Hae koulutusta

Hae laajasta koulutustarjonnastamme juuri sinulle sopiva opiskelupaikka.

Valitse ajankohta
Alkaen:
Päättyen:
Valitse

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Aloituspäivä
Joustava aloitus
Koulutuspaikka
Seinäjoki
Koulutuksen kesto
180 osp
Kenelle?
Sinulle, joka toimit mielenterveys- tai päihdetyön alalla. Työpaikkasi on esimerkiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutus, lastensuojelu, mielenterveys- ja päihdealan kotihoito tai psykiatrinen hoito. Sinulla on sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon tasoiset tiedot ja taidot ja myös täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä työkokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä.
Sisältö
Sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma. Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena; sisältää lähiopetusta, verkko-opintoja, itsenäistä opiskelua ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopetuspäiviä on 1-2 kertaa kuukaudessa. Suoritat tutkinnon alan työtehtävissä omalla työpaikallasi.
Koulutuksen aikataulu
20.2.2019 Aloituspäivä
21.2.2019 Mielenterveys- ja päihdetyötä määrittävät lait, sopimukset ja suositukset;
21.3.2019 Mielenterveys- ja päihdetyön syventävät perusteet;
18.4.2019 Ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö;
16.5.2019 Työ-, asiakas- ja potilasturvallisuus;
27.6.2019 Kehittämistyö
15.8, 19.9. ja 17.10.2019 Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
21.11.2019 Psyykenlääkehoito
19.12.2019 Verkostotyö
15.1.2020 Ikääntyneiden psyykenlääkehoito
16.1.2020 ja 20.2.2020 Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyön erityispiirteet
19.2.2020 ja 18.3.2020 Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyön erityispiirteet
19.3.2020 Lasten ja nuorten psyykenlääkehoito
15.4.2020 Ikääntyneiden palvelujärjestelmä
16.4.2020 Lastensuojelun palvelujärjestelmä
20.5.2020 Muistisairaan hyvinvoinnin edistäminen
21.5.2020 Ennaltaehkäisevä ja korjaava lastensuojelutyö
Miksi Sedu?
Kouluttajat ovat monipuolisesti eri alojen käytännön asiantuntijoita. Hyödynnämme alan parasta osaamista. Suoritat tutkinnon omalla työpaikallasi ja hankit valmiuksia työsi kehittämiseen.
Mitä saat?
Koulutuksessa pääset kehittämään osaamistasi mielenterveys- ja päihdetyön eri osa-alueilla. Tutkinnonsuorittajana voit päivittää lääkehoidon osaamistasi.
Koulutukseen liittyvät terveydelliset vaatimukset
Hakijan tulee arvioida omaa ajankohtaista terveydentilaansa ja toimintakykyään. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää hakijalta hänen terveydentilaansa koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten. Koulutuksenjärjestäjä voi pyytää näitä tietoja milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana riippumatta hakijan omasta ilmoituksesta.
Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen.
Opiskelijaksi hakijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi toimia.
Mitä on hyvä tietää?
Seuraavat uusien opiskelijoiden aloituspäivät 20.2.2019 ja 14.8.2019. Tutkinto on näyttötutkinto. Osoitat osaamisesi työpaikalla aidoissa työtehtävissä. Osaamistasi arvioivat koulutuksen järjestäjän edustaja ja työelämän edustaja. Kysy oppisopimuksen mahdollisuudesta!
Hakeutuminen ja opiskelijavalinta
Koulutukseen on jatkuva haku. Täytä hakulomake huolellisesti.
Tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin, tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä linkistä: http://www.oph.fi/download/167909_Maarays_28_011_2015.pdf
Hinta/kustannukset opiskelijalle
Oppisopimusopiskelu on maksutonta.
Muille osallistujille koko tutkinnon osallistumismaksu on 480 e, ja yhden tutkinnon osan hinta on 150 e. Hinta sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin. Maksuja ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea työllisyysrahastosta ammattitutkintostipendiä 395 €. Lisätietoja: www.tyollisyysrahasto.fi
Oppisopimusasioissa ota yhteyttä: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0627 tai oman alueesi oppisopimusviranomaiseen.
Lisätietoja
vastuuohjaaja Paula Mäki-Annala, p. 040 680 7273
opettaja Maarit Hakala, p. 040 830 2286
etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
asiakaspalvelusihteeri, p. 020 124 5553 tai 020 124 4500