos tutkinto on ensimmäinen perusasteen jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 456 €. Lisätietoja: www.tyollisyysrahasto.fi

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen on jatkuva haku. Seuraava aloituspäivä on 25.8.2020. Täytä hakulomake huolellisesti. Kun saamme hakemuksesi, lähdemme heti suunnittelemaan kanssasi sinulle soveltuvinta oppimispolkua.

Lisätietoja

vastuuohjaaja Paula Mäki-Annala, p. 040 680 7273
opettaja Maarit Hakala p. 040 830 2286
etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
asiakaspalvelusihteeri, p. 020 124 5553 tai 020 124 4500